fbpx Skip to main content
search

Wij namen reeds deel aan de info sessies rond de nieuwe Jachtbesluiten.
En noteerden volgende toch wel opmerkelijke wijzigingen.
Jachtvoorwaardenbesluit

 • 150 meter is de algemene regel (was vroeger ook nog al eens 50m, 150m en 200m)
  enkel nu nog 50 meter voor sneeuwregel en jacht rond vossenburcht
 • Hagelwapens toegelaten vanaf kaliber 36 (de 410) en kaliber 8
 • Voederplaats en jachtkansel op minimum 150 meter van een andere Jachtrechthouder
  maar mag dus wel net naast een open terrein of gebied ANB of Natuurpunt
 • Ook bij de gewone jacht is Drukjacht op Grofwild mogelijk
 • Het terbeschikking houden van het wild (24 uur) hoeft niet meer
  enkel bijhouden linker onderkaak
 • Fazanteneieren mogen geraapt worden in het jachtrevier bij Landbouwwerkzaamheden
  was vroeger enkel bij Maaiwerkzaamheden, en mits melding vooraf
 • Duivencarrousel toegelaten bij Bijzondere Jacht en Bestrijding
 • Bijzondere Jacht op Everzwijn is, onder voorwaarden, mogelijk 24/24 uur
 • Bijzondere Jacht en bestrijding van Waterwild met de Kogel

Jachtadministratiebesluit

 • Indien je nooit een Jachtexamen aflegde is het noodzakelijk om elk jaar een verlof aan te vragen
 • Het Jachtexamen van bepaalde Europese landen (BeNeLux), Duitsland, Oostenrijk wordt gelijkgesteld
 • Als 18 jarige mag je beginnen jagen vanaf je 18 jaar, en niet vanaf begin jachtseizoen
 • Bij het Jachtplan dienen ook niet bejaagde stukken kleiner dan 1 hectare uitgekleurd te worden
 • De schriftelijke Jachtpacht doet zijn intrede
  bij wijziging (toevoegen perceel) Jachtplan en bij overlappende plannen
 • Nieuw is het Faunabeheerplan voor WBE’s
  met nu ook info over Valwild, Wildschade, Overlastsoorten

 
Open vragen blijven nog en zullen verder gespecificeerd worden in Ministeriële Besluiten:

 • Verschil tussen Drukjacht en Drijfjacht
  dit gezien nu ook drukjacht met de hond mag (?)
 • Er is de mogelijkheid voor een Aankorrelplaats
  maar wat hiermee bedoeld wordt is nog niet exact gekend
 • Wild uit Europese Unie mag ganse jaar vervoerd worden
  maar wat met een Houtsnip geschoten in Wallonië (want geen Wild in Vlaanderen)

En ook enkele specialekes:

 • Op het attest van verzekering voor volgend jaar staat de vermelding “gelijkvormig de bepalingen van het KB van 18/11/1963
  dit terwijl op 1 juli dit besluit niet meer van kracht is, gezien de nieuwe Jachtbesluiten
 • Bij een beroep tegen een geweigerd Jachtverlof dient het ANB advies te vragen bij het Arrondissementcommissariaat
  hetzelfde Arrondissementcommissariaat dat initieel het Jachtverlof weigerde
 • Wildschadebesluit geeft enkel wijzigingen tegenover vorige wetgeving
  Een netjes opgemaakte nieuwe tekst had misschien beter geweest

 
Er zijn nog enkele sessies in Antwerpen en Limburg. Maak tijd vrij om er heen te gaan, luister, let op, leer iets, en ontmoet dan ook nog enkele collega’s Jagers uit de regio.
 

 • 410 28 20 16 12 10 8 4 Kaliber

  410 28 20 16 12 10 8 4 Kaliber

24 Comments

 • 44r schreef:

  in die overzichtsfoto mis ik de 32 (14 mm) en de reeds vroeger toegelaten 24. Spijtig dat deze kleine dingen niet toegelaten worden met loodhagel. Wat vervuild het meest: dat beetje loodhagel dat terugkeert naar de aarde waar het vandaan komt, of de plastic wad (en huls)? En dat voorbeeld voor de cal. 12 ligt voor een jachtsite toch nogal moeilijk… staat daar nergens “… maximaal 4 mm…” ??? 🙂
  En mag ik nu met een hagelpatroontje in 9 mm Flobert een rat in mijnen hof schieten?
  En werd er al uitgelegd waar en hoe je een vergunning moet halen om die gevangen verwilderde kat naar een asiel te brengen? Een verwilderde kat zit toch ook in de categorie overig wild en wat moet je doen eer je een levend wild konijn mag vervoeren???
  Oftewel: 1 gek kan meer vragen dan 10 wijzen kunnen beantwoorden…

