Wild & Honden – Grof Wild

Wat verstaan we onder grof wild?

Grof Wild

Onder Grof Wild verstaan we volgende soorten, volgens het Jachtdecreet – Art 3:

Verder leren we ook nog:

Dat er aparte openingstijden zijn voor de verschillende soorten Grof Wild, en dat voor het jagen op grof wild een afschotplan verplicht is.

Voor reewild: kogelpatronen voor getrokken loop waarvan de normale trefenergie minstens 980 J op 100 m afstand van de loopmond bedraagt.

Voor overig grof wild (hert, everzwijn, mouflon, damhert): kogelpatronen voor getrokken loop met een nominaal kaliber, uitgedrukt of omgerekend in millimeter niet kleiner dan 6,5 mm, en waarvan de normale trefenergie bovendien minstens 2.200 J op 100 m afstand van de loopmond bedraagt.

Voor alle grof wild: voor de drijfjacht op grof wild zijn kogelpatronen voor gladde loop van het kaliber 20,16 en 12 eveneens toegestaan.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.