Jacht – Jacht organisaties

De jachtorganisaties in alfabetische volgorden.

Jacht Organisaties

Agentschap Natuur en Bos – ANB

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Het ANB is binnen de Vlaamse Administratie een Intern Verzelfstandigd Agentschap zonder rechtspersoonlijkheid dat deel uitmaalt van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).

Het ANB is de organisator van het Jachtexamen.

Hubertus Vereniging Vlaanderen – HVV

HVV is de enige belangenvereniging voor de jacht en jagers in Vlaanderen en vertegenwoordigt een ruime meerderheid van Vlaamse jagers. HVV is de officiële gesprekspartner op het gebied van jacht voor de Vlaamse Overheid.

HVV staat voor duurzame, weidelijke jacht en promoot het behoud van onze Vlaamse biodiversiteit. Zij verricht onderzoek naar de ontwikkeling van de wildstand en geeft adviezen aan de wildbeheereenheden (WBE’s) voor het beheer van diersoorten en hun leefomgeving.

– Kenniscentrum

Met het oog op een betere ondersteuning van de Vlaamse jachtsector, en de wildbeheereenheden in het bijzonder, werd in 2006 het Kenniscentrum opgericht binnen de Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Het Kenniscentrum zorgt voor de WBE’s vooral voor het erkenningsdossier, administratieve vereenvoudiging, de digitalisatie van het jachtplan, de opmaak van het wildbeheerplan, etc.

Verder is er ook wetenschappelijk onderzoek rond het effect van de jacht op de verschillende wildsoorten, de jachttechnieken, etc.

– De Vlaamse Jager

Daarnaast geeft HVV ook nog een magazine uit, De Vlaamse Jager, als ledenblad van de vereniging.

Hunting.be

Hunting is de internet referentie voor de jacht in België
de nieuwssite en ontmoetingsplek voor de Belgische Jager

Met een bereik van bijna alle Vlaamse Jagers (gemiddeld meer dan 300 per dag en 8.000+ unieke bezoeker per kwartaal), gebaseerd op meer dan 2.500 enthousiaste leden is hunting·be het enige online medium om optimaal, visueel attractief, en zeer direct en snel te communiceren. De wekelijkse nieuwsbrief heeft een bereik van 7.000 jagers, waarvan bijna 50 % doorklikken en de volledige site bezoeken.

– Hunting.be

– Jachtexamen.be

Jachexamen.be is een voorbereiding op het jachtexamen. Het is geen jachtopleiding. Deze website doet exact waar hij voor staat: de aspirant-jager voorbereiden op het officiële jachtexamen. We willen niet enkel kennis overdragen maar we willen ook een aangepast curriculum aanbieden. Verder kunnen we vooruitgang van de deelnemers opvolgen (en dus aanmoedigen waar het moet) om ervoor te zorgen dat deelnemers maximaal voorbereid zijn op het eigenlijk examen.

Het is vooral onze bedoeling om aspirant-jagers over hun eerste horde, het theoretisch examen, te helpen en hun slaagkansen te verhogen. De echte Jachtopleiding tot jager volgt volgens ons later, eerst tijdens de praktijkvoorbereiding, maar vooral na het behalen van het jachtverlof, door contact met mede-jagers en ervaren rotten.

– Jachtexamen.be

Hunting Expo

Hunting Expo is een jaarlijkse Jachtbeurs die afwisselend plaatsvindt in Vlaanderen (Flanders Expo – Gent) en in Wallonie.

Instituut voor Jachtopleiding – IJO

Het “IJO” vzw is een onderwijsinstelling met als doel de weidelijke jacht te propageren. Dit is de wijze van jagen die overeenstemt met de geschreven en ongeschreven wetten en ethische normen die getuigen van een diepe eerbied voor, grote kennis en daadwerkelijke bescherming en beheer van de natuur in ‘t algemeen en de diverse wildsoorten in het bijzonder.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.