fbpx Skip to main content
search

We hebben ons nog niet veel met opinies en belangen bezig gehouden, maar als we een goed initiatief zien, dan steunen we dit ook.
En dit is zeker een goed initiatief. Waar eindelijk eens een reactie is vanuit de Jagers voor de Jagers.

De Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer vzw

 
Zoals de naam reeds doet vermoeden werd deze vereniging opgericht met als doel te ijveren voor een gelijkberechtiging bij het beheer van natuurgebieden.  In het bijzonder wenst zij in rechte op te komen voor een gelijkberechtiging bij het toekennen van subsidies die van overheidswege worden toegekend aan organisaties die  tot nu een monopoliserende positie innemen.
Het privaat natuurbeheer is door de overheid niet erkend en kan daardoor niet genieten van de voordelen die erkende terreinbeherende natuurverenigingen wel krijgen. Wij verwijzen hierbij naar de subsidies die worden toegekend voor aankoop van gronden en het beheer ervan.
Via de Europese Commissie willen wij gelijke rechten bekomen voor het privaat natuurbeheer.
In Nederland doet zich een gelijkaardige situatie voor. Als gevolg van een klacht van de Nederlandse Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezit (VGG) heeft de Nederlandse overheid de subidieregelgeving aangepast. De kans dat de Europese Commissie een soortgelijk oordeel velt over de toestand in Vlaanderen is dan ook groot.
Met de steun van een aantal personen werd de Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer (VVGN) vzw opgericht en aan het advocatenbureau Stibbe, die de klacht in Nederland begeleidt, opdracht gegeven een klacht in te dienen aangaande de Vlaamse subsidieregling.
Op 12 september jongstleden heeft het Europees Hof  een zeer belangrijk arrest geveld dat bevestigd dat natuurverenigingen dienen beschouwd te worden als ondernemingen.
Om u de juiste informatie te geven over de ingediende klacht, alsook de reactie hierop van het Agentschap Natuur en Bos en van de VZW Natuurpunt is er een info avond voor Jagers en sympathisanten eventuele potentiële sponsors met details rond:

  • de doelstelling (de klacht)
  • wat de Nederlandse zustervereniging reeds bereikt heeft
  • wat de stand van onderhandelingen is met het ANB

Wij nodigen u dan ook graag uit  op een informatievergadering die zal plaatsvinden:

  • Dinsdag 1 oktober 2013 om 19u30
  • Hunting World Antwerp, Zilverberg 5, 2250 Kontich

Graag vooraf melding van uw aanwezigheid bij VVGN
 
Logo-VVGN-300
Meer info op de site van de VVGN.
 
 

Laat een reactie achter