fbpx Skip to main content
search
Jachtbelangen

Jacht

By april 11, 20136 Comments

Om de 5 jaar is het weer zover. Een nieuw Openingsbesluit voor de Jacht in Vlaanderen. Nu gepland vanaf het nieuwe Jachtseizoen 2013.
Hiervoor zitten alle belangengroepen bij elkaar: o.a. Agentschap Natuur en Bos, langs de kant van de Vlaamse Adminstratie, Hubertus Vereniging als belangenvereniging van de Jagers, afgevaardigden van het Ministerie, …
Er waren reeds eerder documenten met voorstellen, o.a. door het HVV, die enkel via de beveiligde site van de Vereniging beschikbaar waren. Evenwel gisteren een groot artikel in onze bevriende krant de Gazet van Antwerpen. En dan rapporteren we hier graag over.
Want bij Hunting.be geen geheimdoenerij, alles wat wij te weten komen, krijgt u hier op de blog te lezen. Ten slotte is deze openheid de basis van het internet en online media.
En, we doen het niet vaak, maar hierbij dan toch onze mening:

 • In het artikel toch vooral de zienswijze van Vogelbescherming Vlaanderen. Er zijn ook nog andere Natuurverenigingen, sommige zelfs met een “open” opinie ten opzichte van de Jacht. En natuurlijk is er langs de kant van het Jachtgebeuren meer dan ANB en HVV.
  Dit brengen we wel over aan de bevriende redactie van GVA.
 • Er staan ook “foutjes” in het artikel want voor de Meerkoet en de Steenmarter zou het gaan om Bijzondere Bejaging.
  (Maar dit is dan eerder een detail)
 • Verder hebben wij ook nog wel onze wish-list voor de uitbreiding van de jacht of bestrijding:
  • Canadese Gans (als Exoot) voornamelijk als schadebestrijding;
  • Aalscholver (zie ons artikel van 10 maart) als medestanders voor onze Country-sport collega’s de Vissers;
  • Houtsnip (cfr artikel 11 oktober) gezien hier het grote deel (80 %) bestaat uit miljoenen trekvogels;
 • En enkele gefundeerde suggesties:
  • Vossenjacht bij Nacht, maar enkel door Jachtwachter (die het revier goed kent);
  • Everzwijn: geen verschil tussen Keiler, Zeug, … cfr de Franse situatie;
Mening

Jullie mening, graag !

 
Maar nog veel liever horen we jullie mening:
De kleine Jagersgroep uit Vlaanderen, de Jachtwachter met jaren dienst, de Aspirant Jager met een frisse kijk op de wetgeving, de Nederlander die dit jaar in Vlaanderen jaagde met een gastakte, de Jong-Jagers verenigingen, de Nemrod Clubs (ongekend, niet talrijk, maar zeer begaan met de Jacht), de Weekend Jager, de Veel-Jager, …
(dit kan via de Comments onderaan of via het Contactformulier of via een Hunting mail)
Hierbij het volledige artikel van de Gazet van Antwerpen.
 
GVA Openingsbesluit

GVA Openingsbesluit – 10 april 2013

 
– Publicatierechten – Gazet van Antwerpen 

6 Comments

 • Mack schreef:

  Als Nederlandse jager met Belgische gastakte verheugt het mij te zien dat het bgezond verstand in ierre geval bij onze zuiderburen aanwezig is. Natuurlikjk Vlaanderen, helaas in schril contrast met het stedelijjk Nederland dat steeds heviger rept over “plezierjacht”, “plezier om te doden”etc. en totaal voorbij gaat aan het wise-use begrip en het bfeit dat bjagers alleen oogsten van het rijkelijk overschot dat de natuur ons geeft. Wildbraad, scharrelvlees bij uitstek moet de leuze zijn. Daarnaast schadebestrijdin g waar nodig, zo niet als het aan de linkse en groene partijen in Nederland ligt. Schade door gans of meerkoet, de boer moet dat maar zien als bedrijfsrisico. Watersnip afschieten: een schande aldus de vogelbescherming Nederland en die vogel zou op de rode lijst staan en is er natuurlijk al jaren uit de jacht genomen. Hopelijk blijft in Vlaanderen het bgezond verstand zegevieren en ziet men de jager nog steeds als een prima natuurmens, met het hart op de juiste plaats, die gerust op meen verantwoorde wijze mag oogsten en beheren.

 • Tommeke_112 schreef:

  Beste mede hunting leden en hunting.
  Enkele puntjes waar ik momenteel al aan denk.
  1) het toelaten van aangepast materiaal bij jacht tijdens de nacht ( de gekende nachtrichtkijkers, zeer handig en vooral veilig). Everzwijnen zijn grotendeels nachtdieren en verlaten hun beschermde habitat vaak enkel bij nacht.
  2) het toelaten van dempers. In Engeland vaak verplicht, waarom ook niet hier. Een groot probleem voor vele mensen is het nodige lawaai die onze wapens maken, wel laat het dan via deze wijze ingeperkt worden.
  3) Voor onze collega’s in Antwerpen bv: een betere regeling omtrent alcohol en jacht. ik hoor dat men in Antwerpen nogal streng durft optreden. Laat mij duidelijk zijn als u aan het jagen bent (een jagende houding aanneemt) is er voor mij geen excuus om dit in beschonken toestand te doen. Maar indien u van de jacht terugkomt met het glaasje teveel op dan is er voor mij geen rede dat u daarom u jachtverlof kwijt zou kunnen raken, tenzij natuurlijk een ander strafbaar feit met een wapen die u dan in beschonken toestand zou uitvoeren.)
  Dit zijn enkele punten waaraan ik denk momenteel

 • Bosje schreef:

  Toch even aanstippen i.v.m. …Verder hebben wij ook nog wel onze wish-list voor de uitbreiding van de jacht of bestrijding: ….Houtsnip (cfr artikel 11 oktober) gezien hier het grote deel (80 %) bestaat uit miljoenen trekvogels…
  We moeten als jagers wel beseffen dat Houtsnip sinds het Jachtdecreet van 1991 niet meer tot de categorie “Jachtwild” behoort.
  M.a.w. het 5 jaarlijkse jachtopeningsbesluit kan de jacht op Houtsnip niet openen, vermits het hier een beschermde (vogel)soort betreft.

  • Hunting schreef:

   En als iemand anders gelijk heeft, en wij wat minder, dan geven we het ook graag toe.
   Effectief, de Houtsnip kan niet via een Openingsbesluit.

 • Benneke schreef:

  en de bestrijding van kauwen en vooral meeuwen ?!

 • Hunting schreef:

  Waarom wordt bij de (bijzondere) bejaging van de houtduif het gebruik van de carousel niet toegelaten? In alle omringende landen is dit wel toegelaten. Het nut en de resultaten zijn er, en ?….. de houtduif is er bijlange niet weg, integendeel. Waarom krijgen enkele luide schreeuwers à la Rodts en Janssen steeds gehoor?? Deze zelfverklaarde natuurspecialisten hebben makkelijk praten , ze steken er zelf geen euro in en leven van subsidies, donaties van legaten enz.. en deze komen met het geld van anderen de goedmenende mensen de les spellen. De wereld op zijn kop. Zijn de jagers geen belangrijke kiesgroep voor de politiekers?
  – Van André, via het Contactformulier

Laat een reactie achter