Jacht – Openingstijden

Alles over wanneer je waar mag jagen.

Openingstijden

Een jaarkalender met de Openingstijden en sluitingsdata van de verschillende wildsoorten in onze Hunting Kalender.

Vlaanderen

Hieronder het overzicht en als apart document de  Openingstijden (met dank aan het ANB voor de Publicatierechten).

Wallonië

In Wallonië zijn er nog 5-jaarlijkse openingstijden. Recent werden deze terug vastgesteld, voor de periode 2016-2021.

En aangezien we in een tweetalig landje leven hebben we hier voor jullie de Nederlandstalige versie van de publicatie in het Staatsblad.
– BS openingsbesluit Waalse regering_tot 2021

– Een uitvoerig overzicht van de Openingstijden per Wildsoort en Jachtmethode

Hieronder een mooi overzicht van de openingstijden en ook in in printable formaat: Opening_Waals_Gewest

Jachtwild Evolutie

Een evolutie van het Bejaagbaar wild van 1960 tot nu.

Met enkele bijzondere waarneming:

  • Voor 2000 geen verschil tussen Jacht en andere vormen (Bijzondere jacht, bestrijding)
  • Tot de jaren 80 nog Nationale materie, Ministerie van Landbouw
  • Pas vanaf begin jaren 90 vijfjaarlijkse besluiten, voordien eerder per jaar en per soort
  • Bij waterwild vroeger enkel onderscheid tussen “eenden en talingen” en “ander waterwild”
  • Met hierbij dan een aantal soorten die ten allen tijde verboden waren te bejagen
  • In het Jachtseizoen 66-67 enkel kleine mannelijke Korhoen bejaagbaar
  • Bijzonder moeilijk te determineren tijdens de jacht: de soorten kwartels, Lijsters, …

Bejaagbaar Wild 1960 – 2016

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.