Tips – Maaislachtoffers voorkomen

Hoe voorkom je maaislachtoffers?

Maaislachtoffers voorkomen

Vanaf midden mei werpen de reegeiten hun kalfjes. Deze worden vaak achtergelaten op een stille plek en worden enkel bezocht door de moeder om te voeden. Het Reekalf heeft instinctief de gewoonte om bij gevaar zich in zijn schuilplaats te drukken. Dit is zeer nefast als rond deze periode en op deze plek gemaaid wordt.

Vroeger was traditioneel Juli de hooimaand, maar met de moderne landbouwtechnieken wordt voor sommige stallen continue groenvoer aangeleverd en wordt er nu reeds vroeger ook reeds vers gras gemaaid worden. En dit valt dus vroeger in het jaar en voor dat de reekalveren zelfstandig zijn.
Zaak is dan, als jager, om deze jonge kitsen te beschermen en mogelijke maaislachtoffers te voorkomen.

Deze technieken blijven eigenlijk het ganse jaar van toepassing, want ook kleinwild drukt zich bij het maaien van grasland of graangewassen. Ook later in het seizoen.

Hierbij een volledige reeks aan maatregelen om maaislachtoffers te voorkomen

Afspraken maken met de Landbouwer

Als je weet hebt van Reeën op bepaalde delen van het landbouwgebied, maak dan afspraken met de landbouwer. Probeer ook te weten te komen wanneer hij precies welk perceel gaat maaien.
Onderstaande folder is hierbij nuttig – Folder te printen.

Maaien voorbereiden

Hierbij de 5 hulpmiddelen:

  • Daags voordien verontrusten van het te maaien perceel, dit kan door een rondgang met een hond, waardoor deze plaatsen in de volgende dagen gemeden zullen worden;
  • Eventueel stokken zetten met flikkerlichten (werkkampen), aanbrengen plastic zakken of aluminiumfolie los in de wind;
  • De maaier attent maken op het wildbestand;
  • Gebruik maken van een wildredder;
  • Van binnen naar buiten maaien;

Indien het maaien toch niet plaatsvindt, door de weersomstandigheden, verwijder dan direct ook de installaties om gewenning te voorkomen.

Grasland vrij maken

Net voor het maaien van vroege graslanden kan men met een goede hond de kalfjes moeten kunnen lokaliseren. Nooit met de handen aan de kitsen komen. Gebruik beter een jutte zak of grassen om de mensengeur van de dieren weg te houden. Eenmaal de geredde dieren op een veilige plaats vindt het moederdier ze wel vlug terug. Hieronder een instructie video met meer tips & tricks.

Drone en Infrarood camera

En nu door het gebruik van nieuwe technologie – drones en infrarood – hebben we er nog eentje bij en blijkbaar zeer efficiënt.

Maaien

Een aanpaste maaiwijze: starten in het midden of éénmaal dwars en dan van binnen naar buiten.

Eventueel additioneel gebruik van een wildredder met kettingen en geluidssignaal.

Vraag ook aan de boer om tijdens het maaien oplettend te zijn voor eventuele achtergebleven kitsen. Nooit met de handen aan de kitsen komen. Gebruik beter een jutte zak of grassen om de mensengeur van de dieren weg te houden.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.