Jacht – Wetenschap

De Jacht wetenschappelijk benaderd.

Wetenschap

De Jacht wordt ook wetenschappelijk benaderd. Hieronder enkele studies, meestal uitgebreid, en dus te lezen als je wat meer tijd hebt.

Jachtrecht na de defederalisering – Tom Van de Maele

Een meer dan interessant werkstuk over de evolutie van de Jachtwet sinds de splitsing van het unitaire België naar het Regionale niveau. Alhoewel de wildsoorten gelijk zijn is er toch een duidelijk verschil in wetgeving. In deze studie: de verschillen, maar ook de achtergrond.

Proefproject Houtduiven – INBO

Interessant werkstuk, dat we bijna volledig doornamen en jullie graag het volgende meegeven:

  • Intervieuws van de landbouwers – p 44
  • Standpunt van de Jager – p 53
  • Conclusies – p 64

Wolvenjacht – Karen De Schepper

“Eeuwen lang waren Wolven een geduchte concurrent en een bron van gevaar voor de bevolking van onze gewesten. Ze veroorzaakten vaak grote verliezen onder de veestapel, terroriseerden reizigers en deinsden er zelfs niet voor terug mensen, vooral de kleinsten en de zwaksten, aan te vallen. Maar de mens is, zoals algemeen geweten, verre van weerloos. Zoals tegenover zoveel andere bedreigingen, had de bevolking ook voor deze situatie een antwoord, namelijk de wolvenjacht. Dit gegeven wordt duidelijk geïllustreerd op de afbeelding van de titelpagina van deze scriptie.”

Vogels en Mensen in Nederland – Jan de Rijk

Jan de Rijk promoveerde als historicus op de wisselwerking tussen mens en vogels in de periode 1500 tot 1920. En hij maakt een goede vergelijking: De vogelpopulatie is zoals aandelenkoersen met voor de de verschillende soorten pieken en dalen, afhankelijk van nogal wat factoren.

Een stukje uit zijn betoog leert ons veel:
Dat nieuwe vogels in de twintigste eeuw voet aan de grond kregen in Nederland, komt bovenal door een intensivering van de landbouw. Het gebruik van kunstmest leverde veel weidevogels een veel rijker aanbod aan voedsel. De kievit en de onlangs tot ‘vogel des vaderlands’ uitgeroepen grutto, namen pas vanaf toen gigantisch toe in aantal.

Met hierin duidelijk het belang van het menselijk ingrijpen zoals Jacht, Jachtopzicht, Landbouw die op de lange termijn een positieve invloed hebben op de vogelpopulatie.

Patrijzenbeheer – WBE’s West-Vlaanderen

Een ouder rapport van rond de eeuwwisseling, maar nog steeds actueel.

En zeker een goed bewijs dat Jagers niet onbezonnen omgaan met de natuur, eerder veel doen aan biotoopbeheer binnen hun jachtrevier. Toen al en nu nog steeds.

Roofvogelvergiftiging – Alexandra Van Tuyl

Een studie die zijdelings te maken heeft met Jacht. Maar wel interessant.

Al was het maar de afdeling binnen de Rechten – Criminologie.

Grofwildjacht in Vlaanderen – INBO

Een meer dan verhelderende kijk op de “mindere” jacht in Vlaanderen – Grofwild.

Beheer van Reeën – Vereniging Het Reewild

Een niet zo recent, maar toch actuele leidraad voor het beheer van Reeën.

En dit van de meer dan voortreffelijk onderlegde Vereniging Het Reewild.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.