fbpx Skip to main content
search

vogelbeschermingWat, zijn ze bij Hunting overgelopen, en is het nu een site voor Vogelbescherming Vlaanderen ?
Geen angst, we zijn nog steeds dé site voor de Jagers.
Maar onze “vrienden” binnen de natuurbescherming zijn weer boos. En hebben tegen de recente Openingsbesluiten teug een klacht ingediend bij de Raad van State.
Op deze site de volledige tekst en uitleg.
Ze hadden reeds eerder een argumentatie rond de Nieuwe Openingsbesluiten en hun belangrijkste  steun vinden ze bij 75 gelijkgestemde organisaties. Wij vinden dan minstens 182 WBE’s die de huidige Openingsbesluiten wel goed vinden.
En het woord bij de inleiding is “terug”, want reeds eerder werd er klacht ingediend:

 • 26 September 2003, waarbij in een Arrest van 6 juni 2005 de onmiddellijke schorsing werd verworpen;
 • 26 September 2003, waarbij in een Arrest van 22 april 2010 de debatten worden heropend en aanvullend onderzoek gevorderd;
 • 26 September 2003, waarbij in een Arrest van 7 juli 2010 het beroep wordt verworpen en verzoekende partij wordt veroordeeld tot betalen van de kosten;

Let vooral op de datums. Het protest tegen het openingsbesluit 2003-2008 werd pas definitief behandeld in 2010.Ondertussen was het nieuwe openingsbesluit 2008-2013 reeds van kracht.
Uit de vorige arresten leren we, in grote lijnen:

 • Dat de Vlaamse Overheid een ruime beoordelingsbevoegdheid betreffende de Jacht en de Openingstijden;
 • Deze beoordelingsbevoegdheid mag door de Raad van State slechts marginaal getoetst worden;
 • Enkele wijzigingen in de bestemming van gebieden of achteruitgang van het beschermingsniveau zijn te beoordelen;

Keep your friends close and your enemies closer

En misschien moeten we als jagers maar eens gaan luisteren naar de argumentatie van Vogelbescherming Vlaanderen.
Luisteren, niet reageren ter plaatse in het hol van de leeuw (of vos). Maar kennis is macht.

 • Zaterdag 28 september 2013: 19u30 tot 21u30 – VOC Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 642, 8400 Oostende
 • Zaterdag 7 december 2013: 19u30 tot 21u30 – VOC Malderen, Boeksheide 51, 1840 Malderen

 
– Met dank aan onze huisjurist – Tom.

12 Comments

 • waidman schreef:

  Ja, ze kunnen het niet laten, zinnige argumenten tegen het weidelijk jachtbeheer, moet je ook niet verwachten. Een bende kippen, met aan de “kop” hier en daar een afgunstige welbespraakte eco-facist.
  Wat wel opvalt is dat alle verenigingen die deze klacht bij de Raad van State mede onderschrijven, gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Overheid (ook met ons belastingsgeld) en klacht indienen bij de RvS, tegen de zelfde Overheid ?!
  Oproep aan de Vlaamse Regering : Stop die subsidies en deze “kluchten” zijn over !! .

 • kristof schreef:

  Ik heb net is even gekeken op de website van vogelbescherming.
  en ik kan geen enkel stukje tekst vinden waar de jager niet als gek met een geweer in de hand genoemd wordt. Elk artikeltje dat de heer Rodts op zijn website zet is een regelrechte belediging aan en aanval op iedereen die de jacht op welke manier dan ook een warm hart toedraagt.
  Misschien eens overwegen om tegen hem een klacht neer te leggen wegens laster en eerroof.

