Disclaimer

Deze website is eigendom van The Outdoor Company BV.

Contactgegevens:

Webmaster hunting.be
The Outdoor Company BV
Groeningenlei 16
2550 Kontich

Ondernemingsnummer: BTW BE 0742496693

Mail adres: redactie@hunting.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan The Outdoor Company BV of rechthoudende derden.

BEPEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De site hunting.be levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal hunting.be de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De site hunting.be kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De site hunting.be geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

De site hunting.be kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De site hunting.be verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

De site hunting.be dient, zeker voor wat betreft de commentaren op artikels, hier gezien te worden als hosting provider zoals bepaald in Wetboek van economisch recht (ter referentie artikel XII. 19). Voor deze content van derden, kan geen enkele verplichting, garantie of aansprakelijkheid worden genomen. De beheerder zal hier, zoals wettelijk bepaald, “prompt handelen” van zodra hij daadwerkelijk in kennis gesteld wordt door derden.

Elke vorm van promotie van (vuur)wapens is puur informatief of is bedoeld als promotie van een erkende wapenhandelaar. Hunting.be verkoopt geen (vuur)wapens online.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

HET GEBRUIK VAN COOKIES.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Een cookie is een klein bestand dat door een door de gebruiker bezochte server op zijn harde schijf wordt geplaatst. Een of meerdere cookies zullen op de harde schijf van computers die toegang hebben tot de site worden gezet. De vanuit de website verstuurde cookies verwerken gegevens met betrekking tot het surfgedrag op de website van de gebruiker van de computer waarop de cookie is opgeslagen, namelijk de geraadpleegde webpagina’s, het aantal keren dat de gebruiker een bepaalde webpagina bezoekt, de datum en het tijdstip van het bezoek aan de website, de taalvoorkeur van de gebruiker, eventueel de contactgegevens van de gebruiker indien hij zich op de website geregistreerd heeft. Het doel hiervan is een verhoging van het surfgemak, de identificatie van de opeenvolgende bezoeken van de gebruiker en direct marketing. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

PRIVACYBELEID

De site hunting.be hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van de verder ontwikkeling van de site of het leveren van informatie aan de gebruiker. (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot The Outdoor Company BV. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder de toestemming van de bezoeker.

De site hunting.be kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan hunting.be, Groeningenlei 16 – 2550 Kontich,  of via info@hunting.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.