fbpx Skip to main content
search

Blijkbaar is er langs Vlaamse kant reactie op het Waalse initiatief rond wetgeving – Dieren Gevoelens.
Met name wordt door CD&V (en MR langs Waalse kant) een grondwetsherziening voorgesteld, waarbij zowel de federale staat als de gemeenschappen en gewesten de taak zouden krijgen bij de uitoefening van hun bevoegdheden te streven naar zorg voor dieren als “voelende wezens”.
Daar waar dierenwelzijn nu reeds in regelgeving verankerd is in België, wil men blijkbaar toch nog een stap verder gaan en het opnemen als constitutioneel principe (wat al in bepaalde buurlanden zo is).
Sabine de Bethune – Dieren Gevoelens

Sabine de Bethune

Sabine de Bethune

Laat een reactie achter