fbpx Skip to main content
search

Europese vuurwapenpas

De Europese vuurwapenpas heeft tot doel de politiediensten en de administratieve overheden van alle landen van de Europese Unie waar een particuliere wapenbezitter met zijn wapens naartoe wenst te reizen, in te lichten over de wettelijkheid van zijn vuurwapenbezit in België. Het is als het ware een reispas voor vuurwapens waarop in sommige gevallen nog visa van de bezochte landen moeten worden aangebracht.

De Europese vuurwapenpas vervangt in België geenszins de noodzakelijke vergunningen tot het hebben van vuurwapens. De gouverneur van desbetreffende provincie is bevoegd voor het afleveren ervan. Om een vlotte verwerking van je aanvragen mogelijk te maken, vraag je best minimaal één maand vooraf de Europese vuurwapenpas aan.

Aanvraag

Voor het aanvragen van een Europese vuurwapenpas, gebruikt je bij voorkeur onderstaand aanvraagformulieren (per provincie). Je stuurt dit ingevuld naar de diensten van de gouverneur, samen met:

  • een fotokopie van je identiteitskaart (voor- en achterzijde)
  • een fotokopie van het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het lidmaatschap van een schuttersvereniging. (voor- en achterzijde)
  • een fotokopie van het model 4 (vergunning vuurwapen) of het model 9 (registratieformulier jacht- en sportwapen) van al de wapens die op de vuurwapenpas moeten worden vermeld.

De Europese vuurwapenpas is vijf jaar geldig.

Wijziging of verlenging

Je bezorgt onderstaand aanvraagformulier voor wijziging betreffende de Europese vuurwapenpas aan de diensten van de gouverneur, samen met:

  • een fotokopie van het jachtverlof, de sportschutterslicentie of het lidmaatschap van een schuttersvereniging
  • een fotokopie van het model 4 (vergunning vuurwapen) of het model 9 (registratieformulier jacht- en sportwapen) van al de wapens die op de vuurwapenpas moeten worden vermeld.

Download