fbpx Skip to main content
search

Zoals vorige week gestart, in het tussenseizoen, op zondag wat meer leeswerk.
Onderstaande ontvingen we van een lezer, hunting fan en zeker ook Wapenexpert.
Een iets langere tekst, maar start maar met lezen, zeer interessant.
ik heb lang getwijfeld om deze delicate onderwerpen aan te snijden maar ik vind het mijn plicht om er over te schrijven, omdat ik geen concrete oplossing zie in een nabije toekomst. Door er over te schrijven heb ik mezelf in het rood gekleurd en ben ik een gemakkelijke schietschijf geworden en zal ik me zeker en vast aan administratieve moeilijkheden mogen verwachten van onze gerelateerde overheden want ze pikken het niet als een gewone burger hun gebreken aankaart.
Vele jagers zullen wel eens goesting gehad hebben om in het buitenland een wapen aan te kopen maar zijn absoluut niet vertrouwd met de complexe administratie om het wapen op een legale wijze in te voeren. Het is pas als ze het wapen reeds aangeschaft hebben dat ze geconfronteerd worden met het papierwerk en de stugge administratie. Je kan dan als jager of sportschutter een erkende wapenhandelaar die vertrouwd is met de administratie alles in je plaats laten doen. Uiteindelijk krijg je dan een Mod 9 waarop alle kenmerken van het wapen staan en zegt je er eigenaar van bent. Vanzelfsprekend dat dit een meerkost meebrengt want deze wapenhandelaar moet daar ook veel tijd insteken
Als tweede optie, kan je als privaat persoon ook kiezen om niet bij een erkend wapenhandelaar te gaan en de administratie zelf te doen en zodoende kosten te drukken. Zonder enige kennis van zake had ik het besluit genomen om dat eens uit te proberen en de administratie zelf te doen.
Nu in onze moderne samenleving staan (bijna) alle administratieve documenten op het net en ik heb dan ook na weinig zoeken de nodige formulieren ter zake gevonden.
Na het afprinten van deze formulieren stelde ik vast dat deze documenten heel stuntelig opgesteld zijn en niet gebruiksvriendelijk. Ik ga onze lezers nu een opsomming van alle mankementen die ik heb vastgesteld besparen, feit is dat ik geen categorie vond op deze formulieren om mijn wapen, een drilling, in te vermelden. Ik heb dan maar een mailtje gestuurd naar de betrokken dienst Controle Strategische goederen met de vraag in welk vakje ik mijn drilling moest vermelden.
Ik heb op mijn vraag per kerende E-mail een antwoord gekregen van een “bevoegd expert” die ik niet bij naam wil noemen en die me zei dat ik mijn drilling kon vermelden in vak 9 wat me verwonderde want voor een wapen in vak 9 staat letterlijk : lange enkelschotswapens met getrokken loop en voor zover ik weet heeft een drilling 3 lopen.
Na het invullen van de nodige formulieren heb ik ze dan per gewone post overgemaakt aan de bevoegde dienst in de hoop aan de verkoper van mijn drilling spoedig te kunnen meedelen dat ik mijn wapen kom afhalen. Daar ik er een nauwgezette administratie op nahoud heb ik ook het ontvangstbewijs van het postkantoor bewaard en het heeft juist geteld 31 kalenderdagen geduurd eer ik in het bezit was van mijn invoervergunning.
