fbpx Skip to main content
search

Beste Hunting.be lezer.

Of u nu een jager bent of niet, waarschijnlijk lazen jullie deze week net als mij het bericht over de vrijspraak van een jager uit Zoersel op de pagina van Hubertusvereniging Vlaanderen of in de wijdere media.

Waar ging deze zaak over?

In 2018 schoot een jager een papegaai uit de lucht. De man bevond zich volkomen legaal met zijn wapen in zijn jachtveld. Als motivatie voor zijn schot haalde hij aan dat een ara een exoot is. Cfr wat we moeten doen met halsbandparkieten, wasberen, nijlganzen. De eigenaar van het dier was ten zeerste ontzet en het niet eens met deze actie. Hij gaf aan dat hij aan free flights deed en dat hij ook van de landeigenaar toestemming had om te vliegen op deze percelen. De nodige vaststellingen werden gedaan en de zaak kwam een eerste keer voor bij de correctionele rechtbank van Antwerpen

In eerste aanleg werd onze collega jager veroordeeld. Echter in hoger beroep werd de jager over de volledige lijn vrijgesproken. Meester Nauwelaerts die zelf een gepassioneerd jager is, heeft in deze zijn client zeer goed verdedigd. We hebben zelf niet de uitspraak in handen maar schrijven u echter op basis van wat in andere media werd vernomen als zijnde de motivatie van het Hof van Beroep te Antwerpen.

Volgens het hof van beroep komt free flyen neer op introductie in het wild van uitheemse vogels[i]. Free flyen zou in deze een illegale activiteit zijn waardoor de jager geen rekening hoefde te houden met het feit dat de papegaai privé eigendom was en een gareel aanhad. De jager in casus handelde dus correct.

Tegen deze uitspraak staat nu enkel nog cassatieberoep open. Dit zou zijn aangetekend door de eigenaar van de papegaai. Cassatie kijkt enkel naar de uitspraak en niet naar de feiten. Als cassatie de beslissing van het Hof van Beroep verbreekt dan zal de zaak voor een uitspraak terug worden gezonden naar een ander hof van beroep. We wachten het af en volgen het op.

Maar waar het hier volgens mij echter verder om gaat is gezond verstand en een intern debat die we moeten voeren als jachtgemeenschap. Ik zal u hierbij trachten mijn visie uit de doeken te doen.

Als je de letter van de wet volgt dan zou onze collega uiteindelijk moeten worden vrijgesproken Zijn advocaat heeft hier met rede gepleit naar de letter van de wet. Juridisch is de kous af.

Maar als jachtgemeenschap moeten we ook naar de geest van de samenleving kijken willen we de toekomst van de jacht garanderen. Het is niet omdat iets juridisch legaal is volgens de letter van de wet dat het ook strookt met de geest van de samenleving.

We  moeten in eigen boezem kijken en beseffen dat we in een andere maatschappij leven dan honderd jaar geleden. Willen we daarbij dat de jacht nog een plekje zal hebben dan moeten we ook zorgen dat ons gedrag en onze acties naargelang zijn. Zelfs als de letter van de wet ons gelijk geeft, brengt handelen daarnaar ons niet het heilige gelijk volgens de geest van de wet en al zeker niet die van de samenleving waarin we leven. Besef ook dat wetten door de mens gemaakt worden en dus makkelijk aan te passen zijn.

Jacht moet je niet verdedigen maar uitleggen zegt de jagersliga. Als we eerlijk met onszelf dan is de handeling van de jager in dit geval aan de meeste mensen niet uit te leggen. Ik moet dit voor mezelf concluderen en ik hoop u met mij. Zelfs nu het Hof van Beroep te Antwerpen deze daad als compleet legaal beschouwd,  is deze niet verdedigbaar als weidelijk jager naar de wijdere maatschappij toe. Dus onze regelgeving is niet goed opgesteld of kent een lacune. Deze man mag daarvoor niet veroordeeld worden maar de wet moet beter gemaakt worden om dit toekomstig te voorkomen.

