Jacht – Wettelijke Organisaties

Alles over de twee wettelijke organisaties.

Wettelijke Organisaties

In het Jachtdecreet en het Jachtadministratiebesluit staan de 2 Wettelijke Organisaties waarmee de regelgeving rekening houdt:

Jager

Elk jaar moet het jachtverlof opnieuw aangevraagd worden in Vlaanderen om te mogen jagen. Dit gebeurt normaliter via het e-loket maar kan ook nog op de ‘ouderwetse’ manier via volgende documenten:

Jachtverlof aanvragen

Bekijk hier welke documenten je juist moet voorleggen. Let op sinds 2020 is het verplicht om een medisch attest bij te voegen

 

Jachtvergunning

Wie kan een jachtvergunning aanvragen?

Om een jachtvergunning aan te vragen moet je in het bezit zijn van een jachtverlof. Je kan dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die je wil uitnodigen voor de jacht. Die persoon moet minstens 18 jaar zijn, buiten Vlaanderen een jachtverlof hebben en fysiek en psychisch in aanmerking komen om te jagen in Vlaanderen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken: er mogen geen ernstige veroordelingen op zijn/haar naam staan. De precieze voorwaarden staan vermeld in artikel 13 en 14 van het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Hoe kun je een jachtvergunning aanvragen?

Hoeveel kost een jachtvergunning?

Een jachtvergunning kost 40 euro. Sommige provincies rekenen daar bovenop nog een provincietaks aan.

 

Jachtrechthouder

Is de Jager die de jachtrechten bezit (als eigenaar of pachter) of de toestemming heeft van de eigenaar of zijn rechthebbende.

Dit wordt officieel gemaakt door het neerleggen van een jachtplan met aanduiding van de percelen waar hij het jachtrecht heeft bij de arrondissementscommissaris.

Wildbeheereenheid – WBE

Een WBE is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders. Dit gebeurt meestal in de vorm van een vzw waar de jachtrechthouders de leden zijn. In Vlaanderen zijn er 182 WBE’s.

Zie de wetgeving (Jachtadministatiebesluit) voor de werking en de plichten van de WBE.

Belangrijke documenten:

Jachtpachtovereenkomst

De basisversie van de jachtpachtovereenkomst (doc – 107 KB

De uitgebreide versie van de jachtpachtovereenkomst (doc – 115 KB)

Afschotplan grofwild 2021

E-loket fauna en flora
OF
Aanvraag van een afschotplan grof wild 2021 (doc – 774 KB),

Getuigschrift van het theoretische en het praktische jachtexamen

De documenten die hieronder vermeld staan, komen in aanmerking als getuigschrift van slagen voor het theoretische en het praktische jachtexamen:

 • Een bewijs van slagen voor het praktisch jachtexamen in het Vlaams Gewest
 • Een bewijs van slagen voor het theoretisch jachtexamen in het Vlaams Gewest, uitgereikt voor 1 januari 1995
 • Een Vlaams jachtverlof geldig voor het voorgaande jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in het Waalse Gewest, uitgereikt vanaf 1 januari 1998
 • Een Waals jachtverlof voor het huidige jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Nederland
 • Een Nederlandse jachtakte voor het huidige jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in het Groothertogdom-Luxemburg
 • Een Luxemburgs jachtverlof voor het huidige jachtseizoen
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Frankrijk, uitgereikt vanaf 1 januari 2003
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Duitsland
 • Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in Oostenrijk

Een jachtexamengetuigschrift, uitgereikt in andere Europese landen kan worden gelijkgesteld met het bovenvermelde getuigschrift door de minister verantwoordelijk voor jacht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Agentschap voor Natuur en Bos op tel. 02 553 78 84 of via e-mail jacht.anb@vlaanderen.be.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.