  • waidman schreef:

   Inderdaad klacht wegens laster en eerroof , de enige manier om MIJNHEER rodts en de zijnen hun arrogantie en stoute bek stoppen. Teneinde een groter maatschappelijk draagvlak te creëren dient dit best te gebeuren in samenspraak met HVV en de WBE’s.
   Vergeet ook niet als je in een st… roert, deze nog meer gaat stinken en hij zijn advocaten toch betaald met onze subsidies.
   Desondanks steeds bereid mijn steentje bij te dragen…

 • Tommeke_112 schreef:

  Kristof,
  ik begrijp je frustraties maar ik vrees dat dit niets zou helpen.
  Je zou er enkel vogelbescherming Vlaanderen en Jan Rodts mee helpen.
  Ik voorspel mochten we dit doen dat ze heel blij zouden zijn met de gratis publiciteit en media aandacht (waarvan je zeker mag zijn dat ze voor zouden zorgen).
  Als we Vogelbescherming echt willen aanpakken dan zal het zijn met ons als jagers blijven voorbeeldig te gedragen. blijven in te zetten in de natuur en de verbetering van biotopen.
  En blijven af te komen met goede argumenten bij het maken van nieuwe wetgeving.
  En indien we deze vereniging op een echte flagrante schending van de wet kunnen betrappen met het aankaarten hiervan zodat ze terecht in diskrediet worden gebracht.
  Want uiteindelijk weet iedereen dat deze vereniging het bloed van jagers kan drinken.
  Slimmer zijn is de boodschap!

 • Peter schreef:

  Beste vrienden;
  Gisteren heb ik ongeveer hetzelfde gezegd tegen twee aankomende jagers. Zorg als jager dat je ten allen tijde uw kennis op niveau houd. Dat je uw openingsbesluiten rats van buiten kent en dat je steeds weidelijk het veld intrekt. Als er dan eens een groene jongen een ‘conversatie’ komt voeren, dan kan je die gewoon overtroeven met uw kennis en wees er maar zeker van dat het grootste deel van de VBV-fans geen bal kent van jachtwetgeving en spijtig genoeg ook niet van wildbeheer.
  Dat zal ons grootste kracht zijn. Wij hebben moeten studeren, en ik zeker als bijzondere veldwachter, om ons lidkaart te verwerven en zij hebben slechts hun lidgeld moeten betalen om als ‘expert’ op te treden.

 • Langoor schreef:

  Mr. Rodts is heden de grootste leugenaar en het best in mensen om de hand te draaien die geen verstand hebben van het leven en reilen in de buitengebieden.
  In zijn klacht verwijst hij naar Pan-European Common Bird Monitoring en deze zeggen dat de patrijs 82% achteruit is gegaan, nergens in hun melding staat dat dit veroorzaakt is door de jagerij. INBO spreekt heden dat de patrijs is vooruit gegaan met 10 à 29 %.
  In een gebied in Zwitserland waar men als jaren de patrijs dagelijks volgt, met zendertjes en ontvangers is sinds 2003 de patrijzen stand terug omhoog gegaan, daar maken ze melding dat de patrijs 45 % door de vos wordt gedood en 17% door de buizerd, de rest % door allerlei oorzaken waar ook de jacht bij behoord. In Frankrijk hetzelfde en daar krijgt elk departement 40.000 € van de Overheid om de patrijzen stand op te waarderen , hier krijgt je nul coma nul en altijd maar VBS op uwe nek. Engeland hetzelfde, en overal is ook VBS aanwezig in deze projecten en steunen zij dit. Je kan het allemaal eens nalezen ” Google” naar Etude de Perdrix.
  Nergens vermeld VBS deze cijfers in hun argumenten, want dan moeten ze kleur bekennen, en dat is gezicht verlies voor hun leden. Ik vind dat dit ook eens allemaal in grote letters in het dagblad of op tv mag komen.
  Ja, schaft dit gulle geld maar af, als het toch niet kan gebruikt worden om dieren te helpen en dienst doet om tegen de gulle gever in cassatie te gaan dan is het hoogtijd dat er andere mensen met meer verstand ons Vlaanderen bestuurt, of worden wij allemaal dan zand in de ogen gesmeten.
  Ik ga stoppen mijn bloed staat ook op de rode lijst.

 • chasseurke schreef:

  Graag zou ik langs deze weg een oproep willen doen aan ALLE jagers in vlaanderen,maak je lid van de HVV,want zij zijn de organisatie die onze belangen behartigd(vakbond).
  Er zijn nog te veel jagers die géén lid zijn van de HVV,hoe meer leden de hoe sterker we staan,de politici luisteren alléén maar naar de grote van aantal !!!
  Zo kunnen we langs onze vakbond die geregeld samen zit met de beleidsmensen overtuigen, om eens deftig op te treden tegen deze extremisten zoals de bende van Rods !!!
  JAGERS LAAT U NIET VERDELEN !!!! MAAR VERENIG U !!!

