fbpx Skip to main content
search

Linkebeek bordIn Linkebeek werd een verkeersbord aan flarden geschoten. Daarop heeft waarnemend burgemeester Damien Thiéry via een politiebevel een jachtverbod ingevoerd.
Vraag is of een jager wel de dader was.
De inslag werd veroorzaakt door een hagelgeweer. Het bord vertoont 5 grote gaten en ook enkele kleinere inslagen van hagel. Evenwel is niet duidelijk of een onvoorzichtige jager dit veroorzaakte of een stroper of een andere vandaal. Er zijn geen getuigen of bewijzen.
Officieel is er volgende verklaring ‘We hebben ernstige schade vastgesteld aan het openbaar domein door het schieten met grove hagel’
– en hiermee kunnen we nog leven, want een duidelijke vaststelling.
Maar onze Burgemeester gaat verder: ‘Hieruit blijkt dat jagers vaak roekeloos te werk gaan en de veiligheid van omwonenden, wandelaars en toevallige passanten dus niet gewaarborgd kan worden. Het jagen op ons grondgebied vindt ook plaats in de onmiddellijke omgeving van woningen. In de velden waar er wordt gejaagd, spelen er tijdens de vakantieperiode ook heel vaak kinderen die in de omliggende huizen wonen. Ik neem dit besluit bij hoogdringendheid, want uitstel kan gevaar opleveren voor de inwoners.’
– En dat is duidelijk een gissing met een zware insinuatie richting de Jagers – en daar kunnen we al minder goed mee overweg.
 
Verder is er onduidelijkheid en vragen we de expertise van van onze lezers:
Kan een Burgemeester dergelijke politieverordening uitvaardigen. Wat zijn de boetes ?
– Graag reactie van een Jager-Burgemeester, gemeentesecretaris of Jurist met kennis van Bestuurszaken
Kunnen we als Jagersgemeenschap aanvaarden dat wij bij elk schietincident met de vinger gewezen worden ?
– Misschien een topic om op te volgen door onze Belangenvereniging
Heeft iemand weet van GAS boetes die betrekking hebben op Jacht of Jagers ?
– Iedereen die de GAS boetes van zijn eigen gemeente gelezen heeft.

Linkebeek jacht

Linkebeek Jachtverbod

 

11 Comments

 • Luc van lommel schreef:

  Hoe kan de burgemeester van Linkebeek dat beslissen hij is niet eens burgemeester want hij is niet benoemd

 • Johan Hegge schreef:

  Een burgemeester kan elke maatregel nemen om overlast te voorkomen of de openbare orde te vrijwaren. De burgemeester oordeelt in dit geval dus dat dit het geval is. Hij kan inderdaad de maatregel bij hoogdringendheid nemen, de gemeenteraad moet dit besluit nadien wel bevestigen, anders vervalt het besluit van de burgemeester.
  Aangezien de jacht gereglementeerd is door een hogere overheid, in casu het Vlaams Gewest, kan de burgemeester de jacht op zich eigenlijk niet regelen. Indien de Raad van State gevat zou worden om het besluit van de burgemeester te vernietigen, acht ik de kans zeer groot dat dit ook zal gebeuren. Het jachtverbod opgelegd door een burgemeester lijkt mij alvast onevenredig. Als de betrokken jagers een groot nadeel kunnen aantonen, kan men zelfs een spoedprocedure starten.
  Verder kan ook de toezichthoudende overheid (provincie) het besluit vernietigen indien een onwettelijkheid wordt vastgesteld. Dit gebeurt evenwel pas indien ook de gemeenteraad het jachtverbod zou goedkeuren. Men kan de provinciegouverneur vragen het dossier grondig te bekijken.
  Dus ja, er zijn zeker mogelijkheden om dit besluit van de burgemeester in vraag te stellen en te laten toetsen aan de wettelijkheid. Ik geef de jagers alvast veel kans.
  Zelf ken ik geen GAS overtreding die specifiek gericht is naar jagers toe. Uiteraard vallen jagers wel onder het van kracht zijnde politiereglement. Ze kunnen dus zelf ook een boete krijgen voor bijvoorbeeld sluikstorten. Maar naar jachthandelingen toe, ken ik geen specifieke regeling.

 • Beheren92 schreef:

  Lijkt me GEEN schot vanuit een hagelgeweer. Daarmee krijg je nooit zulke gaten!

