fbpx Skip to main content
search

De nationale veiligheidsraad heeft beslist dat alle indoor sport activiteiten vanaf 8 juni terug mogelijk zijn. Daardoor kunnen ook alle indoor schietstanden heropenen, uiteraard mits alle gekende maatregelen (handhygiëne, afstand houden, …) worden nageleefd.

Schieten is een individuele sport, de schutters staan op afzonderlijke schietbanen die van elkaar zijn afgeschermd. Daardoor is het heel onwaarschijnlijk dat het SarsCov2 virus zich tijdens het schieten kan verspreiden. Er zijn wel situaties waar de afstand moeilijk kan gerespecteerd worden. We denken bijvoorbeeld aan opleiding van schutters, begeleiding van houders van een voorlopige sportschutterslicentie, praktische proeven, … In dergelijke gevallen zal het gebruik van mondmaskers en handschoenen aangewezen zijn.

Ook wachtrijen vormen een mogelijk risico, het zal zaak zijn hier maatregelen te nemen om de veiligheidsafstand te bewaren. Het is aan elke schietstand om zelf een reglement te bepalen dat rekening houdt met de eigenheid van de schietstand, de infrastructuur, de aangeboden disciplines en de gezondheidsmaatregelen.

Iedereen ziet er uiteraard naar uit om, na bijna drie maanden onderbreking, terug zijn hobby en sport te kunnen beoefenen. Het risico bestaat dat er de eerste weken heel veel schutters ineens terug naar de schietstand willen. Daarom zullen de meeste clubs allicht maatregelen nemen om de drukte te beheersen door bijvoorbeeld de duur van schietbeurten beperken, met een reservatiesysteem te werken, openingsuren aan te passen, … Ook hier vragen we aan iedereen begrip voor de maatregelen die door de uitbaters genomen worden. Op die manier zal de situatie binnen enkele weken allicht terug normaal worden.

 

Einde bijzondere regeling sportschutterslicenties

 

 

Eerder meldden wij dat de Vlaamse regering beslist dat alle sportschutterslicenties die vervallen binnen de maand na het einde van de sluiting van de schietstanden door de federaties mogen worden geldig verklaard, ook als er onvoldoende schietbeurten waren.

Nu de schietstanden vanaf 8 juni terug open gaan, betekent dit dat deze bijzondere regeling op 8 juli 2020 afloopt. Wie dus een sportschutterslicentie heeft die vervalt voor 8 juli 2020, kan deze laten geldig verklaren ook als hij onvoldoende beurten heeft. Het is niet nodig dat deze schutters zich nog naar de schietstand reppen om alsnog beurten te behalen.

Voor wie de sportschutterslicentie vervalt op 9 juli 2020 of later, is de situatie anders. Deze sportschutters zullen moeten bewijzen dat ze deelgenomen hebben aan 12 schietbeurten gespreid over minstens 2 trimesters. Wie nog niet gaan schieten is tijdens de lopende geldigheidsperiode van zijn sportschutterslicentie, zal dus geen geldigverklaring kunnen aanvragen vermits zijn schietbeurten niet gespreid zijn over minstens 2 trimesters.

Echter, wie al gaan schieten is en nog beurten mist, en van wie de sportschutterslicentie na 9 juli vervalt, moet ervoor zorgen dat hij nog tijdig het nodige aantal schietbeurten haalt. Bij geldigverklaringen vanaf 9 juli 2020 moeten de federaties immers, zoals voor de corona periode, rekening houden met de in het sportschuttersdecreet opgenomen voorwaarden.

 

Nico Demeyere
voorzitter Belgian Weapon Forum
ondervoorzitter Wapenunie
vennoot Armalex Advocaten