browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Vogelwaarnemingen

Scharrelaar

Binnen de natuurbeleving staan de speciale waarnemingen natuurlijk bovenaan.

Wie spot er niet graag een Blauwborst, Ruigpootbzuizerd of een Scharrelaar

Fenologie

Een apart vakgebied binnen de vogelwaarnemingen is de Fenologie.
Dit is de studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Voorbeelden van onderzochte verschijnselen zijn de tijdstippen waarop trekvogels terugkomen, de eerste bladeren aan bomen komen, en de eerste vlinders gesignaleerd worden.

Op de overigs uitstekende, maar vooral mooie website vogels van belgie staat een uitgebreid overzicht van de fenologie (aankomst, vertrek en verblijfsperiodes) van de meeste broedvogels en wintergasten.

Waarnemingen – België

Wil je dagelijks de vogelwaarnemingen opvolgen in België dan is er de site Waarnemingen.be.

Vogeldagboek – Nederland

Eén van de meest interessante en leerrijke blogs is het Vogeldagboek van Adri de Groot. Regelmatig, of toch bijna elke dag een uitgebreide fotoreportage met zeer deskundige commentaar rond, vooral, Vogels en andere dieren. Te bekijken op het net of als je jezelf aanmeldt krijg je elke dag een verzorgde mail met de foto’s.

4-your-eyes

Deze site heeft een indrukwekkend aantal foto’s van één fotograaf-jager van zowel planten als zoogdieren, maar vooral veel vogels.
- www.4-your-eyes.com

4-your-eyes