fbpx Skip to main content
search
Opinie

Opinieweek

Met de belangrijke meeting van volgende dinsdag, van de VVGN, hebben we er deze week maar direct een Opinieweek van gemaakt.
En voor de opinies in dit bericht moesten we niet ver zoeken. Jullie stuurden ze ons toe of lieten ze als commentaar op één van de vorige items van de Blog.
Hier en daar waren er zelfs nieuwe inzichten in onze houding tegenover de Jacht zelf of enkele notoire anti-jacht organisaties.

Jachtverbod in Linkebeek

Een eerste serie reacties (11 stuks) was er op het bericht rond het Jachtverbod in Linkebeek.
De meest (juridisch) correcte analyse:

Aangezien de jacht gereglementeerd is door een hogere overheid, in casu het Vlaams Gewest, kan de burgemeester de jacht op zich eigenlijk niet regelen. Indien de Raad van State gevat zou worden om het besluit van de burgemeester te vernietigen, acht ik de kans zeer groot dat dit ook zal gebeuren. Het jachtverbod opgelegd door een burgemeester lijkt mij alvast onevenredig. Als de betrokken jagers een groot nadeel kunnen aantonen, kan men zelfs een spoedprocedure starten.

Een ander zeer onderbouwde reactie

Om een schending van de openbare orde of de openbare veiligheid of zelfs een gevaar hiervoor aan te halen moeten de feiten ten volle bekend zijn, dus de daders en/of potentiële daders of groepering van…, moeten duidelijk geidentificeerd zijn en er mag niet afgegaan worden op het zogenaamde “buikgevoel” en vooral niet in een zaak waar de geviseerden beschermd worden met een wettelijk kader door de vigerende overheid ingesteld. De titels IV, V en VI van het Strafwetboek zijn hieromtrent duidelijk en sluiten zulks een arbitraire beslissing uit. Daarbij valt het Strafwetboek onder het principe van het “restrictief recht” (J.JASSEN Op, Cit, Pg 343: “Vrije vertaling”, “Daar waar de particulier al mag wat de wet hem niet verbiedt, is de openbare macht gehouden aan de strikte naleving van de wet”).

En ook een (tweede) oproep tot actie (naast de Spoedprocedure Raad van State)

Het lijkt mij sterk dat de burgemeester onmiddellijk optreedt tegen de jagerij, daar hij helemaal niet weet of het wel de jagers zijn dit deze schade veroorzaakt hebben. Hij neemt hier dus een beslissing die behept is met onwettelijkheid, daar hierdoor een bepaalde groep in zijn eer en integriteit wordt aangetast en zelfs klacht kan neerleggen wegens laster en eerroof. Het zou volgens mij wel eens een geval van machtsafwending kunnen zijn, t.t.z. een reden aanvoeren met andere doelstellingen in het achterhoofd (Hij is misschien anti-jacht??!!).

 
Wie we niet hoorden, zelfs na een vraag naar hun reactie, was onze Belangenvereniging – stilte in het huis van de Jacht.
Indien dit zou gebeuren bij de landbouwers, bijvoorbeeld modder op de openbare weg, en iemand steekt de vinger uit naar de landbouwers (terwijl ook andere transporteurs of weggebruikers dit kunnen veroorzaken), zou het geen halve dat duren of de Boerenbond stuurt een communiqué, zit in het middagnieuws, … om echt de belangen van hun leden te verdedigen.

Vogelbescherming Vlaanderen

En hierna volgde, nog heftiger, de reacties op onze “Natuurvrienden” van Vogelbescherming Vlaanderen.
De best passende in onze Opinieweek

Wat wel opvalt is dat alle verenigingen die deze klacht bij de Raad van State mede onderschrijven, gesubsidieerd zijn door de Vlaamse Overheid (ook met ons belastingsgeld) en klacht indienen bij de RvS, tegen de zelfde Overheid ?!
Oproep aan de Vlaamse Regering : Stop die subsidies en deze “kluchten” zijn over !! .

 Een oproep tot actie

Ik heb net is even gekeken op de website van vogelbescherming.
en ik kan geen enkel stukje tekst vinden waar de jager niet als gek met een geweer in de hand genoemd wordt. Elk artikeltje dat de heer Rodts op zijn website zet is een regelrechte belediging aan en aanval op iedereen die de jacht op welke manier dan ook een warm hart toedraagt.
Misschien eens overwegen om tegen hem een klacht neer te leggen wegens laster en eerroof.

