fbpx Skip to main content
search

In Nederland liet een lezer een reactie achter op de website van de krant de telegraaf. De krant publiceerde zijn reactie op zijn minst online als weerwoord op een artikel in diezelfde krant. Dit artikel was een noodoproep van Natuurmonumenten die vreesde over het voortbestaan van de weidevogel.
Eénzelfde situatie is ook merkbaar in Vlaanderen al zouden we daar eerder van natuurpunt moeten spreken ipv natuurmonumenten. De lezer in kwestie zijn advies was zeer rechtuit rechtaan en luidde: Bestrijd eerst de vos en de zwarte kraai.
Het betoog van de man start met een verhaal uit zijn eigen jeugd. Daar beschermden ze weidevogels reeds door de nesten van deze vogels te markeren met wilgentenen. Elk seizoen vonden ze ettelijke tientallen nesten van hoofdzakelijk kieviten maar ook andere soorten weidevogels een lust voor het oog.
En dan kwam er verandering in 1976 toen een aanpalend natuurgebied in handen kwam van natuurmonumenten. Eind jaren 80 werden daarop agrarische stukken grond verkregen door natuurmonumenten met geld van de overheid ten behoeve van natuurontwikkeling. Daarbij paste Natuurmonumenten zijn visie aan wat betreft natuurbeheer. Resultaat: predatoren worden belangrijker gevonden als de weidevogels zelf.
Het verkrijgen van subsidies middels afwaarderen van landbouwgronden en het verkrijgen van subsidies voor de herinrichting die daarop volgt, viert hoogtij bij Natuurmonumenten. Bemeste weilanden door boeren die weidevogels zo aantrokken verdwenen hierdoor bij bosjes. Alle gronden dienen nu ‘plat dras’ te worden en de grond moet arm zijn. Er wordt veel afgegraven en heringericht. Dit alles met als oogmerk het behalen van de subsidies. Dat daarbij kwetsbare soorten achteruit gaan is van geen belang.
Jacht op vos werd afgeschaft en das en marter zijn beschermd. De zwarte kraai viert hoogtij en broedt zoveel als kan. Gevolg: het aantal weidevogels werd gereduceerd naar zo goed als nul. Uiteraard zijn niet alleen de landbouwers hiervan de schuldige. Boeren houden ook van fauna en diversiteit zo leert de ervaring deze lezer. Wanneer nesten werden aangeduid met wilgentenen dan reden deze landbouwers er met veel plezier omheen.
De man zelf heeft een jachtgebied van 130 hectare dat bestempeld werd door de overheid als weidevogel kerngebied. De vos mag daar bejaagd worden zelfs tijdens de nacht met behulp van een lamp. De vos wordt dan ook intensief geschoten en gevangen (35 stuks in het afgelopen jaar). Bijna allemaal kwamen ze uit natuurgebieden beheerd door terreinbeherende organisaties. Daarenboven werden ongeveer 400 zwarte kraaien en kauwen geschoten voornamelijk afkomstig uit de stad.
Resultaat van dit knap staaltje beheer is een weidevogel dichtheid van 1 span weidevogels per 2 hectare. Het mooiste van al is dat de boeren subsidieloos meewerken aan deze politiek en de weidevogelstand enkel toeneemt. Enkel deze samenwerking maakt dit mogelijk.
Sinds even beheert de man een tweede jachtgebied van 80 hectare dat net grenst aan een gebied beheerd door Natuurmonumenten. Na 4 avonden aan te zitten telde de man reeds negen vossen waarvan er zeven werden geschoten. alle kwamen zij vanuit het gebied van Natuurmonumenten. Dit omdat de bossen daar leeggehaald zijn. De volgende die er dan aan moet geloven zijn de weidevogels en hazen in de omliggende gebieden. De vos moet en zal eten.
De man besluit dan ook zijn pleidooi met volgende visie/goed raad:
Pak het probleem bij de bron aan (versta het beleid van Natuurmonumenten zelf). Doe eerst aan schadebestrijding op vos en zwarte kraai in de door hun beheerde terreinen en wijs dan pas met de grote vinger in de richting van boeren en andere natuurgebruikers.
Persoonlijk konden wij niet anders dan zulke wijze raad van een ervaringsdeskundige en noorderbuur met jullie allen delen. In tijden waar bepaalde natuurverenigingen ontzettend veel onzin uitkomen (zie schiet in actie) dienen we als jagerij toch samen sterk te staan en de stem van de rede te prediken. Want ook bij ons is er een soortgelijke terrein beherende vereniging die op dezelfde manier bezig is en veel kapot maakt. Dit terwijl zoveel WBE’s goed werk proberen te leveren maar steeds moeten opboksen tegen deze terrein beherende overgesubsidieerde vereniging. Ergste van al is dat aan de wieg van deze organisatie jagers stonden die het goed meenden.

onze zwarte kraai

onze zwarte kraai

Vos schade weidevogel

Laat een reactie achter