browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Filosofie

Alles is zowat begonnen met het artikel rond de Jacht in het Magazine EOS.

Hier werd een niet zo fraai beeld opgehangen van de jacht met de gekende clichés en de gekende Natuurpunters en andere “Rodts”en in de branding.

De HVV vond het zelfs nuttig hierop te moeten reageren met een rechtzetting.
Met deze problematiek zijn we bij Hunting ook begaan en vonden vonden enkele filosofische bedenkingen rond de Jacht.

Artikels

 

Video

Why Hunt

Een goede video met een sterke boodschap. Spijtig genoeg enkel in het engels.

Ecojager

Een iets langere reportage van een Nederlandse, Ellen Mookhoek, ecologiste, maar ook Jager.
De volledige reportage via deze link.

Ellen gaf haar job op en begon dichter bij de natuur te leven. Zo zoekt ze haar eten in de planten in het park en door bijvoorbeeld eieren te rapen. Met de seizoenen mee. Inmiddels ze een ‘wildplukspecialist’ en verdient ze er geld mee om het anderen te leren.

Het jachtgebeuren zie je bij het begin en ook nog eens rond minuut 9:45 met eendenjacht. Daarna tijdens het verzorgen van het geschoten wildbraad een zeer informatief gesprek rond de filosofie van de jacht.

Ecojager

Ecojager

 

Website

Een hedendaagse kijk op Jacht en Filosofie – Jachtargumenten.nl.

Deze website biedt tegenwicht aan misinformatie verspreid door actiegroepen en aan het vaak negatieve klimaat ten opzichte van de jacht in de samenleving en politiek.
Het realisme en de logica moeten terug in het debat.

De teksten zijn op persoonlijke titel geschreven door Paul Bouwmeester, zelf geen jager, wel visser, natuur- en wildliefhebber.

Een meer dan interessant inzicht op het jagen en de argumentatie ten opzichte van:

  • Jagen;
  • Dierenleed;
  • Weidelijkheid;
  • Schijnoplossingen vanuit de politiek;
  • De interessantste stelling is de volgende, eigenlijk een paradox

Vrijwel iedereen onderschrijft dat biologisch gekweekte dieren een beter leven hebben gehad dan dieren uit de bio-industrie en dat biologisch vlees om die reden te prefereren is. Voorbeeld hiervan zijn de scharrelkippen, huppelende bio konijnen, …
Maar zodra deze lijn wordt doorgetrokken tot in het wild levende dieren (biologischer kan niet), ontstaat plotseling weerstand tegen het “oogsten” en het eten van deze dieren.

 

Boeken

Het Geluk van het Jagen – José Ortega Y Gasset

Van een aandachtige lezer, gedreven Jager en ook nog vriend van Hunting kregen we volgende aanvulling.

José Ortegay Gasset, de Spaanse filosoof, schreef ook in 1942 een thema over de jacht. Een boekje genaamd “Het geluk van het jagen” behelst een 120-tal bladzijden, zoals gebruikelijk bij filosofen, diepzinnig en dus een paar keer te herlezen om het ten volle te beleven.

Dit werk is uitgegeven door H.P.Leopolds Uitgeversmij N.V Den Haag het is vertaald in het Nederlands door dhr G J Geers, Deze essay is opgenomen in het bundel “Zelfinkeer en verbijstering” 1949.

Ik weet niet of het nog verkrijgbaar is, doch inderdaad een diepzinnig, prachtig geheel, waarom wij leven en…jagen.

Meditations sur la Chasse – José Ortega Y Gasset

Van een oplettend Jager met nog tijd over voor boeken en filosofie kregen we volgende suggestie: “Meditations sur la Chasse” van José Ortega Y Gasset

“Bij het begin van de XXIst eeuw staat de jacht niet in goed daglicht. Maar waarom bedrijft de mens deze eeuwenoude activiteit, diedoor velen als een anachronisme aanzien wordt ? De Spaanse filosoof Ortega Y Gasset beantwoord deze vraag door de menselijke ziel te doorgronden en uit te vinden welke impulsen en passies de jager animeren.

