fbpx Skip to main content
search

Wij hebben het er voor. De opinie van VVGN en steunen dan ook deze actiegroep.
En we zijn niet alleen.
Hieronder een toch wel zeer goede mening van een lezer van Hunting.

Reactie VVGN

Reactie VVGN

Zeker als je dit in relatie ziet met onderstaand bericht.
Met een kleine “onwaarheid”, want die eigen middelen zijn subsidies en dus eerder algemeen belang.
Natuurpunt overschrijdt 20.000 Ha

Natuurpunt overschrijdt 20.000 Ha

6 Comments

 • Tommeke_112 schreef:

  Men mag ook niet uit het oog verliezen dat indien natuurpunt dit proces verliest (wat normaal het logische gevolg is, zie bv in Nederland en Duitsland), zij dan ook verplicht zullen worden tot wel 70 miljoen euro terug te storten aan de Vlaamse overheid omdat al de subsidies (versta ook onder meer een beetje geld van alle jagers) die zij tot tien jaar terug (jammer genoeg niet nog veel langer) hebben mogen ontvangen om met grote show gronden op te kopen dan worden beschouwd als staatssteun. Het gevolg daarvan is dat deze steun als oneerlijke concurrentie wordt beschouwd. U en ik kunnen niet genieten van die voordelen als wij een stuk bos willen opkopen om het jachtgebied te maken en in eigen beheer te houden.
  Dit zal als gevolg hebben dat de vereniging er financieel iets minder sterk voorstaat en hun kaap van 20 000 hectare mss wel iets kleiner zou kunnen worden door het verplicht verkopen van vele percelen. Die u als jager natuurlijk kan opkopen. EN ook voor de toekomst ze veel minder vrijgevig kunnen zijn met de subsidies (staatssteun). Hierdoor kunnen WBE’s wat meer met gelijke wapens strijden.

 • Bosman_180 schreef:

  Antwoord aan Tommeke_112.
  Als dat ooit moest gebeuren, hier in ons Vlaams landje, ik bedoel de verkoop van eigendommen van Natuurpunt en de aankoop ervan door jagers, dan denk ik dat we mogen concluderen dat in ons land alles nog mogelijk is. Wedden dat het Vlaams gewest deze eigendommen dan bij middel van voorkooprecht of via andere wegen zal opkopen om ze dan in beheer te geven van een natuurvereniging. En wie betaalt dan weer het gelag? En dan wordt er zeker niet meer gejaagd op die eigendommen. Graag enkele voorbeelden uit het recente verleden? En waar zijn onze politiekers die al die wetten goedgekeurd hebben? Hier gaat het nu over aanwending van overheidsgelden voor het veilig stellen van natuur, maar wat indien in alle dossiers deze onnauwkeurige werkwijze gehanteerd wordt? Stof tot nadenken!

  • Jachtwachter schreef:

   Mag ik er even aan herinneren dat het recht op voorkoop door Europa als onwettig beschouwd werd !!??. Als men dus de internationale wetgeving bekijkt, heeft ons land wel ergens een klein probleem. In “spe” heeft Natuurpunt zelfs een groot probleem. En ik ben daarmee zéér gelukkig !!

 • Klein boerke schreef:

  Vlaanderen staat op zijn kop. Ooit is ons geleerd dat elke natie moet zorgen voor voedsel voor zijn eigen bevolking. Vlaanderen heeft 800.000 ha landbouwgrond nodig om haar onderdanen te voeden, maar Vlaanderen beschikt maar heden over 600.000 ha, dus een tekort aan 200.000 ha, waar gaat de Vlaamse Overheid die vinden om aan de boeren terug te geven?? Bron: gelezen bij Vilt. De bossen in het verleden waren toch natuur of was het misschien een voetbal veld! waarom moet men daar miljoenen euro’s aan uitgeven? Nu de nieuwe vereniging ECO2 dat een onderdeel is van de Boerenbond werken daar ook aan mee om de boeren warm te maken om hun gronden in natuur te leggen, allemaal een schande. Nog iets, een Natuurgebied is volgens Natuurpunt een Stiltegebied, maar nu zeggen ze het word toegankelijk gemaakt voor recreatie, is het dan nog Natuur?? nee de bossen waar de dieren rust moeten hebben worden verstoort door het lawaai van recreanten.
  Vlaanderen wilt een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld, maar ons Vlaanderen is onbekend in de rest van de wereld. Vele boseigenaar (adel) zijn tevreden dat zij hun eigendommen hebben kunnen verkopen hebben aan Natuurpunt( VO) omdat de bossen een lastpost waren en geen stuiver opbrachten. Hoeveel jagers van (adel) gaan niet naar Engeland – Spanje en de rest van Europa jagen?? zeer veel en laten de kleine werkende jager met de miserie hier achter, wat maakt het hun uit dat vossen nu al het wild opvreten??? gewoon niks. Alleen Eendracht onder de jagerij kan iets betekenen in de nabije toekomst, men moet er blijven voor vechten dat wat heden van toepassing is vernietigd word en daarom is de nieuwe vereniging noodzakelijk.

  • Jachtwachter schreef:

   Klein Boerke,
   Ge hebt 100% gelijk in hetgeen ge zegt. Enige rechtzetting: maak geen algemeenheden als waarheid. Ik ben ook van adel (arme, wel te verstaan!).
   Ge kunt verwonderd zijn over al diegenen die ons patriminium trachten te beschermen, want de jacht is ons erfdeel en als oermens (en ik ben fier om dat te zijn) heeft men het overelevingsinstinct als leidraad. Dit is onze traditie en feitelijk zou de jagerij door UNESCO moeten beschermd worden – net zoals stierengevechten enz…-. Maar ja, zoete dromen bestaan en ik wil er voor gaan om alle registers open te trekken om onze natuurliefde voorop te trekken en dit gebeurd niet met op zijn achterste te blijven zitten. Dus: mijn dank aan “Hunting” voor deze mogelijkheid om via een “forum” onze diepste wensen aan het grote publiek over te maken.

 • frank schreef:

  de opkoop en het recht tot voorkoop is schandalig . echter voor leden van deze groep geldt dit niet .waneer zij een stuk bos willen kpen kan dit . heb het zelf meegemaakt . ik kon niet ,mar een groene vriend heeft het gekocht .trouwens zij jagers ook geen recreanten? de subsidies komentoch ook uit uit onze portefuille ? en die vrijwilligers??? schoolkinderen van het zesde leerjaar die moeten gaan hooien en takken uit de natte stukken dragen.,alles onder het nom van “natuureducatie” vraag het maar aan mijn zonen , zij hebben moeten ganse dagen gaan sleuren . –> kinderarbeid was toch afgeschaft ? maar blijkbaar toch nog niet verboden. alle gebieden zouden voor alle jagers van de gemeente moeten bejaagbaar zijn. zoals in andere europeese landen en niet voor diegenen die het meeste geld hebben of het jachtplan bezitten . nu raken veel jagers niet aangesloten bij een groep omdat deze een select groepje willen vormen of blijvn . HIER ZOU HET HVV WERK MOETEN VAN MAKEN !!!!

Laat een reactie achter