fbpx Skip to main content
search
Jachtbelangen

Uitzetten van Wild

By augustus 23, 2012No Comments

Bericht uit Nederland rond een “Ingezonden brief over de damhertenproblematiek in- en rondom de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)”.
Sinds circa 10 jaar ondervindt de omgeving van de AWD in snel toenemende mate overlast van de aldaar levende damherten. Die beesten brengen schade toe aan land- en tuinbouwgewassen en aan particuliere tuinen. Wat nog veel erger is: zij brengen het verkeer rond de AWD steeds ernstiger in gevaar.
De damherten zijn in de jaren ’80 en ’90 door onbekende (dieren)activisten in de AWD uitgezet. Dat is illegaal, want is in strijd met art. 14 lid 1 Flora- en faunawet. Dat is volgens de ‘Wet op de economische delicten’ zelfs een misdrijf, waarop een gevangenisstraf van maximaal twee jaren is gesteld.
Het gemeentebestuur van Amsterdam, eigenaar van de AWD, is niet onmiddellijk tegen deze criminele uitzetting van damherten op zijn terrein opgetreden hoewel het dat had kunnen en moeten doen, door deze herten te vangen en/of te doden. Zij heeft de damherten ongestoord hun gang laten gaan. En zo blijft de populatie zich circa elke drie jaren in grootte verdubbelen. Het gemeentebestuur is dan ook opzettelijk en nog voortdurend medepleger van het misdrijf: het uitzetten van damherten in de AWD. Van dit misdrijf is aangifte gedaan bij het OM te Haarlem. Ook de minister van Landbouw (en natuurbeheer), Maxime Verhagen, is ingelicht. Hij kan op grond van art. 112 Flora- en faunawet optreden tegen het Amsterdamse gemeentebestuur: en hij kan de damherten in de AWD (doen) vangen en/of doden. Dat deed hij ook in 2008 op Terschelling.
Instanties die nalaten op te treden maken zich, indien er door een damhert een dodelijk verkeersongeluk veroorzaakt zou worden, tot medepleger van het misdrijf: dood door schuld (art. 307 Wetboek van strafrecht). Dat geldt ook voor de Haarlemse bestuursrechter mw. J.M. Janse van Mantgem die onlangs de provincie Noord-Holland verboden heeft tot het afschieten van damherten rond de AWD.
Welke Jager-Jurist voelt zich geroepen om hier de Belgische situatie, van onder andere de “uitgezette” vossen te analyseren ?

Damhert in de Amsterdamse Waterleidingduinen

– Met dank aan Jan Paulides voor de berichtgeving en de foto.

Laat een reactie achter