 • De Smedt Jean-Jacques schreef:

  Beste
  Inderdaad dit is geen schot van normale hagel
  Zo als een lezer meld Brenneke’s
  En dat gebruiken de jagers in Linkebeek waarschijnlijk niet
  Jagers Groet
  De Smedt J.J.

 • bretonneke schreef:

  is jan rods mischien gepaseerd in linkebeek,dit stinkt verdacht veel naar poletiek juist nu dat het jacht stilaan op gang komt.
  jagers zullen dat zeker nooit doen die weten wel beter!!

 • Jachtwachter schreef:

  Het lijkt mij sterk dat de burgemeester onmiddellijk optreedt tegen de jagerij, daar hij helemaal niet weet of het wel de jagers zijn dit deze schade veroorzaakt hebben. Hij neemt hier dus een beslissing die behept is met onwettelijkheid, daar hierdoor een bepaalde groep in zijn eer en integriteit wordt aangetast en zelfs klacht kan neerleggen wegens laster en eerroof. Het zou volgens mij wel eens een geval van machtsafwending kunnen zijn, t.t.z. een reden aanvoeren met andere doelstellingen in het achterhoofd (Hij is misschien anti-jacht??!!). Om een schending van de openbare orde of de openbare veiligheid of zelfs een gevaar hiervoor aan te halen moeten de feiten ten volle bekend zijn, dus de daders en/of potentiële daders of groepering van…, moeten duidelijk geidentificeerd zijn en er mag niet afgegaan worden op het zogenaamde “buikgevoel” en vooral niet in een zaak waar de geviseerden beschermd worden met een wettelijk kader door de vigerende overheid ingesteld. De titels IV, V en VI van het Strafwetboek zijn hieromtrent duidelijk en sluiten zulks een arbitraire beslissing uit. Daarbij valt het Strafwetboek onder het principe van het “restrictief recht” (J.JASSEN Op, Cit, Pg 343: “Vrije vertaling”, “Daar waar de particulier al mag wat de wet hem niet verbiedt, is de openbare macht gehouden aan de strikte naleving van de wet”).
  Ik kan Johan Egge ten volle bijtreden en de belanghebbenden enkel aanraden de Provinciegouverneur van de feiten op de hoogte te stellen met het verzoek om de beslissing van de burgemeester met onmiddellijke ingang te vernietigen. Weze gesteld dat er noodzakelijkerwijze gewag moet gemaakt worden in dit schrijven van volgende verwijzing: “onder voorbehoud van al onze rechten conform artikel 14 alinea 2 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State”. Dit laatste citaat vermijdt dat de Raad van State de zaak eventueel als “onontvankelijk” beschouwd wegens gebrek aan zelfuitgesproken belang.
  Weidsmanheill

 • waidman schreef:

  1.Ik dacht dat iemand slechts kan veroordeeld worden indien de feiten bewezen zijn.
  2.Iedere jachthater (en er zijn nogal wat dergelijke extremisten) kan deze feiten gepleegd hebben om de jacht nog maar eens in een slecht daglicht te plaatsen.
  2.Een Burgemeester kan, zoals hoger vermeld, dergelijk jachtverbod wettelijk niet instellen.
  Conclusie :
  Het opzet is duidelijk geslaagd, de jager nogmaals zonder bewijsvoering de rekening presenteren !!!

 • Debacker Frans schreef:

  Lijkt een schot met zelfgemaakte patronen waarin hagel en ander spul van diverse korrelgrootte.

 • Peter schreef:

  Als dit van een jager is; is het een HEEL GROOT KIEKEN en verdient hij het om niet langer met een jachtwapen in het openbaar te verschijnen. Maar gezien de situatie denk ik eerder aan een paar domoren die illegaal een wapen bezitten en met hun teveel aan vrije tijd geen blijf weten. Grondig onderzoeken en niet klakkeloos met modder gooien lijkt mij de beste oplossing.

 • Ponet Guy schreef:

  Volgens mij zijn dit gaten veroorzaakt door balletten.Weet niet of dit de juiste benaming is maar dit zijn eveneens hagelpatronen voorzien van hagel met een grote diameter.Werd vroeger gebruikt voor jacht op groot wild maar is reeds lang bij wet verboden en volkomen terecht.Heeft mijn inziens totaal niet met jacht te maken wat hier gebeurt is en is het misschien niet met opzet gedaan om wederom de jagers in een verkeerd daglicht te stellen.Deze burgemeester gaat zeer kort door de bocht!Beter eerst een grondig onderzoek instellen i.p.v. populistische beslissingen te nemen.

Laat een reactie achter