 • Wim Sonck schreef:

  Enige klein probleem bij de jacht met kleinere kalibers in Vlaanderen, we zullen moeten gebruik maken van een ander alternatief dan staal. Er bestaan binnen de CIP immers geen normen voor de productie van staalhagel. Ook hebben de proefbanken geen beschrijvingen ter beschikking voor de test van wapens in deze kleinere kalibers. Een spijtige en dure zaak voor de liefhebbers van deze kalibers (waaronder ondergetekende)

 • 44r schreef:

  Mr. Sonck, de proefbank zegt ook niet wat er gebeurt als je een .45 Long Colt in een .410 steekt, of een .577 Snider in een cal. 24… dus ’t zal voor de liefhebbers weer plantrekken worden en zelf wat in elkaar steken dat nog aan de regelgeving voldoet.
  Het spijtige is wel dat ze eerst al die klein calibers afgepakt hebben van de jagers, omdat ze niet toegelaten werden voor de jacht in Vlaanderen… misschien dat ze daarom nog steeds volharden om de randpercussie te weren voor jagend Vlaanderen? Hoe zou men eigenlijk officieel hier konijnen moeten verdelgen op een kerkhof? Men kan daar toch moeilijk met een cal 12 gaan knallen…

 • Waidman schreef:

  ◾Het Jachtexamen van bepaalde Europese landen (BeNeLux), Duitsland, Oostenrijk wordt gelijkgesteld.
  Betekent dit dat het Vlaams/en of Waals Jachtverlof ook geldig is in voornoemde landen ?

  • 44r schreef:

   Helemaal niet! Dit betekent gewoon dat wanneer je zo’n jachtverlof hebt, je geen examen moet doen om hier ook een jachtverlof te gaan halen en dat ’t bvb. ook telt als reden tot wapenbezit. Niet lachen maar met een Waals jachtverlof koop je hier in Vlaanderen een karabijn in .22 (als’t tenminste geen half-automaat is met een magazijn >2 patronen), gewoon op model 9, wat dus helemaal niet mag met een Vlaams jachtverlof… technisch kan ’t misschien zelfs zo dat je met een Duits jachtverlof een geluidsdemper voor vuurwapens mag kopen, alleen weet ik niet of men hier al zo vrij wil meedenken… mogelijk moet je dan wel jouw geluidsdemper achterlaten op de jacht in Duitsland, want hier is ’t een verboden wapen. Europese eenheid weet je wel…

   • waidman schreef:

    Beste,
    Dank voor uw antwoord en bijhorende voorbeelden. De essentie van mijn vraag gaat hierbij echter verloren. Wat mij uitermate stoort is dat er akkoorden met de Vlaamse Regering worden gemaakt met voornoemde landen om hier in Vlaanderen “ongestoord” te kunnen komen jagen, doch dat die akkoorden niet bilateraal zijn. DE vraag is wie dergelijke akkoorden in mekaar flanst zonder tegenprestatie (ons jachtverlof wordt beschouwd als de meest strenge in de EU), bijkomend wat is of was het advies en de inbreng van HVV in deze materie, indien er laat staan, een mening van HVV werd gevraagd ? ?

 • Bg.243 schreef:

  Kan er mij iemand zeggen of je als grondeigenaar/jager nog steeds de jachtrechthouder in gebreke moet stellen om zelf bestrijding uit te voeren? Heb het nieuwe jachtvoorwaardenbesluit eens overlopen, maar in hoofdstuk 6 wordt over een ingebrekestelling niets geschreven. Mag niet klagen over de jachtrechthouder, maar de houtduiven hebben een deel van onze percelen al goed gevonden! Alvast bedankt.

 • pijlstaart schreef:

  Beste Bg.243
  Uw jachtrechthouder kan gewoon bijzondere jacht houtduif melden bij het ANB , waarbij gijzelf (enkel indien je houder bent van een geldig Vlaams jachtverlof) in de hoedanigheid van genodigde, de houtduiven mag bijzonder bejagen.
  U dient steeds de melding bij u te hebben tijdens deze activiteit.
  Wat betreft de bestrijding, is het mij ook niet duidelijk of de jachtrechthouder nog dient in gebreke gesteld te worden.

