Wild & Honden – Waterwild

Wat verstaan we onder waterwild?

Waterwild

Onder Waterwild verstaan we volgende Subfamilies (volgens het Jachtdecreet – Art 3):

  • Eenden: Grondeleenden en Duikeenden;
  • Ganzen: Grauwe en Zwarte ganzen;
  • Zwanen;
  • Bleshoenders: Meerkoet, Waterhoen;
  • En dan nog een reeks: Fuutachtigen, Meeuwen, Waadvogels, Plevieren, Ruiters, ..

Verder leren we ook nog:

Dat er aparte openingstijden zijn voor de verschillende soorten Waterwild;

Dat de jacht op Waterwild mag alleen worden beoefend met het vuurwapen (Hagelgeweer) of met roofvogels.

Dat de jacht met het geweer op waterwild is evenwel toegestaan op terreinen van geringere oppervlakte dan bepaald in § 1, mits deze terreinen, op het ogenblik dat de jacht wordt uitgeoefend, een minimum aaneengesloten wateroppervlakte van drie hectare omvatten waarop de jacht toegestaan is.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.