Nu als jager heb ik ook jachtvrienden in het buitenland en een van mijn jachtvrienden woont in Finland, wel als die een aanvraag indient voor invoer van een vuurwapen heeft hij binnen de 48 uur nieuws, positief of negatief met andere woorden zijn vergunning is goedgekeurd of geweigerd. Als de invoervergunning geweigerd is moet hij er ook de reden van kennen. Als dat langer uitloopt dan die 48 uur heeft hij als Finse burger het recht om zijn administratie in gebreke te stellen, je moet er zelfs niet aan denken dat zoiets hier in ons arm België mogelijk is. We hebben zelfs geen enkel correct Nederlandstalig woord voor elk type van wapen. Ik ben ook de Duitse taal machtig en ik heb altijd een groot respect gehad voor Duitse organisatie en hun nauwkeurigheid, wel in het Duits bestaat er voor elk type wapen 1 woord niet meer of niet minder, hier moeten we onze toevlucht nemen tot meerdere woorden om een idee te hebben over welk wapen we praten.
Ik geef een toepasselijk voorbeeld in het Duits “Kipplauf” moeten we in het Nederlands vertalen als lang enkelschotswapen met getrokken loop, we hebben er gewoonweg geen correcte Nederlandse benaming voor en dat kan alleen maar zorgen voor verwarring.
Nog zo een schrijnende benaming in het Nederlands dat op tal van mijn Mod 9 formulieren staat is “Tuimelaar” om aan te duiden dat het een basculerend wapen is. Als ik de politiecommissaris de opmerking maakte dat een tuimelaar o.a. een soort dolfijn is en niets te maken heeft met aanduiding van het type wapen kreeg ik als antwoord dat dit het enige woord was die hij van de overheid mocht gebruiken.
Nu mijn drilling ingevoerd was moest het wapen volgens de wet van 14-10-2010 op het wapenbezit nog geboekt worden in ons nationaal wapenregister. Daarvoor moet er eerst een afspraak gemaakt worden met de Proefbank voor Vuurwapens in Luik.
Na het vastleggen van je afspraak kan je het wapen in Luik komen aanbieden wat ik dan ook gedaan heb want ik houd me aan de vigerende wet hoe absurd die ook moge zijn.
Voor je het homologatiecertificaat in handen hebt moet je eerst je wapen afgeven aan een “deskundige” die trekt dan normaal gezien de gegevens van de invoervergunning na met wat er effectief op het wapen vermeld staat en schrijft dit neer op een papier bestemd voor zijn administratieve diensten. Wel bij mijn thuiskomst en bij nazicht van dat formulier bleek dat niet alleen de gegevens van mijn wapen absoluut niet klopten en dat er ook meerdere taalfouten op het formulier voorkwamen. Ik verklaar me nader, ons land heeft maar 1 proefbank en we hebben hier in België 3 taalgemeenschappen. Dus deze attesten door de proefbank afgeleverd moeten drietalig zijn. Ik begin met te vermelden wat niet correct is in het Nederlands in de titel van het attest staat: Hoog toezicht op vuurwapens in het Rijkdom.
Wel dat is een hoofdzonde in onze moedertaal “Rijkdom” bestaat wel maar dan in een totaal andere betekenis het is ofwel Koninkrijk of Rijk maar een Rijk kan niet dom zijn.
Daar ik ook de Duitse taal machtig ben ( voor Nederlandstaligen minder belangrijk ) staat er ook een kanjer van een fout in het 1 zinnetje Duits, ik citeer: “ kodiert gewesen ist” dat is fout het zou moeten zijn “kodiert ist” ofwel “kodiert worden ist” maar nog beter zou zijn “eingetragen” Dat benadrukt nogmaals de laksheid van onze administratie dat dit document niet nagekeken is op taalfouten voor het in duizenden exemplaren gedrukt is. Ik ben nog niet klaar met aanklagen, die “deskundige” die normaal de gegevens van het wapen natrekt had alleen maar na zijn controle de gegevens van de invoervergunning over te schrijven op zijn formulier