 • 44r schreef:

  Bg, om te bestrijden moet je wel geen jachtverlof hebben, maar toch minstens geslaagd zijn voor ’t jachtexamen en een verzekering aanschaffen. Verder is ’t vuurwapen het laatste hulpmiddel en je mag dit pas gebruiken als de andere middelen niet ’t gewenste resultaat hebben. Nu vrees ik dat onder “alle andere middelen” een goed verstaander zeker het verwittigen van de jachthouder gaan plaatsen… ik zou het persoonlijk helemaal niet kunnen waarderen als hier op onze jacht een boer, zonder ons eerst te kennen, plots een vreemde zou toelaten om houtduiven te komen bestrijden. Niet vergeten: een jager is heel kwetsbaar, maar een boer is dat ook! Dus ik kan jou helemaal niet aanraden om zoiets te doen achter de rug van de plaatselijke jager om. En niet vergeten: je moet alles doen om schade te voorkomen + er moet al schade zijn vooraleer je bestrijding mag aanvragen! Bijzondere bejaging kan gebeuren voor er schade optreedt, dus voorbehoedend, maar ook nadat de andere methodes om het veld te beschermen niet afdoende bleken. Trouwens: als jij grondeigenaar bent, dan ben je toch ook de jachtrechthouder tenzij je jouw jachtrechten al afgestaan hebt. Je kan toch moeilijk eerst het jachtrecht verhuren en daarna de huurder onder zijn duiven gaan schieten? Dan zet je beter de huur stop en ga je voortaan zelf bestrijden. Hou het een beetje open en eerlijk of het kan misschien helemaal verkeerd draaien (en de arrondissementscommissaris kan van beide partijen ’t jachtverlof intrekken!)

 • Bg.243 schreef:

  Het is helemaal niet de bedoeling om achter de rug om te handelen, wij hebben reeds aan de jachtrechthouder gevraagd om bestrijding aan te vragen, aangezien er toch al wat schade is. Hij zou dit in orde brengen. Er zijn al vlaggen geplaatst, wij lopen elke dag enkele keren over de velden, zelfs speelgoedgeweertjes hebben we al aangeschaft, maar duiven zijn geen dommeriken. Het jachtrecht is al sinds vele jaren bij deze jachtrechthouder, ik zelf heb mijn jachtverlof nog maar pas. De weidelijkheid in ere houdend, vraag ik niet zelf om partenaire te mogen worden, ook al hebben we toch enkele hectare’s binnen dit gebied. Echter niet genoeg om op eigen benen te staan. Ook is het niet mijn bedoeling om zomaar “in te dringen” in het jachtgebeuren hier. Ik heb een part kunnen nemen in een aanpalend gebied, dus zullen we alles nog maar rustig laten waar het rustig is. Wel heb ik gevraagd of ik bij deze bestrijding zelf ook tussendoor mocht optreden, wat voor hem geen probleem was. Nu ondervind ik wel dat ikzelf meer in het veld zit dan de JRH, en dat stoot mij toch een beetje tegen de borst. Zoals ik al zei, mogen wij niet klagen van zijn werk, maar ligt het aan het feit dat er dit jaar veel meer duiven zijn, of grijpt hij deze keer veel minder in, ik weet het niet. Zeker is dat de schade elke dag toeneemt, en dat ik het liever op deze manier oplos, dan achteraf schadevergoeding te moeten eisen. Ik zal eens binnenspringen bij hem om een kopij te vragen van de melding, dan kan er niks gebeuren. Beiden bedankt voor de informatie, tot later. Weidelijke groeten.

