browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wetgeving

Dieren – Gevoelens

Blijkbaar is er langs Vlaamse kant reactie op het Waalse initiatief rond wetgeving – Dieren Gevoelens. Met name wordt door CD&V (en MR langs Waalse kant) een grondwetsherziening voorgesteld, waarbij zowel de federale staat als de gemeenschappen en gewesten de taak zouden krijgen bij de uitoefening van hun bevoegdheden te streven naar zorg voor dieren …


Jachten van de Kroon

Vandaag een Koninklijke dag met de Nationale Feestdag. En dus vandaag ook een speciaal stukje over Jacht en de Kroon. Geschiedenis Eerst de geschiedenis. Hiervoor gaan we terug naar dé Jachtwet van 1882 – Art. 13. De jacht in de staatsdomeinen is alleen geoorloofd ingevolge een openbare aanbesteding. De jacht in het Zoniënbos, in de …


Jachtwetgeving – Jachtfonds

Gisteren een nieuwe wet gevonden en ook een oproep rond de achtergrond. En vandaag reeds de bijkomende info (met dank aan de Tommen). Memorie van Toelichting bij de nieuwe bepalingen inzake het Jachtfonds “Hoofdstuk 7. Omgeving Afdeling 1. Wijzigingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 Artikel 10 tot en met 13 In het Jachtdecreet …


Jachtwetgeving – Jachtfonds

Er blijven wijzigingen komen bij de Jachtwetgeving. En wij blijven opletten om jullie dit uit de eerste hand door te geven. Echter wat moeten we hier mee ? HOOFDSTUK 7. – Omgeving Afdeling 1. – Wijzigingen van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 Art. 11. In het Jachtdecreet van 24 juli 1991, het laatst gewijzigd …


Wetgeving – Dieren gevoel

Eind april werd in het Waals Parlement een wet gestemd met een nieuwe categorie van dieren met “gevoel”.. Voorlopig symbolisch en fait divers want er werden nog geen dieren (of wild) aan deze categorie toegevoegd. Maar kan natuurlijk de deur openzetten voor toekomstige wetgeving… Impact op wild nog onduidelijk. Les animaux reconnus comme être sensibles …


regularisatie wapens

Het zat er al een tijdje aan te komen en nu zit er inderdaad schot in de zaak. Op 21 april werd een voorontwerp van wet goedgekeurd door de ministerraad tot aanpassing van de wapenwet. Wat zou er worden aangepast? Allereerst zou er een nieuwe periode voor het aangeven van vergunningsplichtige wapens komen. Er wordt …


Jachtverlof Nederland

Er is wat beroering rond de aanvragen van een nieuw jachtverlof in Nederland. Nogal wat aanvragen worden teruggestuurd wegens niet voldoende aan de gestelde eisen. Er is namelijk een wetswijziging van de oude Flora en Fauna wet naar de nieuwe Wet op de Natuurbescherming. En meer specifiek de vereisten qua verzekering zijn gewijzigd. Het verzekeringsbewijs …


Nachtkijkers

Een vraag van een bezorgde lezer En dan gaan we ter rade bij onze Juristen. Jachtwetgeving Warmtekijkers staan letterlijk niet opgenomen in de algemene voorwaarden voor het gebruik van vuurwapens en munitie. Maar art. 9, tweede lid, 2° heeft het over alles die het mogelijk maakt ‘snachts te schieten. Men zou kunnen argumenteren dat een …


Jachtwetgeving – Hondsdolheid

We letten op, of enkele andere Hunting lezers, en als er iets passeert over de jacht, hebben we het gezien. 18 SEPTEMBER 2016. – Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid Art. 10. Binnen de zone van verhoogde waakzaamheid, afgebakend in uitvoering van artikel 9: 1° mag geen enkele hond zich …


Jacht en Fiscaliteit

We hadden reeds een 10-tal topics in Hunting Habitat (jacht en gezondheid, jacht en muziek, jacht en kunst, …) en nu vinden we er nog een nieuwe – Jacht en Fiscaliteit Eigenaars van de gronden waarop gejaagd wordt krijgen hiervoor doorgaans een vergoeding. Die kan bestaan uit een bedrag in cash of uit de levering …