fbpx Skip to main content
search

De Vlaamse regering is duidelijk bezig met een vereenvoudiging van de wetten en regelgevingen.
We berichtten reeds over de nieuwe structuur voor de Jachtwetgeving.
Nu komt daar ook nog een vereenvoudiging rond de Natuurdoelstellingen. De regelgeving wordt drastisch vereenvoudigd en de financiering opengesteld voor iedereen die planmatig bijdraagt tot de realisatie van de natuurdoelstellingen.
“We brengen focus in het beleid en zorgen dat iedere geïnteresseerde burger of vereniging, die meedoet, hiervoor steun krijgt”, zegt Vlaams minister Joke Schauvliege.
Vandaag verschillen de voorwaarden en procedures om aan natuurbeheer te doen naargelang de beheerder een overheid, een terreinbeherende vereniging of een private eigenaar is. Het was voor private eigenaars bv. onmogelijk om open natuur te beheren. Het nieuwe natuurbeheerplan kijkt niet meer naar wie iets doet maar naar wat er gebeurt.
Er worden vier verschillende ambitieniveaus onderscheiden. Die hangen af van de oppervlakte die beheerd wordt in functie van een natuurstreefbeeld en de termijn waarbij het natuurbeheer gegarandeerd wordt. Type 1 is gericht op de natuur die er al is, type 2 op het bereiken van meer natuur, type 3 op het bereiken van de maximale oppervlakte natuur en type 4 gaat om een erkend natuurreservaat (d.w.z. maximale oppervlakte en een engagement op heel lange termijn om natuurdoelen te realiseren).
Alle handen nodig
Wie een ambitieus natuurbeheerplan heeft, zal sterker beloond worden voor zijn investeringen. Voor wie beheert, zal de subsidie afhangen van het natuurdoel dat wordt nagestreefd. Wie kiest voor het type 4 (reservaat) engageert zich voor de heel lange termijn. Dat opent het recht op aankoopsubsidies, die dus voortaan niet exclusief voorbehouden zijn voor terreinbeherende verenigingen. Dat moet een antwoord bieden op lopende betwistingen, waar aankoopsubsidies als onrechtmatige staatssteun worden bestempeld.
Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege: “Deze hervorming stelt Vlaanderen in staat om een ambitieus natuurbeleid te voeren, waarbij we alle krachten mobiliseren rond duidelijk omschreven doelen. We maken het eenvoudiger én aantrekkelijker om een bijdrage te leveren, wie je ook bent, en koppelen daar een navenante steun aan. De bijdrage van de erkende terreinbeherende natuurverenigingen en hun vele vrijwilligers blijft daarbij uiteraard een belangrijke factor.”
Verschil met vroeger:

  • de integratie van verschillende beheerplantypes (bosbeheerplan, natuurbeheerplan, harmonisch park- en groenbeheerplan,…) met verschillende financieringssystemen in één natuurbeheerplan en één financieringssysteem: eenvoudiger en doelgerichter;
  • de weg wordt geëffend voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen samen en in overleg met alle geïnteresseerden;
  • de subsidiekanalen worden voor iedereen opengesteld: gelijke engagementen = gelijke verloning

Het dossier gaat nu voor advies naar Minaraad, SERV en SALV.

Vlaamse Regering

Vlaamse Regering

Laat een reactie achter