browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zweethonden

Vlaamse Zweethonden Groep

De Zweethonden neem een aparte en belangrijke plaats in binnen de Jachthonden. Specifiek gezien het gebruik voor nazoekwerk op grofwild.

De naam Zweethond komt van het volgen van het bloedspoor van het getroffen dier. Waarbij in jachttermen bloed ook zweet genoemd wordt.

In Vlaanderen zijn de houders en nazoekers van deze specifieke zweethonden verenigd in een aparte Vlaamse Zweethonden Groep.

Gezien deze honden ter beschikking gehouden worden om na te zoeken en dit nazoekwerk kan plaatsvinden tijdens week of week-end goede en slecht weer verdienen ze onze bijzondere aandacht en respect.

Interesse in het specifieke vak van nazoeken, bekijk de aparte pagina – Jachttips Nazoeken

Centraal oproepnummer 0495 22 49 27

 

De video toont een Hannoveraan aan het werk op zoek naar een verloren Edelhert en een aangereden Everzwijn.