fbpx Skip to main content
search

We hadden het er gisteren nog over, de klacht van Natuurbescherming Vlaanderen tegen de Openingsbesluiten.
Wel binnenkort kunnen ze terug in de aanval, want er komt een volledig herziening van de Jachtwetgeving.

anb_logo_q_klein

ANB

Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege is de Vlaamse Regering akkoord gegaan met een ingrijpende vereenvoudiging van de Vlaamse jachtwetgeving. De diensten van het ANB werden met deze opdracht belast.In de loop der jaren was die wetgeving vergroeid tot een kluwen van uitvoeringsbesluiten en droeg daardoor onvoldoende bij tot het verstandig beheer van wildsoorten en hun leefgebieden.
De jachtregelgeving bestond tot nog toe uit 106 pagina’s wetteksten verspreid over 17 verschillende uitvoeringsbesluiten, daterend uit de periode tussen 1963 en 2009. Dankzij de beslissing van de Vlaamse Regering wordt de jachtregelgeving vandaag herleid tot nog 62 bladzijden en slechts 4 uitvoeringsbesluiten.
“De oude jachtwetgeving was complex en versnipperd”, zegt Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur. “De nieuwe is transparant en coherent en laat toe een adequaat beheer van wildsoorten en hun leefgebieden te voeren.”
De 17 uitvoeringsbesluiten zijn geïntegreerd in 4 uitvoeringsbesluiten:

  1. Het Jachtopeningsbesluit regelt de data van de opening en de sluiting van de jacht in Vlaanderen;
  2. Het Jachtadministratiebesluit bundelt alle administratieve plichten waaraan een jager moet voldoen om in Vlaanderen te mogen jagen;
  3. Het Jachtvoorwaardenbesluit omschrijft de voorwaarden om te mogen jagen op het terrein;
  4. Het Soortenschadebesluit ten slotte regelt het vergoeden van schade door jachtwild in bepaalde omstandigheden.

Het grote probleem vroeger was dat de complexe regelgeving onvoldoende garanties bood op een verstandig beheer van wildsoorten en hun leefgebieden. Er waren te veel en te diverse wettelijke en administratieve verplichtingen, die te weinig samenhang vertoonden. Al die onduidelijkheid droeg bij tot een polarisering van het maatschappelijk debat over de jacht. Zo werd er dikwijls meer gediscussieerd over de regel zelf dan over het doel van die regel. De nieuwe geïntegreerde wetgeving biedt aan al deze vaststellingen het hoofd en komt tegemoet aan een aantal nieuwe uitdagingen zoals de everzwijnproblematiek.
Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Deze hele integratie-oefening snoeit ook in de administratieve last. Door, waar mogelijk, overbodige stappen te schrappen, hebben we het hele administratief proces minder tijdrovend gemaakt onder meer door de digitalisering op te drijven. Voorts bundelen we rapporteringen en meldingen, en roepen we een halt toe aan de planlast die met de jaren steeds meer was toegenomen.”
De voorontwerpen van besluit worden nu voor advies voorgelegd aan de Minaraad en de SALV (Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij).
We houden u natuurlijk op de hoogte van de definitieve versie van de nieuwe wetgeving.

Vlaamse Regering

Vlaamse Regering

Laat een reactie achter