Exoten bestrijding is een zeer belangrijke taak van de jagerij die niet onmogelijk gemaakt mag worden. In verschillende landen zijn er genoeg voorbeelden waarbij jagers hun steentje bijdragen. Wasberen, nijlganzen, halsbandparkieten, muntjac en zo verder. Het mag echter geen vrijgeleide zijn die je legaal toelaat een ara onmiddellijk uit de lucht te halen.

De vraag rijst ook wanneer een soort invasief is. Maar deze vraagstelling gaat hier te ver in casu van deze analyse.

Ik denk dat juridisch een en ander beter kan geregeld worden om in de toekomst problemen te voorkomen. Een goede limitatieve lijst met erkende exoten die aan deze voorwaarden voldoen kan al een goed begin zijn. Daarenboven zou dan een toestemming kunnen worden afgeleverd voor het verwijderen van andere exoten/dieren en de wijze waarop van geval tot geval. Het agentschap natuur en bos kan daarbij een goede partner zijn.

Stel een walibi ontsnapt. De eigenaar kan zijn dier proberen vangen. Een jager kan melding doen van de aanwezigheid van het dier. Pas na ontheffing en het mislukken van pogingen van de eigenaar kan er dan bv overgegaan worden tot het strekken van het dier. Dit om ongevallen of schade te voorkomen.

In andere uitzonderingsgevallen zou het bv onmiddellijk mogelijk moeten zijn. Neem het zeer uitzonderlijke geval dat er een leeuw ontsnapt en een jager deze in het vizier krijgt. Hier zou gezond verstand de onmiddellijke uitschakeling van het dier moeten toelaten om de samenleving te beschermen. Er is een precedent waarbij een jager in de regio van Durbuy een panter doodschoot toen hij aan het aanzitten was (jaren geleden). Ook is er een geval in Duitsland van enkele jaren terug.

Verder lijkt het inderdaad goed om na te gaan door de wetgever of free flights, en onder welke omstandigheden, gerechtigd zijn of er een legaal kader  kan worden gecreëerd onder strikte voorwaarden. Ik ben er niet tegen gekant dat mensen de ruimte krijgen om hun hobby uit te oefenen en dat we dit als maatschappij toelaten onder voorwaarden. Zo ook de schietsport, moto crossen etc. Jammer genoeg faalt onze wetgever en de politiek hier ook.

Valkeniers zouden in deze materie ook bezorgd kunnen zijn. Zij vliegen soms ook met exotische roofvogels. Er is een kader voor de valkerij en valkeniers die ook jagen met hun vogel hebben ook een jachtverlof. Stel dat je als jager een woestijnbuizerd ziet vliegen: zou jij hem neerschieten? Ik hoop dat uw antwoord ontkennend is.

Ik ben blij voor de jager dat hij werd vrijgesproken. Ik ben blij dat meester Nauwelaerts zijn client goed heeft verdedigd zoals het van een advocaat kan verwacht worden. Ik ben blij dat je als jager niet zomaar wordt veroordeeld maar dat de rechtbank ook effectief de wet analyseert en oordeelt op basis hiervan.

Maar als jager en jachtgemeenschap moeten we besluiten dat als we de jacht nog een lange toekomst willen geven, we net niet blij mogen zijn met deze actie. Ik hoop dat ieder die dit leest en zich in een soortgelijke situatie zal bevinden, twee keer nadenkt en besluit om toch maar niet de trekker over te halen. We doen er onszelf en andere collega’s veel plezier mee om eerst na te denken, in overleg te treden en dan pas te handelen. Een schot roep je niet terug en de mediastorm en het proces dat de maatschappij over onze passie maakt ook niet om nog maar te zwijgen van het proces voor de rechtbank dat boven je hoofd hangt.

Zo wordt een simpele daad en uitspraak van een Belgische rechtbank meer dan droge analyse en toepassing van wetgeving. Zo wordt het een maatschappelijk en intern debat waar we hopelijk allemaal naar elkaar toe kunnen groeien. De artikels die er over dit onderwerp zijn, worden vaak nogal sensationeel en emotioneel gevoerd. Laten wij dit op hunting.be en als jachtgemeenschap niet doen.

Laat ons handelen naar eer en geweten in geest van weidelijk gedrag waarbij we onze toekomstige generaties blijven toelaten onze passie te beleven.

 

[i] https://www.gva.be/cnt/dmf20230504_94739652