Hunting Habitat – Jacht & Gezondheid

Een gezonde jager is een efficiënte jager.

Jacht & Gezondheid

Ziektes & Besmettingen

Jagen is een bourgondische bezigheid en dus is het diner achteraf, en zeker met de wijn erbij, niet direct goed voor de gezondheid.

Maar hier willen we de gezondheid tijdens de jacht zelf belichten. Gezondheid, of althans de gevaren, bij het jagen kan je opsplitsen in 2 groepen:

  • Zoönosen: ziektes die overdraagbaar zijn van dier naar  mens
  • Noxen: schadelijke invloeden door fysisch, chemisch, microbiologisch invloeden

Zoönosen

Zoönonsen zijn ziektes die overdraagbaar zijn van dieren naar mensen. Hieronder bespreken we de voornaamste, met ernstige, soms zelfs dodelijke gevolgen.

Rechtstreeks contact met dieren
Rabies – hondsdolheid

Is een virale ziekte, overgedragen door beten van vossen, honden, katten , vleermuizen ea., soms via een simpele lik!. Het dier zelf heeft soms geen symptomen! (Vlaanderen is wel al tientallen jaren rabiesvrij).

De incubatietijd (de tijd eer men ziek wordt), ligt tussen 2 weken à 2 maanden, zelden langer. Deze hangt af van de bijtplaats : hoe verder van de hersenen, hoe langer de tijd van de symptomen.

Symptomen: Begin van de ziekte : koorts, onwel, hoofdpijn,keelpijn en tintelingen, pijn , jeuk op de plaats van de beet. Later zenuwachtig, prikkelbaar, en spierpijnen met contracturen. De hersenen zijn aangetast. Coma. Dit leidt voor meer dan 99% tot de dood.

Preventie : inenten aleer men naar risicogebieden vertrekt , 3 vaccins op een maand, herhalingen later. In het buitenland (ook Duitsland bvb), geen dieren aanraken, zelfs niet aaien. Blijf van vossen en vleermuizen af.

Tegen rabies: alle jagers en alle huisdieren vaccineren?

Behandeling: er bestaan geen pillen tegen.

Bij een verdachte beet, snel vaccin én immunoglobulines (antistoffen) toedienen! Vaccin en antistoffen in buitenland niet steeds aanwezig!

Vossenlintworm – Echinococcus

Beige worm met vele kleine segmenten die aangroeien vanachter de kop. Hecht zich vast aan de darmwand van dieren. De uitwerpselen zitten vol eitjes. Bij contact van de mens met deze faeces, opeten of andere, nestelen de eitjes zich in verscheidene organen, vooral de lever, ook longen, hersenen ea. Daar veroorzaken ze cysten, holtes. Dit proces kan maanden of jaren duren.

Symptomen : grieperig gevoel , vergrootte lever, buikpijn, geelzucht, tekort in bloed van vitamines, mineralen, rode huiduitslag , zwelling en jeuk. Evolutie lijdt naar overlijden.

Preventie: Pas op voor lage bessenstruiken, paddestoelen, netel(soep). Wegwerphandschoenen bij manipulatie vossen, stop ze direct in een plastic zak. Zeker niet op het tableau.

Behandeling: pillen en heelkunde van de organen!

Overdracht door vectoren/insecten
Borrelia – Ziekte van Lyme

Ziekt van Lyme is een infectieziekte door tekebeten in Europa. Borrelia is een bacterie die overgedragen wordt door teken. Verscheidene varianten gekend. De teek zit in lichaamholten van knaagdieren (katten, muizen, ..) en Cervidae (herten, reeën). Lyme zou zelfs via transfusies en van moeder op foetus overgedragen kunnen worden!

Symptomen: ontwikkeling in stadia – rode ring uitslag, bleek in het midden, komt na 4 dagen tot 3 maanden te voorschijn! 4 cm-40 cm diameter. Grieperig. Diagnose berust op het klinisch beeld, de rode ring, en een bloedstaal. Pas op, soms bloed negatief, toch ziek; Soms bloed positief, niet ziek, dus het klinisch beeld is belangrijk!

De bacterie komt in de bloedbaan : hersenletsels (dubbelzien, aangezichtsverlamming, doofheid, concentratie, verlies, geheugenstoringen, verlammingen allerlei), ontstoken hartspier. Ook gewrichtsaantasting: pijn, zwelling, vooral de knie. In de chronische fase: hersenletsels, meestal na 1 jaar of meer. Bij kritische gevallen: overlijden.

Preventie: bescherm je lichaam ook al is het warm. Onderzoek je lichaam. Een teek dient VOLLEDIG (ook het kleinste pootje), verwijderd te worden, gebruik geen producten, ga bij de minste twijfel naar je huisarts. Bij een verdachte rode ring, zeker arts raadplegen.

Behandeling: 3 weken antibiotica en opvolging door arts.

Verdere info:

  • Tekenradar: vooral Nederland, maar ook info over Vlaanderen;

Kortom preventie van insectesteken tijdens jacht is niet onbelangrijk, voornamelijk in endemische gebieden.

Noxen

Dit zijn de chadelijke invloeden door fysisch, chemisch, microbiologisch invloeden zoals:

  • geluid (gehoorbescherming)
  • koude (frostbite)
  • vocht (erysipeel of wondroos, trenchfoot)
Gehoorverlies

Lawaai is een gluiperd. Men went eraan.

Bij vermindering van je gehoor, een gesprek minder kunnen volgen, oorsuizen, overgevoeligheid voor geluiden, duizeligheid, steeds huisarts raadplegen! Eén luide knal kan verlies betekenen.

Preventie: Sportschutters, kleiduifschutters ea Is een onderschat probleem van onze sport! Schaf je op maat gemaakte oordoppen aan.

Rustverstoorders in de natuur

Hieronder een aantal folders rond een aantal rustverstoorders in de natuur:

Met de welwillende medewerking van (voor verdere info of contactnamen zie hun website)

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.