Jacht – Vossenjacht

Alles over de vossenjacht.

Vossenjacht

Een wel zeer aparte jachttechniek is de Fox Hunt.

De Vossenjacht gebeurt door het achtervolgen van een Vos (of sinds kort een geurspoor) door een meute honden en (ongewapende) volgers te voet of te paard. In de UK wordt de term Hunting gebruikt voor deze jachtwijze (achtervolging door honden, Chasse a Courre), waar voor de normale jacht de term Shooting wordt gebruikt.

Sinds 2004 is de jacht op Vossen niet meer toegelaten, de Hunts blijven bestaan, waar nu een geurspoor gevolgd wordt.

Honden

De belangrijkste jagers zijn de Honden. Speciaal hiertoe werd in Engeland de Foxhound gekweekt. De specifieke eigenschap is vooral de geur, nodig om het spoor te volgen.

Soms worden hiernaast ook nog Terriers gebruikt om de Vos die in zijn burcht gevlucht is er toch nog uit te drijven.

Paarden

Het meest in het oog springend zijn evenwel de paarden de “Field Hunters”. Soms worden ze in twee groepen ingedeeld. Deze die de kortste route nemen, en dus over hagen en afsluitingen springen – First Field. En deze die een langer route nemen langs de hagen en door de weide afsluitingen (gates) – Second Field of Gaters).
Vooral binnen de eerste groep is een goede rijkunst nodig met zelfs “steeplechase” of “military” ervaring.

Hunts

Hunts zijn jachtgroepen die zich specifiek richten op de vossenjacht te paard. In de UK zijn er nog zo’n 400. Eén van de meest gekende is de Heythrop Hunt waar de huidige eerste minister David Cameron lid van is.

Deze Hunts zitten vol van traditie en gebruiken en dus heeft, zeker in het hiërarchisch Engeland, iedereen een specifieke rol:

  • Master of Fox Hounds: is zoals bij ons de jachtheer, hij organiseert de Jacht, hij onderhoudt (vooral financieel) de hondenkennel, is meestal ook de grootste geldschieter en heeft dus in de Hunt ook meestal het laatste woord;
  • Honorary secretaries: zij zijn de penningmeesters en ontvangen de “cap” (onze chapeau) van de gastruiters;
  • Kennelman: is de opzichter die in de praktijk voor de honden zorgt;
  • Huntsman: vaak dezelfde als de Kennelman, is diegene die de honden (be)geleidt tijdens de Hunt. Hij communiceert via jachthoorn met de honden en de andere leden van de Hunt;
  • Whippers-in: dit zijn de assistenten van de Huntsman. Hun hoofdjob is het bij elkaar houden van de honden, vooral in de richting van de Vos, en niet eventueel ander jachtwild in de buurt. Hierbij gebruiken ze een zweepje ofte Whip;
  • Terrier man: zorgt voor de Terriers gebruikt om de Vos uit zijn burcht te drijven;

Opvallend ook is dat alle ruiters speciaal opgekleed deelnemen aan de Hunt. Alle leden van eenzelfde Hunt dragen hun “Colours”.

En in de kledij nogal wat verschillen en specifieke gebruiken: de Master of the Hunt heeft een jas met 4 bronzen knopen, de andere leden met 5 knopen. De professionals dragen de strik achteraan hun ruitershelm naar boven, de anderen naar onder. De deelnemers onder 18 dragen Tweed gedurende het volledige jaar. Enkel gehonoreerde leden van de Hunt krijgen een Hunt button (knoop) van de Hunt Master. Alle ruiters hebben ook een zweep (Whip) liefst bruin, enkel deze van de Hunt Servants, zijn wit.

Belang

Zoals vermeld zijn er nog zo’n 400 Hunts actief. In de UK zijn er tussen 6.000 en 8.000 jobs afhankelijk van Hunting. Waarvan 700 direct binnen de Hunts, dan 1.500 tot 3.000 direct betrokken bij Hunt gerelateerde activiteiten. De andere zijn dan indirect via tourisme, hotels, …

Alleen al op de hoogdag van de Hunts, op Boxing Day (Tweede Kerstdag) zullen er ongeveer een kwart miljoen mensen een Hunt bijwonen met meer dan 45.000 ruiters te paard.

Controverse

Sinds het verbod op live Fox Hunting zijn reeds diverse rechtszaken aangespannen met wisselend succes voor de vóór en tegenstanders. Met recent toch een opmerkelijke uitspraak van een rechter (Tim Pattinson). Terwijl hij de Hunt en de Huntsman veroordeelde tot “milde” sommen liet hij in niet mis te verstane woorden zijn verontwaardiging blijken voor de astronomische sommen die de tegenstanders gebruikt hadden om de zaak voor het gerecht te brengen. Er is sprake van  326,000 pond ofte 400.000 euro. De rechter vond dat gemeenschapsgeld, vooral gebaseerd op giften, beter besteed kon worden.

En in België

Ook in België wordt de edele jacht van Hunting  als traditie hoog gehouden.

Wij ontdekten een tweetal verenigingen:

  • Triple B Hunt
  • Drags de Gand

Foto reportage

Als afsluiter een foto reportage van de Ledbury Hunt.
Hier geen reünie van een aantal nobelen op het grasveld voor een kasteel, maar eenvoudig een samenkomst van Honden, Paarden en Ruiters en nog enkele volgers te voet net aan de lokale pub
Op deze doordeweekse dag een 60-tal deelnemers en een 300-tal toeschouwers. Met onder de Hunters: een verpleegster, burgerlijk ingenieur, een tandarts, maar ook een lasser, enkele landbouwers en ook een leraar met enkele leerlingen.

De Ledbury Hunt jaagt reeds meer dan 300 jaar in de Gloucestershire border. De eerste statuten dateren terug van 1846. Er wordt gejaagd op maandag (rustig, lage hagen en hindernissen) en vrijdag (voor de echte, met alles erop en eraan).
Eén van hun memorabele leden is David Redvers, die tijdens de protesten tegen de Huntingban het Britse Parlement bestormde.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.