browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jachtorganisatie

Zoals elke activiteit, hobby of sport is de organisatie van de Jacht niet eenvoudig.

Er zijn een aantal Organisaties die woordelijk in de wet vermeld staan, dit zijn voornamelijk dan de Jachtrechthouder en de WBE’s.
Verder is er de Jachtomgeving, de organisatie van een jachtdag met de Jachtheer, de Jagers, de Garde, maar ook de trackers en de honden.

Dit is voor jullie Jagers denkelijk reeds gekend. Het voorgaande zetten we mooi op een rijtje, specifiek voor de Jachtopleiding.

Maar minder gekend zijn de verschillende verenigingen, vennootschappen in welke de Jacht zich georganiseerd heeft.
Op deze aparte pagina een overzicht hoe onderstaande organisatie inter ageren binnen ons Jachtgebeuren
Jacht Organisaties

 

anb_logo_q_klein Bijzonder Veldwachter
HVV De Vlaamse Jager
logo_hunting jachtexamen logo
Hunting-Expo Jagen Mag
ijo-logo