browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Voorbereiding Wild

Vooraleer we wild in de keuken bereiden moet deze nog voorbereid worden. In deze sectie enkele praktische tips en aandacht voor het pluimen, van veerwild, of villen, van haarwild en ook het leeghalen.

Dit moet zeker niet direct na de jachtdag. Een paar dagen laten hangen (faizanderen), met de kop omhoog, in een koele plaats verbetert het vlees.

Faizanderen

Voor enkele specifieke voorbereidingen hebben we een detail pagina:

Met dank aan Paul Bouwmeester voor de publicatierechten.

Eigen Wild Schoonmaken

Paul Bouwmeester