fbpx Skip to main content
search

Dura Lex, Sed Lex
Zoals we vorige week schreven:
– Jacht is een Recht.
 
Maar dan moeten we dit privilege ook verdienen door ons aan de wet en het recht te houden.
Daarom, regelmatige artikels met toelichtingen over specifieke situaties.

Jachtpapieren
Jachtverlof – Model 9 – Uitlenen Wapens

 

Model 9

Iedere jager zal het wel eens meegemaakt hebben in zijn carrière.
Tijdens het uitoefenen van de jacht gebeurt er een onaangekondigde controle. Men vraagt het model 9 van het wapen waarmee je aan het jagen bent.
Dit heb je niet bij, vormt dit echter een probleem?
Nee!
Artikel 13 van het Jachtdecreet van 24 juli 1991 stipuleert dat wie met een geweer jaagt, het jachtverlof bij zich moet dragen. Het jachtverlof is persoonlijk en is maar geldig voor een jaar, te rekenen vanaf 1 juli.
Over het bij zich hebben van een model 9 wordt er dus niet gesproken.
Men mag dus concluderen dat het voldoende is om het jachtverlof bij zich te hebben.
Enkel tijdens een controle thuis dient u op vraag van de controleur een model 9 voor te leggen.

Ontwapenen

Vergeet daarenboven zeker artikel 32 van het jachtdecreet niet.
Dit stelt dat de jagers niet mogen worden ontwapend, behalve in de volgende gevallen:

 1. wanneer de verdachte verkleed of gemaskerd is, of weigert zijn naam kenbaar te maken of geen bekende woonplaats heeft
 2. wanneer het misdrijf bij nacht wordt gepleegd;
 3. wanneer de verdachte bedreigingen, smaad of geweld pleegt tegen de agenten van het openbaar gezag of van de openbare macht.

Uitlenen Wapens

Artikel 12 van de wapenwet vormt een speciaal geval op zich.
Dit artikel stelt dat de houders van een jachtverlof, een sportschutterslicentie en een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen mogen aan elkaar vuurwapens uitlenen onder de volgende voorwaarden:

 1. het betreft alleen vuurwapens van het type dat de ontlener mag voorhanden hebben en met het oog op een toegelaten activiteit op basis van het document waarvan hij houder is;
 2. de vuurwapens mogen slechts worden uitgeleend voor de duur van de activiteit waarvoor ze worden geleend en voor het vervoer van en naar de plaats waar die plaatsvindt;
 3. de vuurwapens mogen alleen worden voorhanden gehouden, gedragen en gebruikt op de plaats waar de activiteit waarvoor ze worden ontleend, plaatsvindt;
 4. de ontlener kan een door de uitlener ondertekend schriftelijk akkoord voorleggen, evenals een kopie van het in de bepaling onder 1° bedoelde document, behalve indien de uitlener aanwezig is.]

Onder dit “bedoelde document” valt in dit geval het model 9 waarom het hier allemaal draait.
Echter gezien men bij controle tijdens de van de jacht geen model 9 mag vragen ter controle valt het sterk te betwijfelen of voorgaande bepaling in praktijk enige slagkracht kent.
 

Verdere info

 
– Met onze dank aan onze Hunting Jurist – Tom
 

One Comment

 • 44r schreef:

  Wel proficiat voor de volledigheid want het staat in schril contrast met wat HVV hierover de laatste week rondstuurt en waar toevallig weer de vermelding vergeten wordt dat al deze uitleenpaperassen helemaal niet nodig zijn wanneer de eigenaar van het wapen zelf aanwezig is. Laat je nog wel niet verrassen op de schietbaan want blijkbaar staat een jager moreel toch nog ietsje hoger aangeschreven als een sportschutter. Ik heb nog nergens tegengekomen dat het afdoende is wanneer een sportschutter zijn sportschutterlicentie bij zich heeft, die moet blijkbaar daarnaast ook zijn model 4, model 9 of aangehaalde uitleenpaperassen kunnen tonen. Verder praat men bij de jager enkel over de model 9 die niet nodig is wanneer men het wel verplichte jachtverlof kan tonen. Maar wat met een model 4? Wat als je bvb. aan’t fretteren bent met een gladloop waarvan de loop te kort was om op model 9 te mogen?
  1 gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden…

Laat een reactie achter