bestemd voor zijn administratieve diensten, wel blijkbaar was dat ook teveel gevraagd. Op de invoervergunning staat klaar en duidelijk dat de hagellopen in kaliber 16/65 zijn en dat de kogelloop in 8 X 57 JR is wel ze zijn er in geslaagd om op het officieel homologatieattest de lengte van de kamer in kaliber 16 te vergeten een hebben als kogelkaliber 8 X 57 JRS vermeld terwijl het wapen geen “S” versie is wat ernstige gevolgen kan meebrengen. Het wapen is dus verkeerd geboekt in ons Nationaal Wapenregister en is dus een gevaar voor de schutter als ik het ooit verkoop of als het na mijn dood in andere handen terecht komt. Ik benadruk ook dat ik in het Vlaamse gedeelte van België woonachtig ben en dat ik voor de som die ik ervoor betaal graag de weinige woorden die ze er moeten op invullen in het Nederlands zou willen lezen, spijtig dat alles wat ik er op lees in het Frans is. Ik doe dus ook geen enkele moeite om deze verkeerde boeking recht te zetten ik wacht tot iemand van onze lezers wat ik hier schrijf doorstuur naar de bevoegde minister en wacht op een reactie. Nu wil ik het nog niet hebben over de kennis van onze 3 landstalen van allen die er werken, wie er ooit als klant voor een loket gestaan heeft en geen kennis heeft van het Frans weet heel goed wat ik ermee bedoel. Nu als openbare dienst met alle inspanningen die men aan de jagers en wapenbezitters vraagt vind ik dat de registratie kosteloos zou moeten zijn zoals de meerderheid van alle administratieve documenten.
Registratie van elk wapen kost de eigenaar 9,80 € waar ook nog 21 % BTW op te betalen is, zo bedraagt de totale som 11,86 €, als je het mij vraagt en je alles wat ik hierboven geschreven goed onthouden hebt is dat veel te duur.
Wie nu denkt dat ik aan het einde van mijn verhaal ben is er aan voor de moeite. Dergelijk systeem om een wapen te registreren is volgens mij onverantwoord, het kan op tal van andere manieren opgelost worden. Geef iemand een degelijke opleiding omtrent de materie laat die persoon een eed afleggen en plaats die persoon in functie op een vaste plaats in elke provincie, die persoon kan dan rechtstreeks alle gegevens doorgeven aan het nationaal wapenregister. Als je nu even bedenkt dat iemand die bv. In Oostende woont zich moet verplaatsen van zijn woonplaats naar Luik om een wapen te laten registreren dan stel ik me de vraag waar we mee bezig zijn. We boeren achteruit, we hebben destijds een Minister gehad van administratieve vereenvoudiging maar ik denk dat die zijn werk niet ernstig genomen heeft. De bevoegde minister kan er ook voor kiezen om aan iedere taalgemeenschap een Proefwerk toe te kennen maar ik denk dat dit een utopisch voorstel zal geweest zijn wegens te hoge kost. Ze moet er dan ook voor zorgen dat onze vroegere nationale trots “De Luikse Proefbank” behoorlijk werkt.
Ik weet dat het computerprogramma die onze overheid gebruikt om onze wapens hetzij nationaal of provinciaal (bij elke gouverneur) te registreren, niet voldoet en tal van moeilijkheden stapelen zich op, vroeg of laat zullen de gevolgen ervan massaal aan de oppervlakte komen en ik kan en wil er niet over oordelen of onze “overheid” dit zal kunnen rechttrekken. Ik denk dat dit verstrekkende juridische gevolgen kan hebben en dat rechters personen in de toekomst zullen moeten vrijspreken gewoonweg omwille van een falend computerprogramma.