Net als het wild, wordt de mens, éénmaal in de natuur, terug een rover die alert is tussen de andere (roof)dieren. Om daar te komen is er wel een grote inleving nodig.

Om terug een volwaardig rover / jager te worden is er dus een inleving, een bepaalde soberheid nodig om terug de verbinding met de natuur te hebben. Voor de roofdieren biedt de jacht voedsel, voor de mens biedt de jacht een echte innerlijke ervaring.

Duurzaam Leven – Jagen

Call of the Mild

Dat Lily Raff McCaulou ooit met een geweer door het bos zou lopen om konijnen, fazanten en elanden te schieten en villen, had niemand zien aankomen. Ze groeide op in een links nest, ging werken in hartje New York en kende geen enkele jager – afgezien van een film waar een stroper de moeder van Bambi neerschoot. Maar op haar 24e verhuisde ze naar Bend, aan de ruige Amerikaanse westkust. Daar kwam ze in contact met fanatieke liefhebbers van het buitenleven: vissers, skiërs, jagers. Ze ontdekte haar drang naar meer verbinding met de natuur, de dieren om haar heen en haar eten. ‘Ik heb mijn hele leven vlees gegeten’, vertelt ze. ‘Ik wilde weten of ik het kon opbrengen een dier in de ogen te kijken en het te doden.’ Ze ging jagen.

Tegenwoordig eet McCaulou honderd keer liever haar eigen geschoten gans dan een kippenbout uit de supermarkt. Waarom? Omdat ze weet dat het wild dat ze schiet een goed leven heeft gehad. Jagen heeft McCaulou bewuster doen leven en eten. ‘Ik eet minder vlees dan vroeger’, zegt ze. ‘Als ik een dier schiet, eet ik het altijd op. En ik heb een realistischer beeld gekregen van de voedselketen.’

The Mindful Carnivore

Vorig jaar verscheen een aantal boeken daarover: Call of the mild: Learning to hunt my own dinner van McCaulou, maar ook The mindful carnivore: A vegetarian’s hunt for sustenance van veganist Tovar Cerulli, die zich realiseerde dat het er niet om gaat wát je eet, maar hóe het op je bord belandt. Op internet duiken blogs op met namen als De moderne jager-verzamelaar. Jonge jagers als Jackson Landers organiseren cursussen met titels als Herten jagen voor beginners.

McCaulou onderschrijft dat jagen past in een duurzaamheidstrend. ‘Steeds meer mensen zijn bezig met duurzaam leven’, zegt ze. ‘Ze willen weten waar hun voedsel vandaan komt. Doe-het-zelf is in, steeds meer mensen hebben kippen, of een groententuin, ze plukken paddestoelen of ze houden bijen. Jagen past daar ook bij.’

Er bestaan veel misverstanden over jagen, meent ze. Zelf vreesde ze vroeger dat het doden van een dier voor jagers peanuts zou zijn, maar ze leerde dat juist jagers dit aspect heel serieus nemen. Ook ziet ze -jagen niet als een verstoring van de natuur, maar juist als een belangrijke strategie voor natuurbeheer. Voor jagers gelden, zowel in Amerika als in Nederland, heel veel regels. ‘Jagers houden van dieren’, meent McCaulou. ‘Ze schieten alleen op populaties die gezond en groot genoeg zijn. Als een wildpopulatie te hard groeit en het evenwicht in de natuur verstoort, kunnen jagers daar iets aan doen.’ Ook hoort McCaulou vaak de vraag waarom ze dieren doodt, terwijl we tegenwoordig geen vlees meer hoeven te eten om te overleven. ‘Die vragenstellers hebben gelijk’, erkent ze. ‘Maar voor mij is jagen het toppunt van deel uitmaken van de natuur.’