 • 44r schreef:

  Ik vrees dat je 2 verschillende zaken door elkaar haalt. De JRH kan op deze percelen geen bestrijding voor houtduiven aanvragen, maar wel bijzondere bejaging. Jij kan als genodigde van de JRH deelnemen aan deze bestrijding EN/OF je kan als eigenaar van de teelt een aanvraag tot bestrijding indienen. Die dingen lijken op elkaar, maar zijn in de praktijk toch nogal verschillend. Als jij als genodigde gaat, dan kan je de ‘oogst’ mee naar huis nemen, doe je bestrijding dan moet je die eerst gaan aanbieden aan de plaatselijke OCMW (die dit NIET mogen aanvaarden tenzij ze een erkende wildverwerkingseenheid zijn!) en als dan de maden er nog niet mee weg zijn, mag je enkele lekkere recepten gaan uittesten. Wat dit laatste betreft, daar geldt de hoofdregel: of zeer kortstondig bakken zoals beefsteak of zeer lang laten pruttelen, alles er tussenin zorgt voor taaie duiven.

  • Bg.243 schreef:

   Beste 44r, heb ondertussen de kopij van de aanvraag bijzondere bejaging, mag zelf verder doen van JRH.
   Nu nog proberen van goed te raken, dan kan ik het tweede deel van uw raad ook opvolgen.

 • pijlstaart schreef:

  Zonder jachtverlof kan men tijdens bestrijding zijn wapendracht niet wettigen dus……………
  Een landbouwer met jachtverlof mag meer dan de meeste jachtrechthouders weten,hij mag bijvoorbeeld een heel jaar rechtbekken schieten op eenvoudige melding aan ANB en burgemeester zonder dat hij de jachtrechthouder hoeft in te lichten ,daar deze bestrijding los staat van de jachtwetgeving.

 • 44r schreef:

  Pijlstaart, jij schakelt een landbouwer met jachtverlof al gelijk met een beëdigde Bijzondere Veldwachter op zijn aangestelde gronden. Ik vrees dat je toch iets te vrijdenkend bent en dat je zelfs erg ver in de tijd moet teruggaan om bij onze blauwe (VLD) vrienden nog zulke vrijdenkers te vinden…
  Iemand die in zijn jachtexamen geslaagd is (of gelijkwaardig!) mag aangesteld worden door de eigenaar van de grond/teelt om NA MELDING daar gaan te bestrijden, op voorwaarde dat ‘m een verzekering voor dit doel afsluit. En daar geldt de aanstelling als reden tot wapendracht (tenminste van vuurwapens die voor de jacht mogen gebruikt worden).
  Wanneer je nu echter de richting uitgaat van bestrijding op ratten, muizen, mollen… dan wordt de discussie plots veeeeel waziger!
  Maar zo’n landbouwer met jachtverlof kan, volgens mij, dus helemaal niet zomaar beginnen te bestrijden zonder voorafgaandelijke schade en voorafgaandelijke melding. Als ’t op zijn eigen jacht is, dan kan ‘m wel jagen of bijzondere bejaging MITS alle paperassen hiervoor in orde zijn. En die meldingen van het aantal verdelgde stuks volgt later.

 • Bart schreef:

  Mag er nog op fazanten nog gejaagd worden op voederplaatsen of is het verbod enkel voor waterwild

 • 44r schreef:

  Bart, foute vraag, want ’t verbod is niet enkel voor waterwild. Fazant mag, waterwild mag niet en overig wild ook niet. En bekijk ook eventjes de regeltjes rond ’t bijvoederen van grof wild, incl. de uitzondering van aankorrelen van varkens op vooraf doorgegeven plaatsen.
  En let wel op: als er wordt vastgesteld dat fazanten uitgezet werden (tenzij die toestand rond voorkomen van maaiverliezen) kan de jacht op deze soort verboden worden voor de rest van’t seizoen op dat bepaald revier of zelfs voor gans de WBE waartoe dit revier behoort.
  En zijn door deze nieuwe besluiten wel erg veel valkuilen bijgekomen! (en de straf bij een overtreding heeft nog een extra dimensie bijgekregen).

 • pijlstaart schreef:

  Dus, gedaan met vossen schieten in en rond de bossen binnen een straal van 150 m rond een voederplaats.
  Van verbetering gesproken.

 • 44r schreef:

  en als je voor de voet jaagt, goed oppassen dat je niet te dicht bij een voederemmer van de fazanten staat als er een duif binnen schot komt… wat dus al maakt dat je moeilijk als genodigde nog ergens op een duif kan schieten, want er mocht eens een voederplek in de buurt staan.
  En je snapt toch dat je een vos ook niet meer mag schieten in ’t kippenhok. Het kippenhok is een vaste voederplaats en de vos is categorie overig wild… dus eerst vos uit het hok jagen en daarna als ‘m zich 150 m wil verplaatsen, mag je een poging wagen… tenminste als ‘m dan nog niet minder dan 50 m van zijn burcht is…
  Ik vrees dat men die laatste besluiten ooit wel de grootste miskleun in de geschiedenis van de jachtwetgeving gaat noemen.

