Jacht – Jacht Omgeving

Alles over jachtomgeving.

Jacht Omgeving

De eigenlijke jachtomgeving bestaat uit volgende, noodzakelijke, elementen

 Jachtheer

De organisator van de jachtdag.

Respect is hier het ordewoord: confirmeer je uitnodiging, en annuleer niet (indien toch, verwittig op tijd om eventuele vervanging te kunnen voorzien.

Kom op tijd, en neem een geschenk mee voor de gastheer.

Ga ook langs bij de Jachtmeester (secretaris, maitre de battue) om de kosten van de chapeau te voldoen.

Medejagers

Meestal is er voor de jachtdag aanvangt een ontvangst of ontbijt voorzien. Dit is ten andere ook de mogelijkheid om andere jagers kort te begroeten.

De etiquette tijdens de jacht is complex en komt vooral uit de Veilige Omgang met Wapens, zie hiervoor de Praktijkvoorbereiding. Natuurlijk leer je het meest door enkele keren een Jachtdag als bezoeker of drijver mee te maken voor je effectief mee gaat jagen.

Bijzondere Veldwachter

De meeste bijzondere veldwachters is belast met het bewaken van de jachtrechten van de Jachtrechthouder. De Bijzondere Veldwachter heeft een speciale opleiding genoten in de Politieschool en is bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie.
Basisopleiding bijzondere veldwachter

In principe is de bijzondere veldwachter geen jager of visser. Het is hem trouwens verboden dit te doen op de gebieden waar hij is aangesteld. De bijzondere veldwachter moet de belangen van zijn aanstellers beschermen en hij moet de misdrijven die hij vaststelt ter kennis brengen van de procureur des Konings.

Meestal leidt de Bijzondere Veldwachter of Garde, de organisatie van de jachtdag en is meestal ook het hoofd van de Drijvers.

Wijziging statuut Bijzondere veldwachter.

Het ministerieel besluit (MB) van 10 juli 2019 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachters werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad op 23 juli 2019

Website

Vlaams instituut voor de bijzondere veldwachter

Drijvers

De drijvers of trackers proberen door het slaan tegen bomen of op de grond, of het roepen van schrikgeluiden het wild op te stoten. Meestal hebben ze hiervoor ook nog de hulp van hun jachthond.

Op onze educatieve website jachtexamen.be kan u gratis de online cursus tracker volgen.

Jachthonden

Een Jager zonder Hond is een sukkelaar

  • Wild is in een uitgestrekt revier, zonder hond, bijna onvindbaar
  • Onmogelijk om dood of ziekgeschoten wild te vinden in de dekking
  • Een hond is een onschatbare bron van jagersvreugd

Ook hier op jachtexamen.be geven wij de mogelijkheid voor een gratis online cursus te volgen, jachthonden.

Niet-Jagers

Dit zijn vooral de grondeigenaars en pachters, maar ook eventuele passanten.

Hier is je gedrag eenvoudig. Laat voor deze buitenstaanders, die niet deelnemen aan de jacht, alle contact over aan de Jachtheer of Garde. Zij kennen het best de lokale situatie en weten hier wel raad mee.

Jachtreglement

De meeste jachtgroepen hebben wel één of ander reglement, meestal rond het schieten van fazanten hennen of te dicht geschoten wild.
We vonden ten andere nog deze goede spreuk.

– Hennen die je schiet, die leggen in het voorjaar niet

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.