browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.
U bent hier: Hunting.be > Wild & Honden > Waterwild

Waterwild

Onder Waterwild verstaan we volgende Subfamilies (volgens het Jachtdecreet – Art 3):

  • Eenden: Grondeleenden en Duikeenden;
  • Ganzen: Grauwe en Zwarte ganzen;
  • Zwanen;
  • Bleshoenders: Meerkoet, Waterhoen;
  • En dan nog een reeks: Fuutachtigen, Meeuwen, Waadvogels, Plevieren, Ruiters, ..

 

Verder leren we ook nog:

Dat er aparte openingstijden zijn voor de verschillende soorten Waterwild;

Dat de jacht op Waterwild mag alleen worden beoefend met het vuurwapen (Hagelgeweer) of met roofvogels.

Dat de jacht met het geweer op waterwild is evenwel toegestaan op terreinen van geringere
oppervlakte dan bepaald in § 1, mits deze terreinen,
op het ogenblik dat de jacht wordt uitgeoefend,
een minimum aaneengesloten wateroppervlakte
van drie hectare omvatten waarop de jacht toegestaan is.