fbpx Skip to main content
search

In het licht van de jongste ontwikkelingen in de Covid-19-epidemie heeft het overlegcomité, dat vrijdag bijeen is gekomen, besluiten genomen die met ingang van zaterdag 27 november van toepassing zijn.

Dit zijn de maatregelen betreffende de jacht:

Er zijn geen verboden of beperkingen op buitenactiviteiten. Jagen, de ronde, tableau, eten en picknicken kan dus zonder enige beperking. Het verdient echter nogmaals aanbeveling de bekende hygiëne- en afstandsmaatregelen in acht te nemen.

Maaltijden en bijeenkomsten binnenshuis zijn niet toegestaan, behalve in een privéwoning. Zij mogen niet worden georganiseerd in een hut, een huisje, een gesloten schuurtje of een voor de gelegenheid gehuurde kamer.

Indien een cateraar in een privéwoning wordt gebruikt, zijn de HORECA-regels van toepassing, d.w.z.:

– Het maximum aantal personen per tafel is beperkt tot zes.

– Alleen zitplaatsen aan de tafel zijn toegestaan.

– De openingstijden van de cateraar zijn beperkt en lopen van 5 uur ’s ochtends tot 11 uur ’s avonds.

Maaltijden mogen ook in een horeca-inrichting worden geserveerd, mits de regels van de inrichting in acht worden genomen.

De volgende richtlijnen worden ook aanbevolen om de veiligheid van iedereen te waarborgen:

– Beperk je contact en vermijd knuffels en kusjes.

– Draag een masker in voertuigen wanneer u carpoolt.

– Ga niet naar een groepsjacht als je symptomen hebt of positief test. Gebruik zelftests die in apotheken en supermarkten verkrijgbaar zijn.

– Verwittig de organisator en uw jachtgezellen indien u ziek wordt onmiddellijk na een jachtdag.