fbpx Skip to main content
search
JachtbelangenWetgeving

Jachtwetgeving nieuw Aanpassingsbesluit

By maart 27, 2012One Comment

 

 

De Jacht in Vlaanderen wordt geregeld via een aantal wetgevingen zoals jachtexamenbesluit, het jachtopeningstijdenbesluit en het jachtvoorwaardenbesluit. Nu komt daar nog het Aanpassingsbesluit bij. Dit past een aantal regels aan lost een aantal problemen op en wordt één en ander veréénvoudigd.

Wat is er in grote lijnen voor de jager veranderd ?

 

De sneeuwregel

De jacht wordt voortaan niet meer opgeschort bij sneeuwval, maar pas op het ogenblik dat er vijf centimeter sneeuw bereikt wordt. Deze opschorting duurt tot 24 uur na het vallen van de laatste sneeuw. (Enkele uitzonderingen qua opschorting, zie volledige tekst onderaan).

Melding zondagsjacht

In het kader van de administratieve vereenvoudiging is de melding van de zondagsjacht definitief afgeschaft.

Aanzitjacht en bersjacht op Everzwijnen en Reeën

De aanzitjacht en de bersjacht op Everzwijnen en Reeën mag in de toekomst ook tot een uur na de officiële zonsondergang.

De bijzondere bejaging op Vossen

Er wordt in een bijkomende bejagingsmogelijkheid van de Vos voorzien. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen, voor het natuurbeheer of als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van het luchtverkeer, en op plaatsen waar geen andere bevredigende oplossing bestaat, kan binnen de volgende aanvullende openingstijden de jacht op Vos worden beoefend, hierna bijzondere bejaging genoemd: “op Vossen van 15 februari tot en met 14 maart en van 15 mei tot en met 30 september.”

Concreet betekent dit dat de Vos het ganse jaar door kan worden bejaagd, met uitzondering van de periode tussen 15 maart en 14 mei (schoontijd).
(Bijzondere voorwaarden voor deze bejaging, zie volledige tekst onderaan)

HVV heeft zich ernstig ingespannen om de Vlaamse beleidsmakers te overtuigen van het nut en de noodzaak van een aantal aanpassingen aan de bestaande jachtreglementering. HVV is tevreden met de goedgekeurde versoepelingen die het resultaat zijn van intensief maar constructief overleg met andere belangenorganisaties uit de natuur- en landbouwsector en onvermijdelijk op een compromis gesteund zijn.

HVV wenst de Vlaamse Regering en haar Administratie te danken voor het vertrouwen dat zij in de jagerij stellen.

En wij bedanken dan weer de HVV voor hun uitstekende belangenverdediging in deze materie.

 

 

 

 

One Comment

Laat een reactie achter