Jacht – Openingstijden

Alles over wanneer je waar mag jagen.

Openingstijden

Vlaanderen

Openingstijden:

Openingstijden voor de gewone jacht
Art. 3. De jacht op grof wild is open in de volgende periodes :
1° voor wild zwijn : van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december;
2° voor reegeit en reekalf : van 1 januari tot en met 31 maart;
3° voor reebok : van 1 mei tot en met 14 september;
4° voor edelhert, damhert, en moeflon : van 1 oktober tot en met 31 december.
Voor het jaar 2013 beginnen de periodes, vermeld in de punten 1° en 3° van het eerste lid, te lopen
vanaf de dag waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. […] (BVR 8
oktober 2015, art. 4)
Art. 4. § 1. De jacht op klein wild is open in de volgende periodes :
1° voor patrijs : van 15 september tot en met 14 november; (speciale voorwaarden via het telprotocol WBE)
2° voor haas : van 15 oktober tot en met 31 december;
3° voor fazanthen : van 15 oktober tot en met 31 december;
4° voor fazanthaan : van 15 oktober tot en met 31 januari.
§ 2. De jacht bedoeld in paragraaf 1, 1°, is […] (BVR 25 april 2014) alleen geopend voor erkende
wildbeheereenheden.

Art. 5. De jacht op waterwild is open in de volgende periodes :
1° voor grauwe gans : van 15 augustus tot en met 30 september;
2° voor Canadese gans : van 15 augustus tot en met 31 maart;
3° voor wilde eend : van 15 augustus tot en met 31 januari.
Art. 6. De jacht op overig wild is open in de volgende periodes :
1° voor konijn : van 15 augustus tot en met 28 of 29 februari;
2° voor houtduif : van 15 september tot en met 28 of 29 februari;
3° voor vos : van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari;
4° voor verwilderde kat : van 1 januari tot en met 31 december.
Voor het jaar 2013 begint de periode, vermeld in punt 4° van het eerste lid, te lopen vanaf de dag
waarop dit besluit in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. […] (BVR 8 oktober 2015, art.
5)

Hieronder het overzicht en als apart document de  Openingstijden.

Wallonië

In Wallonië zijn er nog 5-jaarlijkse openingstijden. Recent werden deze terug vastgesteld, voor de periode 2016-2021.

– Een uitvoerig overzicht van de Openingstijden per Wildsoort en Jachtmethode

Jachtwild Evolutie

Een evolutie van het Bejaagbaar wild van 1960 tot nu.

Met enkele bijzondere waarneming:

  • Voor 2000 geen verschil tussen Jacht en andere vormen (Bijzondere jacht, bestrijding)
  • Tot de jaren 80 nog Nationale materie, Ministerie van Landbouw
  • Pas vanaf begin jaren 90 vijfjaarlijkse besluiten, voordien eerder per jaar en per soort
  • Bij waterwild vroeger enkel onderscheid tussen “eenden en talingen” en “ander waterwild”
  • Met hierbij dan een aantal soorten die ten allen tijde verboden waren te bejagen
  • In het Jachtseizoen 66-67 enkel kleine mannelijke Korhoen bejaagbaar
  • Bijzonder moeilijk te determineren tijdens de jacht: de soorten kwartels, Lijsters, …

Bejaagbaar Wild 1960 – 2016

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.