Waterwild – Meerkoet

Alles over de meerkoet.

Meerkoet

Klasse: aves
Orde: gruiformes
Familie: rallidae
Soort: fulica atra

De meerkoet heeft meer water nodig dan het waterhoentje omdat hij volledig het silhouet van een duikeend bezit en er ook naar leeft. Al duikend zoekt hij meestal zijn voedsel. Hij verblijft dus liever op open water zolang er voldoende voedsel te vinden is. Uit noodzaak gaat hij soms aan land foerageren. De rallidae hebben geen zwemvliezen maar de meerkoet heeft een ander hulpmiddel nl. gelobde tenen. Hierdoor kan het zeer goed en tamelijk diep duiken.
Het is een leizwarte vogel, zijn kop en zijn hals zijn iets donkerder en hij heeft een grote witte bles die hoger dan het oog loopt. De meerkoet is een algemene broedvogel met hetzelfde foerageergedrag als de waterhoen. De kuikentjes hebben een roestrode, bijna naakte kop, terwijl die van de waterhoen volledig zwart zijn. De meerkoet broedt tot een stuk in augustus. Tijdens de winter zijn ze ook slachtoffer van de koude. De meerkoet verdraagt geen andere broedvogels in zijn nabijheid.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.