browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.
U bent hier: Hunting.be > Jacht > Wetgeving > Diverse Wetgeving

Diverse Wetgeving

Jachtverlof

Uittreksel uit de Jachtwetgeving betreffende het Jachtverlof.

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsvoorwaarden wapenbezit

 

Wapens – Nuttige documenten

Bij de overdracht (verkoop) van een wapen dient volgend document ingevuld te worden door de verkoper en de Koper (elk één exemplaar) en een getekende versie dient te worden opgestuurd naar het Provinciecommissariaat van de Koper, samen met een kopie van het Jachtverlof van de Koper.
Daarna zal u opgeroepen worden door de verantwoordelijke Wapens van de Politiezone om het jachtverlof van de koper en het serienummer van het wapenen en model 9 te controleren.
Vergeet ook niet dit wapen dan bij te voegen bij uw Internationale Wapenpas.

Schriftelijk akkoord, in te vullen door de eigenaar en de ontlener bij het uitlenen van een wapen (Art 12/1 wapenwet).

Regulering

Regulering Verwilderde Duiven