browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Buitenland

Met het nieuwe Jachtadministratiebesluit is het ook mogelijk het Jachtexamen te doen in een andere regio of land dan Vlaanderen.

Art. 9. Een bewijs van slagen voor het jachtexamen in de volgende landen of gewesten is gelijkwaardig aan het geldig getuigschrift, vermeld in artikel 7, eerste lid, 4°:

  1. het Waalse Gewest, op voorwaarde dat het bewijs van slagen is uitgereikt vanaf 1 januari 1998;
  2. Nederland;
  3. het Groothertogdom Luxemburg;
  4. Frankrijk, op voorwaarde dat het bewijs van slagen is uitgereikt vanaf 1 januari 2003;
  5. Duitsland;
  6. Oostenrijk.

 

Daarom ook deze aparte pagina’s met de details van deze alternatieve Jachtexamens.

Frankrijk

Voor diegene die het jachtexamen buiten Vlaanderen willen afleggen is er geen snellere of eenvoudigere weg dan via Frankrijk. Voorwaarde is wel enige notie van de Franse taal.

- Jachtexamen Frankrijk

Luxemburg

Voor Luxemburg kunnen we eigenlijk kort zijn. Enerzijds is alles zeer duidelijk op de website Anderzijds is het vrij moeilijk, ingewikkeld en duurt het dan ook nog lang om Jager te worden in Luxemburg.

- Jachtexamen Luxemburg