Wild Specials – Koekoek

Alles over de koekoek.

Koekoek

We hadden reeds een apart artikel over een soort die we allemaal kennen, de Houtsnip. We belichtten dan vooral het trekgedrag.

Vandaag nog een specialeke, namelijk de Koekoek.

Broedparasiet

Speciaal is alleszins zijn gedrag als broedparasiet. Er zijn ook nog die hun eieren leggen in vreemde nesten. Eendachtigen, zwaluwen, de huismus, de spreeuw en de roek, zijn soorten waar wijfjes proberen een of meer eieren in een nest van een soortgenoot of van een nauw verwante soort te leggen. Deze wijfjes broeden zelf echter ook, en de soorten zijn niet afhankelijk van dit gedrag. De Koekoek is de enige broedparasiet in Europa die niet zelf broedt, en er dus wel afhankelijk van is.

Trekgedrag

Apart is ook zijn trekgedrag. Via een Europees project worden Koekoeken gevolgd tijdens hun trek naar Afrika en terug – bto.org.

Eén specifieke vogel volgde in 2012 volgende route: vertrek uit Congo, om via Kameroen, Togo en Ghana Ivoorkust te bereiken. na het doorkruisen van de Sahara belande hij in Italië. Vervolgens trok hij in één ruk door naar Engeland, om daar begin mei terug thuis te belanden.

Begin maart 2013 dezelfde vogel terug vanuit Congo. Kameroen werd de eerste halte. Vervolgens Nigeria, Ghana, de Sahara en Noord-Algerije. Zijn volgende halte in Italië lag een stuk noordelijker dan die van het jaar voordien en hij trok ook onmiddellijk door naar Midden-Frankrijk. Het slechte weer hield hem wat op rond Parijs, deed hem ook even in België belanden.

Duidelijk een andere route dus!

Broedgedrag

Ook specifiek is het broedgedrag van deze Koekoek. Vorig jaar arriveerde hij mid-mei en was reeds terug weg naar zijn wintergebied rond mid-juni. Minder dan een maand dus.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.