browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Reglement

Naast de wetgeving is er per Jachtgroep ook nog meestal een Reglement.

Niet telkens duidelijk neergeschreven en daarom hier een Jachtreglement. Of alleszins een goede basis, met misschien te veel artikels, maar indien te lang, kan je er vlug wat uitgooien.
Het is een basistekst, aanpasbaar aan jullie specifiek behoeften.

Als samenvatting de 10 Geboden, en ook nog een volledige tekst met het Jachtreglement.

10 Geboden

10 Geboden