fbpx Skip to main content
search
Corona-maatregelen verlengd
U heeft ongetwijfeld al vernomen dat de Corona maatregelen minstens tot 3 mei 2020 zijn  verlengd. Afhankelijk van de evolutie in de cijfers zal de “nationale veiligheidsraad” op 22 april 2020 evalueren of de maatregelen daarna nog verlengd worden, dan wel of voor sommige sectoren een versoepeling mogelijk is.

Wij nemen in elk geval contact op met het kabinet van de minister van Volksgezondheid om onze zaak te verdedigen zodat we terug kopen kunnen. Mijn inschatting is dat mogelijks eerst de wapenwinkels weer open zullen mogen mits allerhande veiligheidsmaatregelen zoals nu in de voedingswinkels en straks in tuincentra en doe het zelf zaken. De schietstanden worden spijtig genoeg als “sportinfrastructuur” beschouwd en dus als minder belangrijk. De opening kan hier mogelijk nog iets langer duren. Maar we zijn daar ook mee bezig. Schieten is immers een individuele sport en het risico is goed beheersbaar. Kantines in schietstanden zullen allicht het laatste zijn wat terug open gaat.
Wat met de schietbeurten voor recreatief schutters ?
Eerder hebben wij bericht dat de Vlaamse regering een besluit genomen heeft om de problemen op te lossen voor sportschutters die door de sluiting van de schietstanden onvoldoende beurten halen.
Deze regeling geldt niet voor recreatieve schutters, dus gebruikers van schietstanden die geen houder zijn van een sportschutterslicentie. De wapenwet en artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 29 december 2006 vereisen dat recreatieve schutters, naar aanleiding van de vijfjaarlijkse controle, kunnen aantonen dat zij geregeld deelnemen aan schietactiviteiten. Nergens in de wetgeving is een minimum aantal schietbeurten bepaald. Op basis van een omzendbrief uit 2011 worden minstens 10 schietbeurten per jaar opgelegd. In de praktijk houden de gouverneurs ook rekening met uitzonderlijke omstandigheden die buiten de wil van de wapenbezitter liggen en maken dat het aantal beurten niet kon worden gehaald. Er kan dus rekening gehouden worden met de onmogelijkheid om te schieten tijdens de corona maatregelen.
Recreatieve schutters hebben bovendien nog de tijd om, zodra de standen terug open gaan, de nodige schietbeurten te doen. Wij adviseren dan ook om dit op te volgen en alsnog proberen om de beurten te halen.
Wat als uw vergunning vervalt ?
Een wapenvergunning is, na de datum van afgifte, geldig gedurende drie maanden om het wapen aan te kopen. Als deze aankoop niet binnen de drie maanden na afgifte plaatsvond, wordt de wapenvergunning van rechtswege nietig.
Vermits de wapenhandels nu al lange tijd dicht zijn, en het ook niet mogelijk is u te verplaatsen om wapens aan te kopen door de corona maatregelen (dergelijke verplaatsing zal immers allicht niet als “essentiële verplaatsing” beschouwd worden), riskeren sommige wapenbezitters dat hun vergunning zou vervallen en ze alles opnieuw moeten aanvragen en ook nog eens de retributie dienen te betalen.
Wie een vergunning heeft die binnenkort vervalt, doet er goed aan contact te nemen met de lokale politie en/of de diensten van de gouverneur. Er is immers voorzien dat zij de datum van afgifte kunnen aanpassen zodat de vergunning nog geldig blijft om, zodra de corona maatregelen opgeheven zijn, het wapen te verwerven.
Er is echter geen enkele automatische verlenging van deze termijnen, dus wie in deze situatie zit dient zelf initiatief te nemen.

Bron Wapenunie

Laat een reactie achter