fbpx Skip to main content
search

Jachtrecht nr. 16A – gemeentelijk bos van Rochefort – grondgebied: 261ha 74a 53ca
Jachtrecht nr. 20 – gemeentelijk bos van Montgauthier – grondgebied: 111ha 27a 04ca
Jachtrecht nr. 42B – gemeentelijk bos van Rochefort en Montgauthier – grondgebied: 85ha 12a 16ca

Op verzoek van de stad Rochefort, zal het volgende plaatsvinden

Op vrijdag 24 september 2021, om 16.00 uur,
in de Salle Polyvalente van het Centre culturel des Roches, rue de Behogne, 5 in Rochefort,

de openbare verhuur van de bovengenoemde jachtrechten voor een periode die ingaat op de dag na de goedkeuring van de aanbesteding door de Gemeenteraad (oktober 2021) en eindigt op 30 juni 2027, volgens de voorwaarden van het bestek dat op 28 juni 2021 door de Gemeenteraad is goedgekeurd en waarvan de bijlagen in overleg met de dienst Bosbeheer zijn geïndividualiseerd. De huurovereenkomst wordt uitsluitend bij inschrijving gesloten. De biedingen moeten de door de gemeenteraad vastgestelde minimumprijs bereiken, namelijk
70 EUR/ha voor de kavels nrs. 16A en 42B,
85 EUR/ha voor partij nr. 20.

De liefhebber wordt slechts tot de openbare verkoping toegelaten indien hij ten minste vijf kalenderdagen vóór de datum van de verkoping een bod heeft uitgebracht dat de inlichtingen bevat die zijn voorgeschreven in artikel 7, 1° van het bestek, en dit bij aangetekende brief gericht aan de Stad Rochefort, Place Roi Albert 1er, 1, 5580 Rochefort.

De offertes moeten worden opgesteld volgens het model in bijlage IV van het bestek en moeten vóór de opening van de vergadering in het bezit van de voorzitter zijn.
Bij verzending per post moeten de offertes in twee verzegelde enveloppen worden gedaan: op de buitenste enveloppe moet het volgende adres worden vermeld: “Ville de Rochefort, Service du Patrimoine, Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT”, op de binnenste enveloppe moet worden vermeld: “Aanbesteding voor de huur van jachtrechten”, alsmede het nummer van het betrokken jachtrecht (16A, 20 of 42B).

Het bestek, met inbegrip van de voorwaarden voor deelname aan de veiling van de jachtrechten, kan worden geraadpleegd en verkregen op het volgende adres Ville de Rochefort, Service du Patrimoine (2e verdieping), Place Roi Albert Ier, 1 à 5580 ROCHEFORT (Tel.: 084/22.06.21 – Email: anne-catherine.bultot@rochefort.be) of via de website van de stad (www.rochefort.be).

Voor een bezoek aan de kavels kunt u contact opnemen met de volgende boswachters van het kantonnement van Rochefort:
Voor lot nr. 16A: Mevrouw Yolande COLLARD: 0471/77.63.95,
Voor kavels 20 en 42B: de heer Daniel LEBRUN: 0498/48.92.34.

Voor het College,
De directeur-generaal, De waarnemend burgemeester
(s) L. PIRSON (s) C. MULLENS
* De sanitaire maatregelen (covid-19) die op 24 september 2021 van kracht worden, moeten worden toegepast door alle personen die op de openbare plaats aanwezig zijn