Tips – Zweethonden

Alle tips rond zweethonden.

Jacht Technieken

Vlaamse Zweethonden Groep

De Vlaamse Zweethonden Groep  is ontstaan op initiatief van gemotiveerde jagers die de noodzakelijkheid van speurwerk op grootwild in Vlaanderen ingezien hebben.

De kennis is gebaseerd:

  • op de kennis van morfologie en fysiologie van de op te sporen diersoorten.
  • op een perfecte verstandhouding tussen voorjager en een daartoe specifiek opgeleide hond en met inachtname van de ethische vereisten van de moderne jachtgeest.

De hoofdbetrachting van de vereniging is gespecialiseerde ploegen voorjager-hond ter beschikking te kunnen stellen van al wie, waar ook, wenst te laten nazoeken.

Er zal steeds gezocht worden naar een voorjager welke het dichtst bij de plaats van het gebeuren is. Iedere oproep krijgt steeds een positief antwoord. Er is geen territoriale beperking.

Tijdens de jachtperiode (winter) bestaat de mogelijkheid dat een voorjager van de Vlaamse Zweethonden Groep zich ter beschikking houdt tijdens een drijfjacht. Inlichtingen hieromtrent kunnen bekomen worden bij het bestuur of door persoonlijk contact via de leden.

Centraal oproepnummer 0495 22 49 27

Als we de naam van jager waardig willen dragen, zijn we verplicht tot de controle van het resultaat van een schot,ongeacht of het wild nu gewond of gemist werd.

Nazoeken

Niet steeds is een treffer van grofwild derwijze dat het geschoten stuk terplaatse neervalt. Meestal is het schot niet goed genoeg geplaatst of vlucht het dier nog weg, puur op adrenaline en overlevingsdrang. Nazoeken is dan nodig.

Belangrijkste na het schot, is het stuk wild in het oog te houden en letten op de Schottekens. Zie onderaan voor een volledige overzicht.

Wacht ook minstens een 5 à 10-tal minuten om het stuk rustig in zijn wondbed of doodsbed te laten gaan.

Op de plaats van het afschot kan je uitschot zoeken, maar alleszins de plaats en vluchtweg markeren.

Een eerste zoektocht kan je zelf doen maar let op onderstaande instructies (als er later een zweethond geroepen wordt) en wees voorzichtig, Hert en Wild zwijn durven nogal eens te chargeren in uiterste nood.

  • Observeer de reactie van het wild
  • Markeer de plaats van het aanschot (toiletpapier is hier optimaal – handig mee te nemen en het vergaat na een tijd)
  • Zoek naar schottekens
  • Zoek naar aanwijzingen in de vluchtrichting
  • Duid de vluchtrichting aan
  • Blijf kalm en vermijd andere honden op het spoor
  • Volg het spoor niet verder dan 50 meter
  • Loop naast het spoor, NIET EROP

Kan je het aangeschoten stuk niet direct terugvinden, doe dan een beroep op een Zweethond. De naam Zweethond komt van het volgen van het bloedspoor van het getroffen dier. Waarbij in jachttermen bloed ook zweet genoemd wordt. In Vlaanderen zijn de houders en nazoekers van deze specifieke zweethonden verenigd in een aparte Vlaamse Zweethonden Groep.

Gezien deze honden ter beschikking gehouden worden om na te zoeken en dit nazoekwerk kan plaatsvinden tijdens week of week-end goede en slecht weer verdienen ze onze bijzondere aandacht en respect.

Centraal oproepnummer Vlaanderen : VZG – 0495 22 49 27
Centraal oproepnummer Wallonië: ABUCS – 061 25 51 92

Onderstaande tabel kan je ook downloaden in pdf en printen (handig voor in de jachthut).

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.