Jacht – Jachtexamen nabeschouwingen

Nabeschouwing over het voorbije examen.

Jachtexamen – Nabeschouwingen

In onze Jong-Jagers week enkele nabeschouwingen bij het voorbije examen.

Theorie

Algemene beschouwingen

In Vlaanderen zeer enthousiaste deelnemers (zeker de 150 herkansingen).
Toch slechts 52 % geslaagd tegenover +80 % in Nederland.

Vragen

Bij de vragen is het de bedoeling, of zou moeten zijn, om de Kennis te testen. Bedoeling is niet om de algemene intelligentie of het analytisch vermogen te checken.

Enkele voorbeelden

– Dubbele vragen: Fotovraag en Kennis

Bij dubbele vragen is wordt niet enkel de kennis getest maar ook de intelligentie om 2 gecombineerde vragen te analyseren:

 • 2015 – P740 – In veel gevallen wordt het moederdier en het kalf op deze foto ook nog vergezeld door
 • 2015 – P741 – Hoelang is deze soort drachtig
 • 2015 – P743 – Rond welke periode is deze foto genomen

– Semantiek

Bij onderstaande vragen is naast kennis ook nog een hoge graad van kennis van de Nederlandse taal vereist.
Waar zelfs één terminologie (Flemen) niet voorkomt in het boek Jagen en ook niet in de toenmalige cursus.

 • 2013 P532 – Wat zijn feromonen
 • 2014 P659 – Op volgende tekeningen is de spreiding links ten opzichte van rechts
 • 2015 P751 – De massadichtheid van bismuthagel is ten opzichte van de massadichtheid van staalhagel

– Literatuurlijst

Het ANB publiceert een literatuurlijst, maar stelt wel vragen die niet in dit cursusmateriaal voorkomen. Zeker al niet in het standaardwerk – Jagen.

 • 2013 P533 – Wat doet een hert met flemen
 • 2015 P717 – Een reegeitkalfje krijgt haar hartvormig schortje

– Level

Het examen is een Jachtexamen voor een Jager.

In 2013 werd een vraag gesteld, specifiek voor een Natuurbeheerder.

In 2015 werden vragen gesteld voor 3 niveaus hoger, de WBE verantwoordelijke
(Jager – Jachtrechthouder – WBE Bestuurder – WBE verantwoordelijke)

 • 2013 P510 – Voor welke van onderstaande soorten mag men netten gebruiken voor het afvangen ten behoeve van het natuurbeheer
 • 2015: 3 vragen – Wetgeving 2, 3, 4

– Juridisch

Wat brengt het een Jager bij om te weten hoe één of andere jachtvorm geregeld werd, en in welke wettekst dit voorkomt.
(Ten andere een vraag van 2013 toen de jachtwetgeving nog bestond uit een fijn kluwen van decreten, besluiten, aanpassingen, …)

 • 2013 P512 – De bestrijding van vogels met een beperkte bescherming zoals bijvoorbeeld spreeuwen. eksters en kraaien wordt geregeld door: (Soortenbesluit)

Giscorrectie

Zelfs de universiteiten stappen af van de giscorrectie. In Nederland ook reeds enkele jaren verleden tijd.

Vragenanalyse

Er is een Statistische analyse mogelijk van multiple choice examens. De Dienst Onderwijstechnologie van de UGent doet dit reeds jaren voor de universiteiten. Dit zou ook mogelijk zijn voor het Jachtexamen om zodoende het examen en de multiple choice te analyseren en rechtvaardiger te maken.
Ook hier doet Nederland dit reeds jaren.

Praktijk

Veilige Omgang

Rommelige voorbereiding met veel te weinig mogelijkheid om het parcours vooraf te oefenen.
En, nog steeds verwarrend reglement met silhouetten, mede-jagers en anderen waar dan geen rekening mee moet worden gehouden.

Kleischieten

Kleischieten heeft niets met Jagen te maken. Geschouderd wachten op een clay, op afroep, nog minder.
In Frankrijk hoeft men geen clay te raken. Wel belangrijk is de observatie (kleur clay) en de veilige omgang.

Kogelschieten

Slechts een 10 % niet geslaagd.
Maar hiervan de meeste door mismanipulatie van een geweer dat ze niet kennen (grendelen, veiligheid, …).

Wettelijke examenregeling

In het Jachtadministratiebesluit is er een regeling voor de geldigheid van het Theorie examen, met betrekking tot de deelname aan het Praktijkexamen.

Afdeling 3, Art 52 §3. Deelnemers aan het praktische jachtexamen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:1° ze zijn minder dan drie jaar voor de datum van het examen geslaagd voor het theoretische gedeelte van het jachtexamen;

Bedoeling was hier duidelijk om 3 herkansingen toe te laten van de Praktijk op basis van een geslaagd Theorie examen. Evenwel, aangezien het theorie examen plaats vindt 4 maand voor het praktijk examen, is een deelname slechts 2 maal mogelijk zonder het Theorie examen terug te moeten afleggen.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.