browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Wettelijke Organisaties

In het Jachtdecreet en het Jachtadministratiebesluit staan de 2 Wettelijke Organisaties waarmee de regelgeving rekening houdt:

Jachtrechthouder

Is de Jager die de jachtrechten bezit (als eigenaar of pachter) of de toestemming heeft van de eigenaar of zijn rechthebbende.

Dit wordt officieel gemaakt door het neerleggen van een jachtplan met aanduiding van de percelen waar hij het jachtrecht heeft bij de arrondissementscommissaris.

Wildbeheereenheid – WBE

Een WBE is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van een vzw waar de jachtrechthouders de leden zijn. In Vlaanderen zijn er 182 WBE’s.

Zie de wetgeving (Jachtadministatiebesluit) voor de werking en de plichten van de WBE.