Kronendrilling

Drilling

6 Comments

 • Tommeke_112 schreef:

  Een schrijnend maar weinig verbazingwekkend artikel.
  Zelf ben ik momenteel ook bezig met een procedure betreffende een wapen uit Nederland (oorspronkelijk België FN B 25 uit 1972).
  Gelukkig was de eerste stap bij mij eenvoudiger. Voor de Benelux is er een administratief eenvoudigere procedure.
  De 16de april heb ik mijn aanvraag per mail verstuurd en ondanks een paasweekend werd mijn antwoord al de 22ste op de bus gedaan. (de schriftelijk versie vertrok bij ons pas zelf de 22ste).
  Tot hier toe een vlot verloop.
  Nu de rest nog jammer genoeg en ik vermoede idd al niet veel goeds bij de proefbank.

 • rocks schreef:

  Ik heb dit jaar ook een wapen ingevoerd uit Nederland voor op model 9. Vermits ik nog nooit eerder een wapen in het buitenland heb aangekocht toch maar informatie gevraagd bij de provinciedienst en daar een uitleg gekregen om ” U ” tegen te zeggen. Vervolgens het blauw formulier aangevraagd en binnen de week zat die in de bus , opgestuurd naar de verkoper en laat ons eerlijk zijn daar duurt het iets langer omdat er een “consent tot uitgaan” moet afgeleverd worden aan de verkoper. Na thuisbezorging van de documenten en het wapen door een pakjesdienst naar de proefbank getrokken ZONDER voorafgaande afspraak ( dit is iets wat ik wel niet meer zou doen 😉 ) niettemin ben ik na een half uur wachten correct en vriendelijk behandeld geweest aan het loketje. Vervolgens het wapen bij de dienst wapenbeheer in Brugge voorgelegd en heb ondertussen bericht dat mijn model 9 klaarligt ter afhaling.Van online aankoop tot bericht van model 9 net geen 3 maand , dit noem ik niet slecht omdat de meeste tijd in Nederland is verspeeld. Bij elke dienst ben ik steeds vriendelijk en met de correcte uitleg bediend geweest, het is niet omdat de procedure soms gebreken vertoont dat de mensen die ze moeten toepassen daarom zullen moeilijk doen , ik heb in elk geval een leerrijke ervaring achter de rug en indien er opnieuw ergens een wapen opduikt die mijn aandacht trekt ik niet zal nalaten om opnieuw de europese toer op te gaan. !! Maar de rit naar Luik om een proefstempel te laten controleren heeft wel bijna een ganse werkdag in beslag genomen en dat zou wel anders mogen.

 • Tommeke_112 schreef:

  Rocks,
  ik zit net in de stap van het blauwe formulier.
  Ik dacht dat ik reeds met dit formulier gewoon mijn wapen kan gaan ophalen in Nederland.
  Zo vertelde mij de Nederlandse politie toch.
  Wat ik nu moet doen is met de koper afspreken op het desbetreffende politiekantoor hij met al zijn documenten en ik met mijn blauw formulier van een consent tot uitgaan hebben ze daar niet gesproken indien ik het blauwe formulier tot invoer heb.
  kan je dat even verduidelijk aub.

  • rocks schreef:

   Ik heb mijn wapen via een Nederlandse handelaar gekocht en dus niet partikulier maar het zou me verbazen dat iemand een wapen kan verkopen in Nederland zonder dat hij een uitvoervergunning moet aanvragen want het blauw formulier is uw toelating om het wapen in te voeren en zonder dat bewijs zullen ze ginder het wapen niet lossen. Maar hetzelfde geldt voor de verkoper , hij moet denk ik ook dergelijke stappen ondernemen maar het kan best zijn dat dit voor partikulieren op het plaatselijke politiebureau gebeurd. Laat maar eens weten hoe het in elkaar steekt, ben benieuwd !

 • Tommeke_112 schreef:

  De Nederlandse politie trekt op niet veel.
  Ik heb de verkoper nog eens gecontacteerd en hem navraag laten doen.
  Blijkt dat hij inderdaad ook een consent tot uitvoer moet aanvragen.
  Heb hem nu geholpen en de documenten opgezocht, Scan van mijn consent tot invoer genomen, kopie van mijn identiteitskaart en jachtverlof.
  Hopelijk komt er snel schot in de zaak.
  Ongelofelijk hoeveel formaliteiten een mens moet doorstaan juist omdat het om een wapen gaat.

 • gerits schreef:

  ik heb daarjuist het artikel en de reacties gelezen, wat ik er persoonlijk van denk, koop in Belgie geen last alleen duurder en meestal niets in stock steevast;( dat moeten we bestellen mijnheer) frustratie alom en maar wachten tot je het moe word , en dan naar het buitenland en het zelfde liedje, verenigd Europa ??

Laat een reactie achter