  • Dirk schreef:

   Laat staan dat GEEN ENKELE jager in orde is met zijn jachtverlof tenzij hij zijn jachtverlof zelf aanpast.
   JAB,
   Afdeling2, het jachtverlof,
   Art.6, het jachtverlof bevat volgende gegevens:
   3° de geboortedatum van de tituarisvan het jachtverlof;

 • eleaphus schreef:

  Zeker vergeten het staatsblad te lezen op 1/7/2014.
  Iedere goede belg doet dat s’morgens ????

 • canardouze schreef:

  Belangrijk is de twee figuren bijzondere bejaging en bestrijdig te kennen-en ook de voorwaarden en het gevolg.
  In oost-Vlaanderen zijn er boomkwekers die hun jachtexamen hebben afgelegd.
  Deze bestrijden kraaien, eksters, kauwen, konijnen, houtduiven en als het nodig is ook hazen .
  Daar zij in de meeste gevallen eigenaar van de grond zijn-dus ook het jachtrecht bezitten en de zittende jager niet moeten in gebreke stellen.
  Je kan wel begrijpen dat deze correcte manier van omgaan met de wetgeving kwaad bloed zet bij de lokale jagers. Echter het zijn deze lokale jagers die in gebreke blijven door hun jachtplan niet correct neer te leggen.

 • 44r schreef:

  dan weten die boomkwekers toch ook dat ze het tijdens bestrijding geschoten wild bij de plaatselijke OCMW moeten aanbieden?
  En die mogen dat niet aanvaarden tenzij ze een erkenning hebben als verwerkingseenheid…
  Maar bij een overtreding tegen de wapenwetten of de jachtwetten kan ’t jachtverlof worden ingetrokken, gevolgd door het intrekken van de wapenvergunningen… welke extra straffen worden er uitgedeeld wanneer zo’n overtreder geen jachtverlof heeft? Of wordt iemand zonder jachtverlof gewoon minder gestraft???

 • canardouze schreef:

  Het aanbieden van het wild is voor elke bestrijder, ook met een jachtverlof, van toepassing. Deze materie zou beter eens herwerkt worden want, indien men dit correct wil doen, geeft dit heel wat loopwerk en op de OCMW’s weten ze ook niet wat hiermee te doen. In onze regio leveren ze bewijsjes af dat men dit is komen aanbieden.
  Indien een bestrijder, zonder jachtverlof, wordt geverbaliseerd zijn de zelfde artikels van toepassing. Echter kan men zijn jachtverlof niet intrekken . Men zal zeker het volgnede jaar het jachtverlof weigeren. Het ANB zal deze bestrijder ook vizeren.

 • 44r schreef:

  Canardouze, ben jij een beetje specialist op dit gebied? Zo ja, moeten we dan eigenlijk de kraaien, eksters en eventueel kauwen en Vlaamse gaai die tijdens een correct gemelde bestrijding worden geschoten, ook aangeboden worden op’t OCMW? En hoe zit ’t dan met ’t vervoer? Want uiteindelijk betreft het hier toch vervoer van beschermde vogelsoorten…
  Wat is er legaal eigenlijk nog mogelijk met die tijdens bestrijding geschoten kraai? Zo’n crow-pie zal hier waarschijnlijk niet tot de mogelijkheden behoren en op’t containerpark zouden ze waarschijnlijk ook een hartaanval krijgen als ik daar met mijn kraaien aankom… Ik vrees zelfs dat de taxidermist dit ook moet laten voorbij gaan, tenzij ‘m ergens bindingen heeft met een universiteit of museum die geniet van een uitzonderingsmaatregel. Wie een beetje doorboomt over onze wetgeving komt nogal snel belachelijke toestanden tegen…
  En opgelet: op ’t officiële document van ANB om bijzondere bejaging te melden staat nog steeds vermeld dat dit moet gebeuren binnen de 50 m van het perceel waarvoor dit wordt aangevraagd terwijl iedereen natuurlijk al heel lang weet dat dit vanaf 1 juli 2014 allemaal naar 150 m werd gebracht…

Laat een reactie achter