 • Tommeke_112 schreef:

  Beste chasseurke, ik steun u visie echter niet volledig.
  U heeft gelijk wanneer u stelt dat politici grote getallen willen zien.
  Of dit daarom van een vereniging moet zijn denk ik niet.
  Elke vereniging met een stem voor de jacht telt mee en legt gewicht in de schaal.
  Jammer genoeg maar HVV vertegenwoordigt in mijn ogen en dat van vele andere jagers niet langer het standpunt van de jagerij maar vaak een beetje teveel het eigen belangen standpunt van enkele die zich sterk bezig houden met de organisatie van HVV!
  Persoonlijk zou ik dan ook mijn visie veel liever laten vertolkt zien/worden door een andere organisatie.
  Jammer genoeg krijgt HVV bescherming waardoor zij vrijwel monopolie heeft.
  Ik,hoop echter dat na verloop van tijd het signaal dat vele jagers geven door niet langer HVV lid te zijn aangeeft dat het tijd is voor verandering of voor andere organisaties toe te laten bij onderhandeling over de wetgeving en dergelijke.

  • Langoor schreef:

   Er zijn maar drie organisaties die belang hebben bij de jacht en dat zijn:
   De Overheid om het op een wettelijke basis plaats te laten hebben.
   De Landbouw om een beterland landbouwbeleid te voeren, zoals het indijken van de sproeistoffen enz.. dat nadelig is voor elke akker vogel, maar ook voor de andere dieren.
   De jachtraad om toe te kijken dat er wel aan een degelijk wildbeheer word gedaan, zoals indien nodig binnen een WBE, op plaatsen geen hazen of patrijzen zouden geschoten worden gedurende 1 of 3 jaar.
   Alle andere verenigingen laat men daar buiten zoals het 50 jaar gelden was en goed werkte, boseigenaar onderhielden hun bossen, zonder steun van de Overheid, nu moeten ze het eerst aankopen en hebben daarna geen geld om het te runnen en net te houden. Over HVV ga ik mij niet uitspreken, maar ik denk maar na.

 • Jachtwachter schreef:

  Ik kan het standpunt van Tommeke_112 wel delen, maar het is niet omdat HVV in véél opzichten te weinig optreedt in het algemeen belang, dat wij ons moeten laten verdelen. Ik denk dat de leden van HVV (zoals ikzelf) die te klagen hebben over het gebrek aan assertiviteit bij de verdediging van de jagerij, beter hun beklag doen bij deze organisatie zelf en toch lid blijven.
  Jan Rodts zou ons maar al te graag verdeeld zien.
  Ons voorbeeldig gedragen zal zeker ook niet genoeg zijn om Vogelbesch… (slik) Vlaanderen tegen te houden om ons af te schieten. Onthou de woorden “Sitting Duck”. In de aanval gaan is volgens mij beter dan langzaam dood te bloeden. Leg maar klacht tegen de Heer hoofdleugenaar neer en hoe meer hoe beter. Er zijn rechters die OOK jager zijn.

 • Fazant schreef:

  jagers gaat allen naar Mars en blijf daar !

  • Fousek schreef:

   hallo Fazant
   Misschien moet jij eens goed nadenken.
   De enige reden dat de fazant op de dag van vandaag nog kan overleven is door de hulp van de jager.
   Volgens mij weet jij niet eens hoeveel uren werk de jagers besteden aan het verzorgen van het wild in de natuur.
   Volgens mij kan je beter eerst eens een kijkje gaan nemen en je ervan bewust worden dat jagen niet enkel en alleen bestaat uit met een geweer in de natuur wandelen en dan een dier afschieten.
   Maar ja er zijn nu eenmaal altijd mensen die overal kritiek op hebben zonder te weten waarover zij spreken.

Laat een reactie achter