browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Buitenland

Natuurlijk jagen we het liefst dicht bij huis. Kunnen we het revier vlug bezoeken, predatoren bestrijden, … en na de jacht (en het diner) zijn we vlug thuis.

Maar Jagen in het buitenland heeft ook wel iets speciaal. Denkelijk vooral het andere jachtwild, maar ook de jachttradities en (terug) het jachtdiner.
Maar wat het vooral speciaal maakt, althans voor sommige landen, is de noodzaak voor een buitenlands jachtverlof.

Onze research leverde volgend overzicht op van de noodzakelijke administratie voor het jagen in de verschillende landen rondom ons.
Hierbij ook Wallonië (wegens apart Jachtverlof) en ook Vlaanderen (voor de Jachtvergunning):