fbpx Skip to main content
search

Het zat er al een tijdje aan te komen en nu zit er inderdaad schot in de zaak. Op 21 april werd een voorontwerp van wet goedgekeurd door de ministerraad tot aanpassing van de wapenwet.
Wat zou er worden aangepast?
Allereerst zou er een nieuwe periode voor het aangeven van vergunningsplichtige wapens komen. Er wordt een termijn van een jaar vastgelegd voor particulieren om vuurwapens aan te geven die vergunningsplichtig zijn, maar waarvoor ze nog geen vergunning hebben.
Daarnaast zou er een aanpassing van de voorwaarden voor wapentransport die aan de jagers worden opgelegd komen. Daarbij zouden bepaalde veiligheidsvoorwaarden worden uit de wet gehaald worden en zullen deze bij koninklijk besluit worden herzien. Zoals u weet zijn nu alle voorwaarden bijna niet na te leven.
Vervolgens zouden laders aan de vergunningsplicht worden onderworpen.
Daarnaast zou de uitleenregeling aanzienlijk worden uitgebreid. Ook zouden er enkele technische aanpassingen in de strafbaarstellingen zijn en zullen tot slot de inconsistenties uit de lijst van veroordelingen die wapenbezit uitsluiten worden verholpen.
We houden jullie op de hoogte zodra er meer nieuws volgt!

Laat een reactie achter