Jacht – Wapenwetgeving

Alles over de wapenwetgeving.

Wapenwetgeving

Voor de jacht worden ook wapens gebruikt, en het gebruik hiervan valt onder de Wapenwetgeving.

Hierbij een overzicht van de wapenwet.
Specifiek voor het bewaren van wapens volgende richtlijnen.

Wapens bewaren

Onderstaande regeling voor het bewaren van wapens door particulieren.

Veiligheidsmaatregelen die altijd van toepassing zijn

 • Wapens ongeladen bewaren (niet in de kamer, niet in de lader)
 • Wapens en munitie buiten bereik van kinderen
 • Wapens en de munitie mogen niet “ogenblikkelijk” toegankelijk zijn
  • Wapens en munitie in een aparte kast
  • Geen indicatie van wapenstockage
  • Geen werktuigen die inbraak vergemakkelijk in de buurt
 • Bij diefstal, of bij poging tot diefstal onmiddellijk aangifte bij de politie en gouverneur

Het is af te raden om munitie te bewaren in een kluis. Bij brand kan er dan immers drukophoping ontstaan, met mogelijk ontploffingsgevaar.

In veel politiezones bestaat de mogelijkheid om “techno-preventief” advies te vragen aan een veiligheidsadviseur van de lokale politie. In sommige gemeenten worden hiervoor stedelijke subsidies toegekend.

De opslag wordt verder gereglementeerd naargelang het aantal wapens

 • Opslag van minder dan 6 vergunningsplichtige wapens
 • Opslag van minder dan 11 vergunningsplichtige wapens
 • Opslag van 11 of meer vergunningsplichtige wapens
 • Particulieren met meer dan 30 vergunningsplichtige wapens dienen steeds de veiligheidsmaatregelen voor “Klasse G” in acht te nemen

Opslag van één tot en met 5 vergunningsplichtige wapens

Wie minder dan zes vergunningsplichtige wapens heeft, dient minstens één van de volgende veiligheidsmaatregelen te nemen :

 • Aanbrengen van een veiligheidsslot (b.v. een trekkerslot met cijferslot of met sleutel);
 • Wegnemen en afzonderlijk bewaren van een voor de werking van het wapen essentieel onderdeel
 • Het bevestigen van het wapen met een ketting aan een vast punt

Opslaan van minder dan 11 vergunningsplichtige wapens

Wie tussen zes en elf vergunningsplichtige wapens opslaat, dient deze wapens te bewaren in een “slotvaste en in stevig materiaal gemaakte wapenkast” met volgende kenmerken:

 • Deze kast kan “niet gemakkelijk worden opengebroken”
 • De kast mag geen uiterlijk kenteken dragen waaruit blijkt dat in de kast wapens worden bewaard
 • ALLE wapens moeten worden bewaard in de kast. Louter het bezit van dergelijke kast is niet voldoende

Opslaan van 11 maar minder dan 31 vergunningsplichtige wapens

Wie 11 of meer vergunningsplichtige wapens opslaat, moet al zijn wapens opslaan in een daarvoor ontworpen wapenkluis, met volgende kenmerken:

 • De wapenkluis is afgesloten is met een mechanisme gebaseerd op: elektronische, magnetische of mechanische sleutel, een alfabetische of numerieke combinatie of een biometrische herkenning.
 • De wapenkluis en de munitie moeten zich in een ruimte bevinden waarvan alle toegangen en ramen behoorlijk zijn afgesloten.
 • De sleutels van de wapenkluis en die van de ruimte waarin de wapenkluis zich bevindt mogen niet op de sloten worden gelaten. Deze sleutels moeten op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen en derden worden opgeslagen. Enkel de eigenaar mag toegang hebben tot deze sleutels.

Alle wapens onder deze regeling moeten dus ook nog in een wapenkluis bewaard worden. Eventueel kan geopteerd worden om een specifieke wapenkamer te maken. Dan zijn aparte kluizen niet meer nodig.

De Wapenkamer heeft volgende kenmerken:

 • deuren in vol hout, of deuren met gelaagd glas;
 • in de toegangsdeur tot de wapenkamer en de buitendeuren van het gebouw dienen minstens twee dievenklauwen te worden aangebracht;
 • op de toegangsdeur dient hetzij een driepuntsslot dat vijf minuten weerstand biedt bij inbraak, hetzij een combinatie van drie sloten die samen vijf minuten weerstand bieden bij inbraak.

Jachtwapens bewaren – Uitzondering

Als jagers  kunnen we genieten van een uitzondering in de wapenwet, die ons toelaat om (zelfs meer dan 30 wapens) te genieten van een uitzonderingsregime

Tentoonstellen van vuurwapens voor de Jacht

(cfr Nieuw uitvoeringsbesluit opslag door particulieren)

Veiligheidsvoorwaarden bij het tentoonstellen van lange vuurwapens toegelaten voor de jacht
In afwijking van de bovenstaande veiligheidsvoorwaarden voor het opslaan van vuurwapens, mag een particulier op zijn verblijfplaats lange vergunningsplichtige wapens toegelaten voor de jacht, tentoonstellen.
Hierbij moeten de volgende voorwaarden worden nageleefd:

 1. de wapens zijn ongeladen;
 2. ze zijn onbruikbaar gemaakt door een veiligheidsslot of door het wegnemen van een voor de werking essentieel onderdeel;
 3. ze zijn stevig vastgemaakt aan het slotvaste etalagemeubel waarin ze zijn tentoongesteld, door middel van een ketting, een metalen kabel of een vergelijkbare voorziening, zodat ze niet gemakkelijk kunnen worden weggenomen;
 4. ze worden niet tentoongesteld samen met munitie die ze kunnen afvuren en ze zijn niet ogenblikkelijk toegankelijk samen met die munitie.

Noot: Deze afwijking geldt enkel voor lange vergunningsplichtige wapens toegestaan voor de jacht. Andere vuurwapens genieten niet van deze afwijking.

U kan dit nalezen op de site van de  Wapenunie

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.