Jacht – Wetgeving

Alles over de jachtwetgeving.

Jachtwetgeving

Moniteur Staatsblad – Jachtwet 1892

De basis van de Jachtwetgeving blijft de Wet van 1882, waar slechts een paar paragrafen overeind van blijven.
Binnen de federale staat is Jacht nu de bevoegdheid van de Vlaamse Regering.
Basis van de Vlaamse Wetgeving is het Jachtdecreet, uitvoerig aangevuld met Uitvoeringsbesluiten.

Dit geeft volgende Wetteksten:

Alles samen in één document – Jachtwetgeving

Een uitstekend handboek voor deze regelgeving is “Jacht in Vlaanderen”, geschreven door Tonny De Bouvrie.Het is bedoeld als een heldere leidraad voor jagers, kandidaat-jagers, natuurgebruikers en iedereen die direct of indirect bij de jacht betrokken is.De auteur, meester De Bouvrie, is gespecialiseerd in de jachtregelgeving en de wapenwetgeving. Sinds jaar en dag is hij ook lesgever “wetgeving” in het Instituut voor de Jachtopleiding, maar ook steunt ook het initiatief rond on-line opleiding – jachexamen.be. Ook als voorzitter van de Hubertusvereniging Vlaanderen – afdeling Oost-Vlaanderen heeft hij reeds zijn sporen verdiend.

Het boek kost 39 euro en is verkrijgbaar via de webshop van  of in de betere jachtwinkel.

Diverse Jachtwetgeving

Binnen de wetgeving pagina’s nog info rond:

Tenslotte Diverse Wetgeving rond

  • Jachtverlof
  • Wapenbezit: Veiligheidsvoorschriften en nuttige documenten (Model 9, Uitlenen);
  • Regulering Verwilderde Duiven

Verwante wetgeving

De  jager is een buitenmens en nogal wat jagers beoefenen alle vormen van jacht, te velde en ook te water, vissen dus:

Jachtrecht Verhuring

Interessant document van het ABB (Agentschap Binnenlands Bestuur) waar overdracht en verhuring van het jachtrecht aan bod komen. Tevens ook een inkijk van de manier waarom deze instanties het Jachtrecht bekijken en er (moeten) mee omgaan.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.