 En een oproep tot redelijkheid

Je zou er enkel vogelbescherming Vlaanderen en Jan Rodts mee helpen.
Ik voorspel mochten we dit doen dat ze heel blij zouden zijn met de gratis publiciteit en media aandacht (waarvan je zeker mag zijn dat ze voor zouden zorgen).
Als we Vogelbescherming echt willen aanpakken dan zal het zijn met ons als jagers blijven voorbeeldig te gedragen. blijven in te zetten in de natuur en de verbetering van biotopen.
En blijven af te komen met goede argumenten bij het maken van nieuwe wetgeving.

En indien we deze vereniging op een echte flagrante schending van de wet kunnen betrappen met het aankaarten hiervan zodat ze terecht in diskrediet worden gebracht.
Want uiteindelijk weet iedereen dat deze vereniging het bloed van jagers kan drinken.

Slimmer zijn is de boodschap!

Een reactie met een analyse vanuit een technische hoek

Hiervoor verwijzen we naar de volledige technisch reactie.

Een reactie pro HVV

Graag zou ik langs deze weg een oproep willen doen aan ALLE jagers in vlaanderen,maak je lid van de HVV,want zij zijn de organisatie die onze belangen behartigd(vakbond).

En eentje niet zo pro HVV

Elke vereniging met een stem voor de jacht telt mee en legt gewicht in de schaal.

Jammer genoeg maar HVV vertegenwoordigt in mijn ogen en dat van vele andere jagers niet langer het standpunt van de jagerij maar vaak een beetje teveel het eigen belangen standpunt van enkele die zich sterk bezig houden met de organisatie van HVV!

Persoonlijk zou ik dan ook mijn visie veel liever laten vertolkt zien/worden door een andere organisatie.
Jammer genoeg krijgt HVV bescherming waardoor zij vrijwel monopolie heeft.
Ik,hoop echter dat na verloop van tijd het signaal dat vele jagers geven door niet langer HVV lid te zijn aangeeft dat het tijd is voor verandering of voor andere organisaties toe te laten bij onderhandeling over de wetgeving en dergelijke.

En eentje ook niet zo pro HVV en met een oproep tot actie

… maar het is niet omdat HVV in véél opzichten te weinig optreedt in het algemeen belang, dat wij ons moeten laten verdelen. Ik denk dat de leden van HVV (zoals ikzelf) die te klagen hebben over het gebrek aan assertiviteit bij de verdediging van de jagerij, beter hun beklag doen bij deze organisatie zelf en toch lid blijven.
Ons voorbeeldig gedragen zal zeker ook niet genoeg zijn om Vogelbesch… (slik) Vlaanderen tegen te houden om ons af te schieten. Onthou de woorden “Sitting Duck”. In de aanval gaan is volgens mij beter dan langzaam dood te bloeden. Leg maar klacht tegen de Heer hoofdleugenaar neer en hoe meer hoe beter. Er zijn rechters die OOK jager zijn.

 
Ook hier terug grote stilte vanuit het huis van de Jacht.
 

Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer

Hierbij toch nog een oproep voor één van de beste initiatieven in de Jachtwereld.

Eindelijk een actiefront tegen de subsidies van Natuurpunt
en v
óór de gelijkberechtiging van Jagers als Natuurbeheerders.

De Vlaamse Vereniging Gelijkberechtiging Natuurbeheer vzw (VVGN), misschien bizarre naam, maar een zeer goed initiatief.
De gelijkberechtiging slaat dan vooral op het verkrijgen van subsidies van de overheid, die nu vooral gaan naar een aantal monopoliserende verenigingen (Natuurpunt, Vogelbescherming, …). Het privaat natuurbeheer (Jachtheren, WBE’s) is door de overheid niet erkend en kan daardoor niet genieten van de voordelen die erkende terreinbeherende natuurverenigingen wel krijgen.
Wij nodigen u dan ook graag uit  op een informatievergadering die zal plaatsvinden:

  • Dinsdag 1 oktober 2013 om 19u30
  • Hunting World Antwerp, Zilverberg 5, 2250 Kontich

Graag vooraf melding van uw aanwezigheid bij VVGN.

Laat een reactie achter