Hunting Habitat – Vogelwaarnemingen

Speciale waarnemingen staan natuurlijk bovenaan.

Vogelwaarnemingen

Fenologie

Een apart vakgebied binnen de vogelwaarnemingen is de Fenologie.
Dit is de studie van jaarlijks terugkerende natuurverschijnselen. Voorbeelden van onderzochte verschijnselen zijn de tijdstippen waarop trekvogels terugkomen, de eerste bladeren aan bomen komen, en de eerste vlinders gesignaleerd worden.

Op de overigs uitstekende, maar vooral mooie website vogels van belgie staat een uitgebreid overzicht van de fenologie (aankomst, vertrek en verblijfsperiodes) van de meeste broedvogels en wintergasten.

Waarnemingen – België

Wil je dagelijks de vogelwaarnemingen opvolgen in België dan is er de site Waarnemingen.be.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.