Jacht – Valkerij

Alles over de langst beoefende jacht.

Valkerij

De discussie of Jagen dan wel of niet de oudste sport is willen we hier niet starten. Jagen was eerst levensnoodzakelijk werd dan een bezigheid voor de edelen en is nu een sport en passie voor velen.

Wat de oudste jachtmethode is, is wel bekend. Niet Valkenjacht of Valkerij, maar Coursing, de jacht met honden, valt deze eer te beurt. Evenwel op het Europees Continent is jacht met honden op levende dieren verboden.

En dus valt de eer van de de oudste, nog beoefende, jacht te beurt aan de Valkerij. Waar onder Valkerij verstaan wordt: de jacht met een getrainde roofvogel.

De Valkerij gebeurt meestal met een Valk of een Havik. De “sport” bestaat vooral uit de samenwerking, na jarenlange training, tussen mens en dier. Vooral omdat de meeste Roofvogels eenzaten zijn is deze training niet te onderschatten. Enkel de Harrishawk die in de vrije natuur ook in groep jaagt (zoals de voorouders van de hond) is wat makkelijker te trainen voor de jacht.

Nog geen vergunning?

Jachtexamen.be is de online leeromgeving voor de jacht, de optimale examenvoorbereiding.